Diyarbakır’da mera ıslahına gübre desteği

20 Mart Cuma, 2020
Diyarbakır’ın Sur İlçesi’ndeki meraların ıslahı için yürütülen proje kapsamında üreticilere gübre dağıtıldı.
Diyarbakır’da mera ıslahına gübre desteği Haber: Diyarbakır İl Enformasyon

Mera ıslah ve amenajman projesi ile Diyarbakır’da; bitki örtüsü, toprak ve doğal kaynakların korunması amaçlanıyor.

2022 yılına kadar sürmesi planlanan proje kapsamında Sur İlçesi’nde üreticilere gübre dağıtıldı.

Yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda gübreleme yapıldı ve çiftçilere 8 bin 500 kilo fiğ tohumu desteği verildi.

Gübre dağıtımı için üreticilerle bir araya gelen Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, proje ile önemli büyüklükte bir alanın meraya kazandırıldığını söyledi.

İl Müdürü Atalar; “İl Müdürlüğü olarak 1998 yılından bu yana meralarla ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında verdiğimiz 4 tane mera ıslah projesi bakanlığımız tarafından uygun görüldü ve bugün bunun uygulamasına geçtik. Ergan ilçemizde, Bismil ilçemizde, Silvan ilçemizde ve bugün Sur ilçemize bağlı Erimli köyünde 4 projemizin uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Proje yaklaşık olarak 2bin 500 dekar alana yakın bir alanı kapsamaktadır. Bu projelerin toplam bedeli 806 bin liradır. Bunun bir kısmını ilgili köy muhtarlıkları tarafından karşılanarak hem mahalle sakinlerinin hem de bakanlığımızın katkısıyla hep birlikte yürütülen projelerdir. Bugün de yaptığımız çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Gördüğümüz alanlar daha önce hazine iken bu alanları mera alanlarına çevirdik ve bu uygulama kapsamında da ıslah projesi uyguluyoruz. Burada yaptığımız gübreleme çalışmaları ile beraber buralarda daha iyi bir ot verimi olmasını sağlayacağız. Böylelikle 1992 yılından bu güne yani 2019 yılı sonuna gelinen noktada Diyarbakır ilindeki meralarda mera alanları dışına çıkarılan alanlar ve meraya yeni ilave edilen alanların toplamı göz önünde bulundurulduğunda yeni 36 bin dekar alan meraya kazandırılmış;  Diyarbakır’daki mera varlığı 36 bin dekar alan artırılmıştır. Bu da hayvancılıkta ihtiyaç duyulan kaba yemin önemli bir kısmını karşılayarak hayvancılıkta girdi masrafını azaltmakta ve çiftçimizi hayvancılık yapmaya teşvik ederek hayvancılığı önemli ölçüde geliştirmektedir. Bunun doğal sonucu olarak da hayvan varlığımız artmaktadır. Hem yetiştiricimiz hem şehrimiz ekonomik fayda sağlamaktadır. Projemizin tamamlanmasıyla hayvancılık kayda değer bir gelişme yaşayacaktır.” dedi.
Meraların ıslahıyla birlikte tarıma kazandırılan alanlarda yem bitkisi yetiştiriciliğine de başlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede hayvancılığın da önemli bir gelişme göstermesi bekleniyor.

Mera ıslah projesi Erimli Köyü’ndeki atıl arazilerin adeta can suyu oldu.

Surlu üreticiler meralarda yapılan ıslah çalışmalarından ve gübre desteğinden oldukça memnun.
diyarbakır mera ıslah gübre hayvancılık yem bitkisi tarım ve orman destek