TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Foto Galeri Ziyaret蓾 Yorumlar Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
20-02-2013 tarihinde, 14:08 saatinde eklendi
Zeytincilikte 顤nek proje
Bilgisayarnzda Silverlight ykl de簨l. Yklemek i蓾n tklaynz.
Veya Eski Media Player g顤nmnde izleme i蓾n tklaynz.
Zeytincilikte 顤nek proje
Dnyada zeytin ya蹥 retimi yaplan tm lkelerin ortak sorunu olan zeytin karasuyu, Trk kaif Faruk Durukann oluturdu繠 sistem sayesinde sorun olmaktan 踦kt.

 

Yllardr bulularyla zeytincilik sektörünün sorunlarn çözen Balkesir’in Edremit ilçesindeki dünyaca ünlü kaif ve i adam Faruk Durukan, 3 bin yldr zeytin ya蹥 fabrikalarndan do簜ya zehir olarak salnan zeytin kara suyunu yok eden üretim sistemi sektöre kazandrd.

Sistemi kullanan zeytinya蹥 fabrikalar, daha kaliteli zeytinya蹥 elde ederken, fabrikada sklan zeytinlerin çekirdekleri ile posalar da ayrca gelir kaps oluyor. Zeytin karasuyu sorunu ile ilgili yllardr Balkesir Üniversitesi’yle ortak bilimsel çalmalar yapan Faruk Durukan, Prof. Dr. Gülendam Tümen’in akademik destekleriyle elde etti簨 sistemi tüm zeytinya蹥 fabrikalarnda uygulanabilir hale getirdi.

Tamamen Türk bilim adamlar ve Türk mühendislerin üretti簨 cihazlar fabrikalarnda kuran zeytinya蹥 iletmecileri, do簜ya salnd蹥nda zehir etkisi oluturan zeytin kara suyu sorunundan kurtulmakla birlikte, fabrikalarna daha fazla maddi girdi sa簰ayacak.

Gelitirilen sistem sayesinde, fabrikada sklan zeytinlerin çekirdekleri ayrtrlyor ve zeytin posalar da kullanlabilir halde elde ediliyor. Zeytin çekirdekleri, do簜l yakt maddesi olarak alc bulurken, ayrtrlm halde elde edilen zeytin posalar da zeytin ezmesi olarak gda firmalarnca satn alnabiliyor. Yani zeytinya蹥 fabrikalar, kara su problemini amakla birlikte, atk olarak kabul edilen zeytin muhteviyatlarndan da ayrca para kazanabilecek.

Türkiye’deki 18 üniversite ile ortak bilimsel çalmalar yürüten ve bitki özü çalmasyla geçti簨miz yl bilim dalnda Nobel ödülüne aday gösterilen Faruk Durukan, örnek olmas amacyla kurdu繠 küçük zeytinya蹥 fabrikasnda seri üretim yapmayaca蹥n söyledi.

毼 adam Faruk Durukan’n tesislerinde çalan kimyagerler, yeni sistem ile zeytinya蹥 üretimi yaplan fabrikadan elde edilen faydal zeytin kara suyuyla çorba yapt. 溳hriyeli zeytin çorbas, içinde barndrd蹥 besin de簟rleriyle ilgi çekecek yeni bir ürün gibi görünüyor.

Paylam
Yazdr Yorumlar 0 Yorum
Di簟r 愮gili Balklar
Yozgatl 蓾ft蓾den Paris'e safran sat 28-11-2014 tarihinde eklendi
Balk G闤 alabal蹥 koruma altnda 27-11-2014 tarihinde eklendi
Camekan arasna dikilen elmalar d顤t mevsim meyve veriyor 27-11-2014 tarihinde eklendi
Bu k騽de atlar trakt顤lerden daha de簟rli 27-11-2014 tarihinde eklendi
Karadeniz'de hamsiye palamut darbesi 27-11-2014 tarihinde eklendi
5 bin ana ar 25 bin arcya ulayor 26-11-2014 tarihinde eklendi
Kilis zeytinya蹥 markalama yolunda 25-11-2014 tarihinde eklendi
Organik kayn mantar alternatif ge蓾m kayna蹥 olacak 25-11-2014 tarihinde eklendi
K騽 k騽 dolaarak toplad蹥 organik rnleri pazarlyor 25-11-2014 tarihinde eklendi
Beyaz et sekt顤nde hedef; yzde 6'lk byme 25-11-2014 tarihinde eklendi
Antalya'da 'Nar 蓷ltay' dzenlendi 25-11-2014 tarihinde eklendi
Aksaray'da reticilere ko da蹥tld 24-11-2014 tarihinde eklendi
Tavan yre簨 zeytinleri byk ilgi g顤yor 24-11-2014 tarihinde eklendi
溍hinkaya k騽ndeki ayvalarn tantm i蓾n enlik 24-11-2014 tarihinde eklendi
Anamur'da "3.bal orman" 21-11-2014 tarihinde eklendi
Samanl zeytininin hasad titizlikle yaplyor 21-11-2014 tarihinde eklendi
600 yllk fndk a簜c hala meyve veriyor 20-11-2014 tarihinde eklendi
K騽nn gnl蹞n tutuyor 20-11-2014 tarihinde eklendi
Sivrihisar'da 蔞rak topraklar de簟rlendirildi 20-11-2014 tarihinde eklendi
Aylarn rahatsz edilmemesi i蓾n 霵lem 20-11-2014 tarihinde eklendi
Gndem
Bakan Eker, Anadolu Ajans Edit顤 Masasnn konu繠 oldu
Mehdi Eker , AA Y霵etim Kurulu Bakan ve Genel Mdr Kemal 畤trk ile birim temsilcilerinin sorularn yantlad.
Yaym Programnn Hazrlanmas
Haluk Bali, 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrlklerince hazrlanacak Yaym Program hazrlanrken nelere dikkat edilmesi gerekti簨ni anlatt.
Duyurular
​5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanun De簨ikli簨 Yrrl簟 Girdi
鈜n Do繢ulama ve Takip Sistemi (UDTS)
パft蓾ye 77 Milyon Liralk Prim Mjdesi - Basn A踦klamas
Fndk 鈜eticisine 788 Milyon Liralk Destek 猘emesi
2014 Yl Staj Program Ek Bt蔒 Kullanm Duyurusu
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Snav 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En プk
Okunanlar 搐lenenler
E-Blten
Blten sistemimize kayt olarak bakanl蹥mz ve sekt顤 alannda gelimelerden haberdar olabilirsiniz. Ltfen aa蹥daki kutuya e-mail adresinizi yazp kayt tuuna basnz. Teekkr ederiz.
E-Mail :
Tarm TV 2010 - 2012 Yaynlar, Trk Telekom TTVM sunucular zerinden yaplmaktadr.