Çanakkale’de etkin ve verimli sulama eğitimi

10 Nisan Çarşamba, 2019
Çanakkale’de çiftçilere “Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı” kapsamında eğitim verildi. Üreticilere toprakta suyun nasıl etkin kullanılacağı üç gün süren eğitimle anlatıldı.
Çanakkale’de etkin ve verimli sulama eğitimi Haber: Çanakkale İl Enformasyon
 
Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çiftçilerin suyu etkin ve verimli kullanabilmesi için eğitim verdi. “Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı” kapsamında verilen eğitime toplam 116 üretici katıldı.
 
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ,  “Bizim Bakanlık olarak, her türlü iş ve işlemin yanında, en asli görevlerimizden bir tanesi de eğitim programları yapmak, kurslar düzenlemek, demonstrasyonlar kurmak ve bu şekilde çiftçilerimize yeni gelişen teknikleri, teknolojik bilgileri aktarmaktır. İl Müdürlüğü olarak Çanakkale’de düzenlediğimiz eğitimlere, çiftçi toplantılarına, tarla günlerine 2017 yılında 26 bin, 2018 yılında 34 bin üreticimiz katıldı.2019 yılındaki hedefimiz 35 bin üreticimize ulaşmak. 2019 yılı eğitim faaliyetlerimiz kapsamında, üç gündür devam eden Etkin ve Verimli sulama sistemleri konusunda düzenlediğimiz eğitimin sonuna geldik. Bizim verdiğimiz bilgiler bir ön bilgidir. Bunu geliştirmek, çoğaltmak, büyütmek sizlere düşmektedir. Verimli, bol ve bereketli bir yıl geçirmenizi temenni ederim. ” dedi.

3-5 Nisan 2019 tarihleri arasında üç gün süren etkin ve verimli sulama sistemleri eğitimde üreticilere; tarımda sulamanın önemi, küresel iklim değişikliği ve arazi toplulaştırmasının sulamaya etkisi, toprak örneği alma, toprak analizi, toprak neminin ölçülmesi, toprağın su alma hızı, bitkilerin su ihtiyacı, sulama suyu miktarı ve sulama zamanının belirlenmesi, damla sulama, yağmurlama sulama ve toprak altı damla sulama yöntemleri ve sulama yöntemlerinin karşılaştırılması konusunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden Öğretim Görevlisi Doçent Doktor İsmail Taş,  İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından ayrıntılı sunumlar yapıldı.

Eğitime katılan üreticilere katılım belgeleri de verildi.
 
çanakkale eğitim tarım su sulama