“9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması” başladı.

13 Haziran Salı, 2017
“9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması” başladı. 9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması başladı. Yarışmaya başvuru tarihleri 12.06.2017 - 08.09.2017 olarak açıklandı.
Toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan “9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması”, Genel, Çiftçi, Öğrenci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çalışanları, DenizBank Çalışanları ve Tematik kategori olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirilecek.
Yarışma kurulu, tematik kategori konusunun Milli Tarım Projesi olarak belirlendiği yarışmayla ilgili şu açıklamada bulundu:
“Tematik kategori, 2017 yılında Milli Tarım Projesi çerçevesinde “Milli Tarım” olarak belirlendi. Sürdürülebilir bir tarım ve hayvancılık anlayışı çerçevesinde gıda güvenliğini sağlamayı, tarım sektöründeki yapısal sorunların kalıcı bir çözüme kavuşturulması ve böylece gelecek nesillere daha güçlü, üretken ve müreffeh bir Türkiye bırakmayı amaçlayan Milli Tarım Projesi uygulaması ile planlı ve yeterli üretim modellemesine geçilmiş olacak, tarımsal hasıla artırılarak ülkemizin dışa bağımlılığı sonlandırılacak, fiyat istikrarı sağlanacak ve çiftçimizin refah düzeyi yükseltilecek. Tarım alanında verimliliği ve rekabeti gözeten Milli Tarım Projesi, toprağı ve çevreyi koruyan, sürdürülebilir üretimi destekleyen yapısı ile yeni bir yaklaşım ve vizyon öngörmekte.
Yapılacak çalışmalar ve hedeflerin net olarak belirlendiği Milli Tarım Projesiyle; ithal eden değil, ihracat odaklı büyüyen, üretimi ve verimliliği artıran, sadece bugünü değil yarını da planlayan bir tarım sektörü hedeflenmekte.”
9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması’na adaylar tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflarla katılabilecek. Yarışmayla ilgili tüm detaylara http://www.tariminsan.com sitesinde ulaşılabiliyor.
Yarışmaya katılım şartları şöyle:
 1. Yarışmaya seçici kurul, yarışma düzenleme kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları dışında profesyonel ve amatör fotoğrafçılar katılabilir.
 2. Yarışma “Genel”, “Çiftçi & Üretici”, “Öğrenci”, “Tematik”, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çalışanları” ve “DenizBank Çalışanlar” olmak üzere 6 (altı ) kategoride düzenlenmektedir.
 3. Her katılımcı koşullarına uyan kategorilerde en fazla 5 (beş) adet eserle yarışmaya katılabilir.
 4. Yarışma renkli sayısal (dijital) dalda düzenlenmektedir. Siyah-beyaz ve sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 5. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, photoshop gibi fotoğraf düzenleme programlarıyla başkalaştırılmış fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
 6. Fotoğraflar jpeg formatta, 300 dpi çözünürlükte ve kendi orijinal boyutlarında gönderilmelidir. Dereceye giren eserler sergileneceğinden, kaliteli ve büyük boyutlarda baskıya olanak tanıması için fotoğrafların; en az 50x70 cm’lik baskıya uygun şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Eser Sahibi bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. Yarışma sayısal ortamda olup, baskılar kabul edilmeyecektir. Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
 7. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada derece (ödül ve sergileme) almamış olması gerekmektedir. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Yarışma için eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Bu yarışma kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, katılımcıların yarışma fotoğraflarıyla ilgili izin ve telif hakları konularında herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 8. “Çiftçi-Üretici Özel Ödülü” için yarışmaya katılacakların Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi veya Üretici Birliği üyelik belgesi kopyasını gönderme zorunluluğu vardır. Öğrenci kategorisinde yarışmaya katılacak öğrencilerin, tarihli öğrenci kimlik belgesi kopyasını yarışmaya göndermeleri gerekmektedir.
 9. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çalışanları ve DenizBank Çalışanları sadece kendi kategorileri ile yarışmaya katılabilirler. Yarışmaya katılacak çalışanların işyeri kimlik fotokopisini göndermeleri zorunludur.
 10. Yarışma fotoğrafları büyük ebat baskılara uygun şekilde bir CD veya DVD’ye kaydedilip, başvuru formu ile birlikte son katılım tarihi mesai saati sonuna kadar teslimat yerine ulaşacak şekilde posta veya kargo ile gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir.
 11. Yarışmada yaş sınırı yoktur, katılım ücretsizdir.
 12. Posta ve kargo gecikmeleri veya kayıplardan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
 13. Yarışma tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 14. Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm eser sahipleri, yukarıda belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya gönderilecek olan eserlerin adlandırılması, gönderilmesi ve iadesine yönelik olarak adayların dikkat etmeleri gereken konular ise şöyle:
 1. Birden fazla kategoriye katılım durumunda her kategori için ayrı başvuru formu doldurulup imzalanmalıdır.
 2. Yarışmacılar en az 2 (iki) harf 4 (dört) rakamdan oluşan RUMUZ kullanılmalıdır. Örnek (AB1234)
 3. Eser adlandırmaları RUMUZ - sıra numarası – eser adı - kategori sıralamasıyla yapılmalıdır. Örnek (AB1234-1-eser adı-Genel)
 4. Başvuru formunda eser adlandırması CD veya DVD deki eser adlandırmasıyla aynı olmalıdır.
 5. Tüm fotoğraflar tek bir CD veya DVD’ye ayrı kategori dosya adları ile kaydedilebilir.
 6. Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ve diğer belgelerin de (kurum veya çalışan kimlikleri, ÇKS veya Üretici Birliği üyelik belgesi ve tarihli öğrenci belgesi) taratılarak CD veya DVD’ye kaydedilmesi gerekmektedir.
 7. Başvuru formu ve diğer belgeler CD veya DVD ile birlikte bir zarfa konmalı, zarf kapatılarak üzerine sadece 6 (altı) karakterli RUMUZ yazılmalıdır.
 8. Zarf gönderim sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenip son başvuru tarihine kadar posta yoluyla iletişim bilgilerinde belirtilen adrese gönderilerek ya da Yarışma Sekretaryasına elden teslim edilerek ulaştırılacaktır.
 9. Posta ve kargo gecikmeleri veya kayıplardan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
 10. Arızalı, hasar görmüş veya bozuk CD veya DVD kayıtlarından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sorumlu olmayacak ve katılımcı yarışma dışı olacaktır.
 11. Değerlendirme sonunda ödül ve sergileme dışında kalan eserler katılımcılara iade edilmeyerek, yarışma düzenleme kurulu tarafından imha edilecektir.

Yarışma Takvimi:
Yarışma Başlangıç Tarihi                :12.06.2017
Son Katılım Tarihi                            :08.09.2017
Sonuç Bildirimi Tarihi                     :23.10.2017


Sonuçlar belirtilen tarihlerde, www.tariminsan.com, www.tarim.gov.tr ve www.tarimtv.gov.tr internet adreslerinden ve yarışma sosyal medya kanallarından ilan edilecek, ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.
 
Tarım ve insan fotoğraf yarışması gthb