Havza yönetimine yeni düzenleme

24 Ocak Perşembe, 2019
Havza yönetiminde söz sahibi olan yönetim organlarının oluşumu ve görevlerinde düzenleme yapıldı. Düzenlemeye ilişkin esasları içeren tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Havza yönetimine yeni düzenleme Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Havza Yönetimi Merkez Kurulu üyelerinin belirlenmesinde düzenlemeye gidildi.

Kurula, ilgili Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı başkanlık edecek. Kurul, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Kültür ve Turizm, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları veya görevlendirecekleri ilgili birimlerin genel müdürleri, Devlet Su İşleri, Su Yönetimi, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Meteoroloji, Orman, Tarım Reformu, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar, Balıkçılık ve Su Ürünleri genel müdürleri, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı, İLBANK AŞ Genel Müdürü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı'ndan oluşacak.

Havza Yönetimi Merkez Kurulunun görevleri arasında, havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanmasında kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve uygulamaları takip etmek, su yönetimiyle ilgili ulusal seviyede problemleri gündeme getirerek, çözümü için karar almak ve uygulamaları izlemek, içme-kullanma suyu havzaları için yapılan ve yapılacak içme-kullanma suyu havza koruma planı çalışmalarında koordinasyonu sağlamak ve gelişmeleri takip etmek yer alıyor.

Havza Yönetimi Merkez Kurulu yılda en az bir defa toplanacak.

Tebliğle ayrıca Havza Yönetim Heyeti, İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun teşkili, görevleriyle çalışma usul ve esasları da düzenlendi.
 
havza tarım ve orman bakanlığı havza yönetimi merkez kurulu