TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Foto Galeri Ziyaret蓾 Yorumlar Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
14-09-2012 tarihinde, 11:52 saatinde eklendi
Kanseri kara zm yenecek!
Bilgisayarnzda Silverlight ykl de簨l. Yklemek i蓾n tklaynz.
Veya Eski Media Player g顤nmnde izleme i蓾n tklaynz.
Kanseri kara zm yenecek!
Samsun 19 Mays 鈆iversitesi, Karadeniz'de kanserin 霵lenmesi i蓾n bir 蓷lma balatt

Samsun 19 Mays 鈆iversitesi, Karadeniz'de kanserin 霵lenmesi ve sa簰kl nesillerin yetimesi i蓾n kokulu kara zm ba簙l蹥nn gelitirilmesi i蓾n bir 蓷lma balatt. Kara zmn antimutagen ve antikanserojen 驆elliklerinden dolay Karadeniz B闤gesi'nde ba簙l蹥nn gelitirilmesini sa簰amaya y霵elik yrtlen proje, ayn zamanda T軮嵨AK tarafndan da destekleniyor. Ziraat Fakltesi 紨retim 閍esi Prof. Dr. Hseyin ネlik, kokulu kara zmn sa簰k a踦sndan bilinenden 蔞k daha fazla faydasnn bulundu繠nu, 驆ellikle ba蹥klk sistemini kuvvetlendirdi簨ni s騽ledi. Trkiye ve Amerika'nn 霵de gelen en kaliteli kokulu kara zm 蔒itlerini topladklarn ve 61 蔒idi aratrma sahasnda 蔞簜ltarak b闤geye uygun 蔒idi belirlediklerini anlatan ネlik, bir salkm kara zm veya buna e de簟r kurutulmu kara zm, vcudu ve beyin hcrelerini zindeletirdi簨ni ifade etti. Bir kilo kara zmn bin 150 gram st, 390 gram et, 300 gram ekmek ve bin 200 gram patatese ede簟r oldu繠nu dile getiren ネlik, zmn i蔒ri簨ndeki maddeler nedeniyle bayanlar i蓾n en ideal rejim mens oldu繠nu belirtti. Prof. Dr. ネlik, projenin, l飉emi ve lenfoma tedavisinde kemoterapinin etkisinin artrlmas ya da yan etkilerinin azaltlmas i蓾n resveratrol kullanlabilmesi yolunda bir 蓷lmay kapsad蹥n, proje bedelinin 90 bin lira oldu繠nu s驆lerine ekledi.
Paylam
Yazdr Yorumlar 0 Yorum
Di簟r 愮gili Balklar
Yaylada ramazan 22-07-2014 tarihinde eklendi
ポbukta 'yeil altn' hasad balad 22-07-2014 tarihinde eklendi
5 boynuzlu koyun ilgi oda蹥 oldu 22-07-2014 tarihinde eklendi
Bayram ekerleri tezg殠lar sslemeye balad 22-07-2014 tarihinde eklendi
パft蓾ler tohum enli簨nde bulutu 21-07-2014 tarihinde eklendi
Kadn 蓾ft蓾ler emeklerini paraya d霵tryor 21-07-2014 tarihinde eklendi
58 Kiloluk Karpuz 18-07-2014 tarihinde eklendi
Antep fst蹥nda "hassas bakm" uyars 18-07-2014 tarihinde eklendi
Ramazanda balk tketimi direnci arttryor 18-07-2014 tarihinde eklendi
Organik mavi yemi retimiyle kazancn katlad 18-07-2014 tarihinde eklendi
Orduda fndk i蓾sine ihtiya yok 17-07-2014 tarihinde eklendi
Toprak yangn k騽lleri korkutuyor 17-07-2014 tarihinde eklendi
Ata mesle簨ni srdrmek i蓾n okul yaptryor 17-07-2014 tarihinde eklendi
Trkiye'nin bitki zenginli簨 de簟rlendirilemiyor 17-07-2014 tarihinde eklendi
Ramazann vazge蓾lmezi: Diyarbakr kadayf 17-07-2014 tarihinde eklendi
愩sala'da ekili alanlar sular altnda 16-07-2014 tarihinde eklendi
Scak hava tatlnn tadn ka踦rd 16-07-2014 tarihinde eklendi
Yaz meyveleri pazar enlendirdi 16-07-2014 tarihinde eklendi
Ramazan aynda 蓾ft蓾lerin zorlu mesaisi 16-07-2014 tarihinde eklendi
Adanada domates fiyatlar dt 16-07-2014 tarihinde eklendi
Gndem
Yaym Programnn Hazrlanmas
Haluk Bali, 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrlklerince hazrlanacak Yaym Program hazrlanrken nelere dikkat edilmesi gerekti簨ni anlatt.
Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu
Tarm Reformu Genel Mdr Dr.Grsel K郿EK'in katld蹥 interaktif canl yayn program kaydn buradan izleyebilrsiniz.
Duyurular
​5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanun De簨ikli簨 Yrrl簟 Girdi
鈜n Do繢ulama ve Takip Sistemi (UDTS)
パft蓾ye 77 Milyon Liralk Prim Mjdesi - Basn A踦klamas
Fndk 鈜eticisine 788 Milyon Liralk Destek 猘emesi
2014 Yl Staj Program Ek Bt蔒 Kullanm Duyurusu
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Snav 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En プk
Okunanlar 搐lenenler
E-Blten
Blten sistemimize kayt olarak bakanl蹥mz ve sekt顤 alannda gelimelerden haberdar olabilirsiniz. Ltfen aa蹥daki kutuya e-mail adresinizi yazp kayt tuuna basnz. Teekkr ederiz.
E-Mail :
Tarm TV 2010 - 2012 Yaynlar, Trk Telekom TTVM sunucular zerinden yaplmaktadr.