"Anız yakılmasına 'dur' demeliyiz"

26 Temmuz Cuma, 2019
Ulusal Hububat Konseyi, yapılan buğday hasatlarının ardından anız yakılmaması konusunda çiftçileri uyardı.
Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, "Anız yakılmasıyla daha fazla sulama ihtiyacı duymakta ve bitki gelişimine katkıda bulunan azotlu gübrenin kaybı artmaktadır. Bir sonraki yıl alınan üründeki verim ve kalite düşmektedir. Bu durum hem ülke hem çiftçi ekonomisine zarar vermektedir." dedi.

Taşpınar, hasat döneminin ardından anız yakılmaması için çiftçileri uyardı.

Hasattan kalan artıkların toprağa karışmasıyla verim ve toprak üzerine olumlu etkilerinin yapılan araştırmalarla ortaya konduğunu anlatan Özkan, anız yakan çiftçilerin en fazla zararı topraklarına verdiğini dile getirdi.

Taşpınar, sürdürülebilir tarımsal üretimin en önemli faktörü olan toprak verimliliğini sağlamak için anızların yakılmaması gerektiğini bildirdi.

Anız yakmanın hem ülke hem de çiftçi ekonomisine zarar verdiğini ifade eden Taşpınar,  2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun ilgili maddelerince anız yakanlarla ilgili cezai işlem uygulandığını anımsattı.

Taşpınar, anız yangınlarını önlemeye yönelik çiftçileri bilinçlendirmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Toprağa karışan sap ve diğer bitkiler çürümeyle birlikte organik maddeye dönüşerek toprağın en verimli kısmını oluşturur. Toprağın ilk 10 santimetrelik kısmı verim verme özelliğini oluşturan olgun topraktır. Atılan azotlu gübrelerin bitki kullanımından sonra kalanı ve tarlaya verilen su, bu kısımda tutulmaktadır. Anız yakılması ile sap, saman ve organik maddenin yok edilmesi sonucu toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesi bozulmaktadır. Türkiye topraklarında organik madde miktarının yüzde 0,5 ila 1,5 arasında olduğu, yapılan toprak tahlilleri neticesinde ortaya çıkmış olup, fakir olduğu görülmüştür. Bu oranın en az yüzde 3 olması gerekmektedir. Bu şekilde organik maddesi bol topraklar az su ve az gübre ile bitkileri daha iyi beslemektedir."

Anız yakmakla çiftçinin farkında olmadan toprağının verimini düşürdüğüne dikkati çeken Taşpınar, şunları kaydetti:

"Anız yakılmasıyla daha fazla sulama ihtiyacı duymakta ve bitki gelişimine katkıda bulunan azotlu gübrenin kaybı artmaktadır. Bir sonraki yıl alınan üründeki verim ve kalite düşmektedir. Bu durum hem ülke hem çiftçi ekonomisine zarar vermektedir. Çoğu çiftçimizin bilinçli olması sevindirici bir durum olmakla birlikte anız yangınlarını tamamen gündemden düşürmemiz gerekmektedir. Eğer çitçilerimiz anız yakmanın faydadan çok zarar verdiğini bir anlayabilirlerse hiçbir güç çiftçiye anız yaktıramaz. Anız yakarak topraktaki canlılara eziyet etmenin vebali de büyük. 'Anızla birlikte toprak ve canlılarını yakma' diyoruz. Çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın huzuru ve güvenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkileri önlemek için anız yakılmasına 'dur' demeliyiz."
 
anız hububat buğday hasat hibe destek anızayakım