TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Foto Galeri Ziyaret蓾 Yorumlar Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
14-09-2012 tarihinde, 11:52 saatinde eklendi
Kanseri kara zm yenecek!
Bilgisayarnzda Silverlight ykl de簨l. Yklemek i蓾n tklaynz.
Veya Eski Media Player g顤nmnde izleme i蓾n tklaynz.
Kanseri kara zm yenecek!
Samsun 19 Mays 鈆iversitesi, Karadeniz'de kanserin 霵lenmesi i蓾n bir 蓷lma balatt

Samsun 19 Mays 鈆iversitesi, Karadeniz'de kanserin 霵lenmesi ve sa簰kl nesillerin yetimesi i蓾n kokulu kara zm ba簙l蹥nn gelitirilmesi i蓾n bir 蓷lma balatt. Kara zmn antimutagen ve antikanserojen 驆elliklerinden dolay Karadeniz B闤gesi'nde ba簙l蹥nn gelitirilmesini sa簰amaya y霵elik yrtlen proje, ayn zamanda T軮嵨AK tarafndan da destekleniyor. Ziraat Fakltesi 紨retim 閍esi Prof. Dr. Hseyin ネlik, kokulu kara zmn sa簰k a踦sndan bilinenden 蔞k daha fazla faydasnn bulundu繠nu, 驆ellikle ba蹥klk sistemini kuvvetlendirdi簨ni s騽ledi. Trkiye ve Amerika'nn 霵de gelen en kaliteli kokulu kara zm 蔒itlerini topladklarn ve 61 蔒idi aratrma sahasnda 蔞簜ltarak b闤geye uygun 蔒idi belirlediklerini anlatan ネlik, bir salkm kara zm veya buna e de簟r kurutulmu kara zm, vcudu ve beyin hcrelerini zindeletirdi簨ni ifade etti. Bir kilo kara zmn bin 150 gram st, 390 gram et, 300 gram ekmek ve bin 200 gram patatese ede簟r oldu繠nu dile getiren ネlik, zmn i蔒ri簨ndeki maddeler nedeniyle bayanlar i蓾n en ideal rejim mens oldu繠nu belirtti. Prof. Dr. ネlik, projenin, l飉emi ve lenfoma tedavisinde kemoterapinin etkisinin artrlmas ya da yan etkilerinin azaltlmas i蓾n resveratrol kullanlabilmesi yolunda bir 蓷lmay kapsad蹥n, proje bedelinin 90 bin lira oldu繠nu s驆lerine ekledi.
Paylam
Yazdr Yorumlar 0 Yorum
Di簟r 愮gili Balklar
Uzmanndan kurban kesmenin incelikleri 30-09-2014 tarihinde eklendi
Erken hasat altn sv ielere dolmaya balad 30-09-2014 tarihinde eklendi
Kars kaar yabanc 瓘rencilere tantld 30-09-2014 tarihinde eklendi
Ya簰k ay蓾蔒簨nde yksek verim elde edildi 29-09-2014 tarihinde eklendi
Pirin 蓾ft蓾lerin umudu oldu 29-09-2014 tarihinde eklendi
Ni簠e 蓾lekte s驆 sahibi olmak istiyor 29-09-2014 tarihinde eklendi
Kurbanlklarn "kaliteli yemle" beslenmesi uyars 29-09-2014 tarihinde eklendi
ポbuk'ta yabani meyve hasad balad 26-09-2014 tarihinde eklendi
パft蓾lere pamuk yetitiricili簨 e簨timi verildi 26-09-2014 tarihinde eklendi
Osmaniyenin ilk serbest tavuklar 26-09-2014 tarihinde eklendi
Adanada pamuk hasadna baland 26-09-2014 tarihinde eklendi
ポkurovada susam hasad balad 25-09-2014 tarihinde eklendi
ドm bal hasad balad 25-09-2014 tarihinde eklendi
プrak topraklar 蓾lekle hayat buldu 25-09-2014 tarihinde eklendi
Safranbolu Geleneksel Ba Bozum 溳nli簨 25-09-2014 tarihinde eklendi
Balkesir H籚merim Tatlsna tescil talebi 24-09-2014 tarihinde eklendi
Malatyada kaysya alternatif araylar 24-09-2014 tarihinde eklendi
Ac biberden re蔒l yapt 24-09-2014 tarihinde eklendi
Uzaktan kumandal bah蔒 trakt顤 retti 24-09-2014 tarihinde eklendi
Simavda ilk gne enerjili sulama 23-09-2014 tarihinde eklendi
Gndem
Yaym Programnn Hazrlanmas
Haluk Bali, 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrlklerince hazrlanacak Yaym Program hazrlanrken nelere dikkat edilmesi gerekti簨ni anlatt.
Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu
Tarm Reformu Genel Mdr Dr.Grsel K郿EK'in katld蹥 interaktif canl yayn program kaydn buradan izleyebilrsiniz.
Duyurular
​5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanun De簨ikli簨 Yrrl簟 Girdi
鈜n Do繢ulama ve Takip Sistemi (UDTS)
パft蓾ye 77 Milyon Liralk Prim Mjdesi - Basn A踦klamas
Fndk 鈜eticisine 788 Milyon Liralk Destek 猘emesi
2014 Yl Staj Program Ek Bt蔒 Kullanm Duyurusu
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Snav 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En プk
Okunanlar 搐lenenler
E-Blten
Blten sistemimize kayt olarak bakanl蹥mz ve sekt顤 alannda gelimelerden haberdar olabilirsiniz. Ltfen aa蹥daki kutuya e-mail adresinizi yazp kayt tuuna basnz. Teekkr ederiz.
E-Mail :
Tarm TV 2010 - 2012 Yaynlar, Trk Telekom TTVM sunucular zerinden yaplmaktadr.