TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
Eğitim Filmleri
Haberler
İletişim
25-01-2013 tarihinde, 14:08 saatinde eklendi
25 Ocak 2013 Tarihli Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25 Ocak 2013 Tarihli Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


 

25 Ocak 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28539

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BitkiKarantinasıİnspektör Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 21/4/2011 tarihli ve 27912 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Bitki Karantinasıİnspektör Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bitki karantinasıhizmetlerinin yürütüldüğübirimlerinde, inspektör olarak görevlendirilecek teknik personelin; seçimi, teklifi, eğitimi, sınavı, adaylık süreci ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslarıdüzenlemektir.”

MADDE 2 AynıYönetmeliğin 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Eğitici inspektör: Eğitim alacak inspektör adaylarının eğitimi ile inspektörlerin hizmet içi eğitimlerini vermek üzere Genel Müdürlükçe tespit edilerek eğitim vermek üzere görevlendirilen en az beşyıllık deneyime sahip inspektörleri,”

MADDE 3 AynıYönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmişve (ç) bendi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Zirai karantina müdürlüğü, İl müdürlüğübitkisel üretim ve bitki sağlığışube müdürlüğüveya ilçe müdürlüklerinde ziraat mühendisi, orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi olarak, Orman ve Su İşleri Bakanlığıil müdürlüğü, orman bölge müdürlüğüveya orman işletme müdürlüğünde orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi olarak görev yapıyor olmak,”

MADDE 4 AynıYönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncüfıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Emekliliğe ayrılan inspektörlerin inspektör kartlarıGenel Müdürlüğe gönderilir.”

MADDE 5 Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanıyürütür.

 
 

 

Paylaşım
Yazdır Yorumlar 0 Yorum
Diğer İlgili Başlıklar
14 Haziran 2013 Tarihli Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ 18-06-2013 tarihinde eklendi
08 Haziran 2013 Tarihli Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 10-06-2013 tarihinde eklendi
02 Haziran 2013 Tarihli Bitkisel Üretimde Biyolojik Ve/Veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği 03-06-2013 tarihinde eklendi
01 Haziran 2013 Tarihli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 03-06-2013 tarihinde eklendi
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği 30-05-2013 tarihinde eklendi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 29 Mayıs 2013 Tarihli Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği 30-05-2013 tarihinde eklendi
25 Mayıs 2013 Tarihli Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği 27-05-2013 tarihinde eklendi
25 Mayıs 2013 Tarihli İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 27-05-2013 tarihinde eklendi
24 Mayıs 2013 Tarihli Organik Tarımın Esasları Ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24-05-2013 tarihinde eklendi
18 Mayıs 2013 Tarihli Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ 23-05-2013 tarihinde eklendi
18 Mayıs 2013 Tarihli Expo 2016 Antalya Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliği 20-05-2013 tarihinde eklendi
15 Mayıs 2013 Tarihli Patates Siğili Görülen Alanlarda Ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği 15-05-2013 tarihinde eklendi
14 Mayıs 2013 Tarihli Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 14-05-2013 tarihinde eklendi
14 Mayıs 2013 Tarihli Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği 14-05-2013 tarihinde eklendi
14 Mayıs 2013 Tarihli Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ 14-05-2013 tarihinde eklendi
14 Mayıs 2013 Tarihli Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14-05-2013 tarihinde eklendi
13 Mayıs 2013 Tarihli Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ 13-05-2013 tarihinde eklendi
Yurt İçi Sertifikalı 10 Mayıs 2013 Tarihli Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 13-05-2013 tarihinde eklendi
08 Mayıs 2013 Tarihli Expo 2016 Antalya Ajansının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 08-05-2013 tarihinde eklendi
02 Mayıs 2013 Tarihli Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi Ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik 02-05-2013 tarihinde eklendi
Bilgi, görüş ve önerileriniz için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Tarım Özel
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Nevzat BİRİŞİK tarımsal araştırma çalışmaları ve üretime yansımaları hakkında önemli bilgiler verdi.
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Mevlüt ŞAHİN tohum araştırma çalışmaları, biyokaçakçılık, biyoteknoloji gibi konularda önemli bilgiler verdi.
İyi Tarım Uyg. ve Organik Tarım Dai. Bşk Vildan Karaarslan ve sertifikalandırma kuruluşu yetkilisi Nurper Mortaş organik tarımla ilgili merak edilenleri anlattı
Gıda Kntrl. ve Lab. Daire Bşk. Neslihan Alper ile Gıda İşl.ve Kodeks Daire Bşk Selman Ayaz A dan Z'ye gıdaya dair soruları cevapladı
Duyurular
​5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun Değişikliği Yürürlüğe Girdi
Çiftçiye 77 Milyon Liralık Prim Müjdesi - Basın Açıklaması
Fındık Üreticisine 788 Milyon Liralık Destek Ödemesi
2014 Yılı Staj Programı Ek Bütçe Kullanımı Duyurusu
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En Çok
Okunanlar İzlenenler
Tarım TV ® 2010 - 2015