ÇATAK Programı genişledi, ödeme miktarı arttı

12 Nisan Perşembe, 2018
Toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi gibi önemli amaçlar için çalışan Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programı’nın kapsamı genişletildi. Şanlıurfa programdan yararlanacak iller arasına girdi.
ÇATAK Programı genişledi, ödeme miktarı arttı Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) Programı'ndan yararlanılabilecek illere Şanlıurfa eklendi.
Tarımsal faaliyetlere yönelik bir dizi mevzuatta düzenlemeye gidildi.

Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, mevzuat kapsamındaki 57 ile Şanlıurfa da eklendi.

ÇATAK Programı'nda, toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alanların korunması amaçlanıyor.

Program kapsamında destekleme yapılacak alanlarda belirlenen uygulamalara 3 yıl süreyle ödeme yapılıyor.

Mevzuattaki değişiklikle minimum toprak işlemeli tarım uygulamalarına yönelik dekar başına ödeme miktarı da 45 liraya çıkarıldı.

Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanımı

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, "Tarım Arazisinin Tarım Dışı Amaçlarla Kullanılması" başlıklı bölümde değişikliğe gidildi.

Buna göre, uygulama alanlarında bulunan tarım arazileri, zorunlu sebepler olmadıkça tarım dışı amaçlarla kullanılamayacak. Ancak zorunlu hallerde, ilgililerin tarım dışı amaçla kullanım talepleri hakkında Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanacak.

Hasar fazlası desteği

Tarım Sigortaları Havuzuna İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile İlgili Olarak Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından bu yıl yapılan sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında hasar prim oranının yüzde 150’yi aşan kısmı için hasar fazlası desteği taahhüt edildi.

Ücretsiz test ve analiz imkanı

Öte yandan mevzuat değişikliğiyle Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kanıtı kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen, ithalat ve ihracat resmi kontrolleri için alınan numune analizleri ve şahit numune analizleri hariç olmak üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvar/enstitü/karantina müdürlüklerinde resmi kontrol kapsamındaki muayene, teşhis, test ve analizlerin indirimli ya da ücretsiz yapılabilmesine olanak sağlandı.
 
ÇATAK TARSİM GTHB Şanlıurfa