TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Organik Tarm
Genel
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
Bitkisel 鈜etim Genel Mdr Mevlt Gm Bakanl蹥n bitkisel retim politikalarn ve 2016 desteklemelerini anlatt.
AB ve D 愮ikiler Genel Mdr Ali Recep Nazl Mdrl蹞n 2016 hedeflerini ve faaliyetlerini anlatt.
Tarm Sigortalar ve Do簜l Afetler Bakan Bekir Engrl tarm sigortalar uygulamalarn anlatt.
Trkiye'de Hayvanclk, Hayvanclk Genel Mdr Yardmcs Burhan DEM嵬OK canl yaynda 霵emli a踦klamalar yapt.
Duyurular
​5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanun De簨ikli簨 Yrrl簟 Girdi
パft蓾ye 77 Milyon Liralk Prim Mjdesi - Basn A踦klamas
Fndk 鈜eticisine 788 Milyon Liralk Destek 猘emesi
2014 Yl Staj Program Ek Bt蔒 Kullanm Duyurusu
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Snav 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015