TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Bakanlk
Erzurum'da krmz et sekt顤 konuuldu
Tarm Reformu Genel Mdrl蹞 ile T軮嵨AK Trkiye Sanayi Sevk ve 徭are Enstits (T郿S媶E) tarafndan, ''Krmz Et 鈜etim ve 毼lenmesinde 毼 Birli簨 Sre蔮erinin Analizi Projesi'' kapsamnda, ''Krmz Et Sorunlar ve ⑷zm 琄erileri'' konulu panel dzenlendi.
Bakan ネlik: Ekmekte GDO tespit edilmemitir
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, yem sanayisinde kullanlan msr ve soya hari Trkiye'de GDO'lu hi蓫ir rnn retilmesinin s驆 konusu olmayaca蹥n hatrlatarak, Adana'daki ekmekte de herhangi bir GDO tespit edilmedi簨ni s騽ledi.
Do簜l 蓾蔒k so簜nlar ihracatna dzenleme
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥nn Do簜l パ蔒k So簜nlarnn Do簜dan Toplanmas, 鈜etimi ve 愫racatna 愮ikin Y霵etmeli簨, Resmi Gazete'de yaymlanarak yrrl簟 girdi.
GDO denetimleri sryor
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, GDO tartmalaryla ilgili bir a踦klama yapt. ネlik, 112 GDO'lu rnn 105'inin ithalat aamasnda tespit edildi簨ni ve bu rnlerin ithalatna izin verilmedi簨ni s騽ledi.
Rakya yerli anason art
Alkoll i蔝ilere ilikin dzenlemede yaplan de簨ikli簟 g顤e rakda bundan sonra sadece Trkiye'de yetien anason tohumu kullanlabilecek
20-03-2017 tarihinde, 18:13 saatinde eklendi
''Rus rnleriyle ilgili kstlama s驆 konusu de簨l''
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, Rusya ile baz tarm rnleri konusunda yaanan kstlama ile ilgili a踦klamalar yapt. ネlik, ''B騽le bir yasaklama s驆 konusu olamaz, hukuki de簨l'' ded
''72 bin fndk reticisi rnn sigortalad''
Trkiye genelinde yaklak 72 bin fndk reticisinin, zirai don riskine kar Tarm Sigortalar Havuzu'na bavurarak bah蔒lerini sigortalatt蹥 bildirildi.
Organik retime destek sryor
Organik tarm deste簨 bavurularnda son gn 24 Mart. 鈜eticilerin bavurularn ba簰 olduklar Gda, Tarm ve Hayvanclk 愮 ve 愮蔒 Mdrlklerine yapmalar gerekiyor.
Gen パft蓾 Hibe desteklerinde geri saym balad
Gen giriimcilerin merakla bekledi簨 hibe destekleri i蓾n geri saym balad. Kimler destekten faydalanabilecek, ka kiiye ne kadar hibe deste簨 sa簰anacak, bavurular nereye ve ne zaman yaplacak?
ドnakkale tarm masaya yatrld
ドnakkale'de yaplan toplantda tarmn sorunlar ve 踤zm 霵erileri g顤ld.
Ordulu gen 蓾ft蓾nin zambak baars
Ordu'da yaayan Yi簨t 畤trk, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥'nn ''Gen パft蓾 Projesi''nden hibe alarak kurdu繠 serada, d顤t mevsim zambak retiyor.
Hayvanclk yatrmlarna hibe deste簨
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥nca hayvanclk yatrmlarnn desteklenmesi i蓾n 3 yllk d霵emde uygulanacak hibe oranlar tespit edildi. Uygulamayla hayvanclk faaliyetlerinde kaliteyi artrac
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik'in Adana temaslar
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, hafta sonu Milli Tarm Bulumalar programnda Adana'da 蓾ft蓾ler ile bulutu. パft蓾lerin sorunlarn dinleyen ネlik, gda tketiminden krmz et retim
81 ilden gelen kadn 蓾ft蓾ler Ankara'dayd
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥'nn dzenledi簨 "Bu Topra蹥n Kadnlar Milli Tarm Ruhu ile Buluuyor" etkinli簨nde 81 ilden gelen 蓾ft蓾 kadnlar Ankara'da bulutu. Cumhurbakan Recep Tayyip Erd
Hayvanclkta yeni d霵em
Milli Tarm Projesi hayvanclk alanna da yeni ve faydac bir yaklam modeli getirdi. Projeyle hayvan ve mera slah, hastalk nedeniyle yaanan kayplarn 霵ne ge蓾lmesi, milli rklarn desteklenm
Krmz et a踦蹥 onlarla kapatlacak
Trkiye'nin yllk yaklak 200 bin tonluk et a踦蹥n kapatmak i蓾n Et ve St Kurumu tarafndan Romanya'dan ithal edilen "arole" ve "limuzin" cinsi 2 bin besilik s蹥r, Kocaeli'den reticilere da蹥t
Gdalara eklenebilecek vitamin ve mineraller
Avrupa Birli簨'ne uyum 蔒r蔒vesinde dzenlenen y霵etmelik kapsamnda, insan vcudu tarafndan biyolojik olarak kullanlabilen formlardaki vitaminler ve mineraller, genellikle gdann yapsnda do簜l o
Hayvanclk yatrmlarna hibe deste簨 geliyor
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥'nn koyun-ke蓾 iletme ve damzlk erkek hayvan alm yatrmlarna hibe deste簨 verilmesiyle ilgili tebli簨 yrrl簟 girdi.
''Gelecekte gda sknts yaamayaca蹥z''
楁ileri Bakan Sleyman Soylu, 蓾ft蓾ye sa簰anan destek ve tarmsal arazilerin zerindeki koruyucu tedbirlerin, gelecekte Trkiye'ye gda noktasnda sknt yaatmayaca蹥n s騽ledi.
2017'de krediler ykseldi, faizler dt
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, tarm faaliyetlerinde dk faizli yatrm ve iletme kredisi uygulamasna 2017 ylnda da devam edilece簨ni belirterek, "Bu sene damzlk et蓾 ve kombin
Bakan Faruk ネlik'ten organik 蓷y a踦klamas
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, 蓷yda organik retim ile ilgili Bakanlk bnyesinde yo繠n 蓷lmalarnn oldu繠nu belirterek, ''2018'de btn 蓷y alanlarndaki retim organik olacak'' d
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |    Sonraki >>    
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
Gen パft蓾 Hibe desteklerinde geri saym balad
Hayvanclkta yeni d霵em
Gda etiketlerinde yeni d霵em balyor
Kamu Spotlar
Nitrat Kirlili簨 Kamu Spotu
Bakliyat Kamu Spotu
FAO Gda Gn Kamu Spotu
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gdalar Kamu Spotu
St Kamu Spotu
Su 鈜nleri Kamu Spotu
Dnya Gda Gn Kamu Spotu
Sa簰kl Mangal Kullanm Kamu Spotu
Sa簰kl Bayramlar Kamu Spotu
Pili Eti Kamu Spotu
Okul St Kamu Spotu
Okul Kantini Gda Yonetmeli簨 Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Se蓾mi Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Refah Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonras Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanmas Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Gvenilir Gda Kamu Spotu
Gda 愯tolerans Kamu Spotu
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015