TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Foto Galeri Ziyaret蓾 Yorumlar Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
14-09-2012 tarihinde, 11:52 saatinde eklendi
Kanseri kara zm yenecek!
Bilgisayarnzda Silverlight ykl de簨l. Yklemek i蓾n tklaynz.
Veya Eski Media Player g顤nmnde izleme i蓾n tklaynz.
Kanseri kara zm yenecek!
Samsun 19 Mays 鈆iversitesi, Karadeniz'de kanserin 霵lenmesi i蓾n bir 蓷lma balatt

Samsun 19 Mays 鈆iversitesi, Karadeniz'de kanserin 霵lenmesi ve sa簰kl nesillerin yetimesi i蓾n kokulu kara zm ba簙l蹥nn gelitirilmesi i蓾n bir 蓷lma balatt. Kara zmn antimutagen ve antikanserojen 驆elliklerinden dolay Karadeniz B闤gesi'nde ba簙l蹥nn gelitirilmesini sa簰amaya y霵elik yrtlen proje, ayn zamanda T軮嵨AK tarafndan da destekleniyor. Ziraat Fakltesi 紨retim 閍esi Prof. Dr. Hseyin ネlik, kokulu kara zmn sa簰k a踦sndan bilinenden 蔞k daha fazla faydasnn bulundu繠nu, 驆ellikle ba蹥klk sistemini kuvvetlendirdi簨ni s騽ledi. Trkiye ve Amerika'nn 霵de gelen en kaliteli kokulu kara zm 蔒itlerini topladklarn ve 61 蔒idi aratrma sahasnda 蔞簜ltarak b闤geye uygun 蔒idi belirlediklerini anlatan ネlik, bir salkm kara zm veya buna e de簟r kurutulmu kara zm, vcudu ve beyin hcrelerini zindeletirdi簨ni ifade etti. Bir kilo kara zmn bin 150 gram st, 390 gram et, 300 gram ekmek ve bin 200 gram patatese ede簟r oldu繠nu dile getiren ネlik, zmn i蔒ri簨ndeki maddeler nedeniyle bayanlar i蓾n en ideal rejim mens oldu繠nu belirtti. Prof. Dr. ネlik, projenin, l飉emi ve lenfoma tedavisinde kemoterapinin etkisinin artrlmas ya da yan etkilerinin azaltlmas i蓾n resveratrol kullanlabilmesi yolunda bir 蓷lmay kapsad蹥n, proje bedelinin 90 bin lira oldu繠nu s驆lerine ekledi.
Paylam
Yazdr Yorumlar 0 Yorum
Di簟r 愮gili Balklar
Karadeniz'de palamut bereketi 22-09-2014 tarihinde eklendi
Acemilere kasaplk e簨mi 22-09-2014 tarihinde eklendi
Mandalina dalnda satld 22-09-2014 tarihinde eklendi
8 milyon dolarlk kurba簜 ve salyangoz ihracat 22-09-2014 tarihinde eklendi
Ynden ya ve gbre retiliyor 19-09-2014 tarihinde eklendi
Tosyada 蔒ltik hasad balad 19-09-2014 tarihinde eklendi
Topraksz tarmla gelirlerini sekize katladlar 19-09-2014 tarihinde eklendi
Bah蔒sini pazara d霵trd 19-09-2014 tarihinde eklendi
Konyada ay蓾蔒簨 hasad yapld 19-09-2014 tarihinde eklendi
Fabrikasnda 150 kadn i蓾ye istihdam sa簰ad 18-09-2014 tarihinde eklendi
搐mir K顤fezi'ndeki balk 蔒itlili簨 artyor 18-09-2014 tarihinde eklendi
Toroslar'n de簨meyen k hazrl蹥: Tarhana 18-09-2014 tarihinde eklendi
Gne enerjisiyle elektrik masrafn k漷a 蔒virdiler 17-09-2014 tarihinde eklendi
Fazla rn de簟rlendirmek i蓾n balad, yln kadn giriimcisi oldu 17-09-2014 tarihinde eklendi
Antep fst蹥 reticinin yzn gldrd 17-09-2014 tarihinde eklendi
Kuraklk sorunu Konyada masaya yatrlyor 17-09-2014 tarihinde eklendi
Yulafta kurakl簜 kar 16-09-2014 tarihinde eklendi
700 futbol sahas bykl蹞nde elma bah蔒si 16-09-2014 tarihinde eklendi
Elma reticisinin umudu 16-09-2014 tarihinde eklendi
Adanada yer fst蹥 hasad balad 16-09-2014 tarihinde eklendi
Gndem
Yaym Programnn Hazrlanmas
Haluk Bali, 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrlklerince hazrlanacak Yaym Program hazrlanrken nelere dikkat edilmesi gerekti簨ni anlatt.
Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu
Tarm Reformu Genel Mdr Dr.Grsel K郿EK'in katld蹥 interaktif canl yayn program kaydn buradan izleyebilrsiniz.
Duyurular
​5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanun De簨ikli簨 Yrrl簟 Girdi
鈜n Do繢ulama ve Takip Sistemi (UDTS)
パft蓾ye 77 Milyon Liralk Prim Mjdesi - Basn A踦klamas
Fndk 鈜eticisine 788 Milyon Liralk Destek 猘emesi
2014 Yl Staj Program Ek Bt蔒 Kullanm Duyurusu
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Snav 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En プk
Okunanlar 搐lenenler
E-Blten
Blten sistemimize kayt olarak bakanl蹥mz ve sekt顤 alannda gelimelerden haberdar olabilirsiniz. Ltfen aa蹥daki kutuya e-mail adresinizi yazp kayt tuuna basnz. Teekkr ederiz.
E-Mail :
Tarm TV 2010 - 2012 Yaynlar, Trk Telekom TTVM sunucular zerinden yaplmaktadr.