Güçler tarım ve hayvancılık için birleşiyor

01 Şubat Pazartesi, 2021
Yükseköğretim Kurulunun girişimiyle, üniversiteler tarım ve hayvancılık için güçlerini birleştirme kararı aldı. Bu kapsamda hayvancılık ve gıda arzı güvenliğinde dijital teknolojiler ile jeotermal ileri sera teknolojilerinden oluşan 3 stratejik alanda Türkiye'nin ilk ortak araştırma merkezleri kurulacak.
Güçler tarım ve hayvancılık için birleşiyor Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) girişimiyle, üniversiteler güçlerini birleştirerek "hayvancılık sektöründe dijital teknolojiler", "gıda arzı güvenliğinde dijital teknolojiler" ve "jeotermal ileri sera teknolojileri" olmak üzere 3 stratejik alanda Türkiye'nin ilk ortak araştırma merkezlerini kuracak.

YÖK'ün girişimi ile TBMM Genel Kurulunda nisan ayında kabul edilen, ilaç, aşı, tohum gibi stratejik önem taşıyan projelerin desteklenmesi için alanında öne çıkan üniversitelerin güç, bilgi ve tecrübelerini birleştirebilecekleri ortak araştırma merkezi kurulmasının öngörüldüğü yasal düzenleme kapsamında önemli bir adım atıldı.

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, üniversitelerden ortak araştırma merkezlerinin açılması yönünde YÖK'e yapılan müracaatlar sonucu ilk olarak Gazi, Ankara ve Ortadoğu Teknik üniversitelerinin Ar-Ge faaliyetleri için "Nörobilim ve Nöroteknoloji Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi" (NÖROM), YÖK'ün onayının ardından kuruldu.

Üniversiteler, Türkiye'nin öncelikli 3 alanında yüksek teknoloji geliştirecek

YÖK'ün girişimiyle üniversitelerin güçlerini birleştirmelerine imkan tanıyan mevzuat çerçevesinde yeni merkezlerin kurulmasına devam ediliyor. Değerlendirmeler sonucunda ülkenin öncelikli alanlarında faaliyet göstermesi planlanan 3 yeni ortak uygulama ve araştırma merkezinin daha kurulması YÖK tarafından uygun bulundu.

Bu kapsamda, ülkenin hayvancılık stratejik alanında üniversiteler güç birliği yaptı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi koordinatörlüğünde, Hacettepe Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi ortaklığında Hayvancılık Sektöründe Dijital Teknolojiler Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulacak. Merkezde, hayvancılık sektöründe yenilikçi yaklaşımlar ve dijitalleşme ile daha fazla üretken bir sektör oluşmasına katkı sağlanacak ve ürün geliştirmeye yönelik Ar-Ge projeleri yürütülecek.

Gıda arzı kapasitesinin artırılması için ileri teknikler geliştirilecek

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi koordinatörlüğünde, Ankara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi ortaklığında "Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulacak.

Merkezde, ulusal gıda arzı kapasitesinin artırılmasına yönelik ulusal hedef ve politikalar kapsamında öncelikli olarak belirlenen seracılık alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeye, ileri teknikleri kullanarak katkı sağlayan çalışmalar yapılacak.

Kırklareli Üniversitesi koordinatörlüğünde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ortaklığında "Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulacak.

Merkezde gıda, tarım ve hayvancılık alanları birbiriyle bağlantılı olarak ele alınacak. Yeterli, sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdaya, fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli erişimi sağlamak amacıyla bilimsel çalışmaların yürütüleceği merkezde, gıda arzı güvenliği konusunda yenilikçi politikalar, yerli ve milli çözümlerin üretilmesi, tarım, gıda ve hayvancılıkta yeni teknolojilerin geliştirilmesi, gıda alanında kaynakların etkin ve verimli kullanımı ile kırsal kalkınmanın ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilirliğin sağlanması hedefleniyor.
yök hayvancılık tbmm tarım orman üniversite işbirliği hayvancılık