Alan bazlı destek tarım bütçesinden en büyük payı aldı

02 Kasım Perşembe, 2017
Gelecek yıl 14,5 milyar liraya çıkacak tarımsal destek bütçesinden en büyük payı, 4 milyar 78 milyon lirayla alan bazlı tarımsal destek ödemeleri alacak.
Alan bazlı destek tarım bütçesinden en büyük payı aldı 2018 Yılı Programı'ndan derlenen bilgilere göre, tarımsal destek bütçesi gelecek yıl 14,5 milyar liraya yükselecek. Söz konusu bütçeden en büyük payı, 4 milyar 78 milyon lirayla alan bazlı tarımsal destek ödemeleri alırken, fark ödemesi destekleme hizmetleri için 3 milyar 548 milyon lira, hayvancılık için de 4 milyar 36 milyon lira kaynak ayrıldı.
Alan bazlı tarımsal destekleme ödemelerinin 342 milyon lirası organik tarım, iyi tarım, toprak analizi küçük işletme desteği için kullanılacak. 2018'de fındık için 850 milyon lira, gübre için 953 milyon lira, mazot için 1,5 milyar lira, sertifikalı tohum ve fidan kullanımı için 168 milyon lira, çevre amaçlı tarım alanlarının korunması için 79 milyon lira ödeme yapılacak. Telafi edici ödemeler kapsamında çay budama tazminatı ve masrafları için 186 milyon lira destek sağlanacak. 
Gelecek yıl, fark ödemesi destekleme hizmetlerine ayrılan bütçenin 1 milyar 23 milyon lirası hububat ve bakliyat, 170 milyon lirası çay,  2 miyar 356 milyon lirası ise soya fasulyesi, kütlü pamuk, zeytinyağı, ayçiçeği, kanola, aspir ve dane mısır gibi arz açığı olan ürünler için kullanılacak.
Kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklere 1 milyar 724 milyon lira, tarım sigortası destekleme hizmetlerine 958 milyon lira, diğer tarımsal amaçlı desteklere ise 171 milyon lira bütçe ayrıldı.
Tarım destekleme bütçesinin 2016, 2017 ve 2018 itibarıyla dağılımı şöyle:

Destekleme Bütçesi                                      (Cari fiyatlarla, milyon TL)
  2016 2017* 2018 (program)
Alan Bazlı Tarımsal Destek Ödemeleri 3.304 3.180 4.078
Alan Bazlı Ek Ödeme(organik tarım, iyi tarım, toprak analizi) 321 295 342
Mazot 720 700 1.500
Gübre 880 800 953
Sertifikalı Tohum ve Fidan Kullanımı 213 225 168
Çevre Amaçlı Tarım Alanlarının Korunması 135 140 79
Fındık 850 835 850
Telafi Edici Ödemeler  186 185 186
Patates Siğili Desteği 15  0  0
Çay Budama Tazminat ve Masraftan 171  185  186
Fark Ödemesi Destekleme Hizmetleri 3.174 3.338 3.548
Hububat ve Bakliyat 800 760 1.023
Çay 170 168 170
Arz Açığı Olan Ürünler 2.204 2.410 2.356
Hayvancılık Destek Ödemeleri 3.031 3.815 4.036
Kırsal Kalkınma Amaçlı Tarımsal Destekleme 1.169 1.436 1.724
Tarım Sigortası Destekleme Hizmetleri 704 865 958
Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler 107 135 171
Genel Toplam 11.489 12.770 14.514
*Gerçekleşme tahmini
 
alan bazlı destek bütçe hayvancılık ödeme iyi tarım