IPARD 2 kapanış konferansı yapıldı

10 Şubat Pazartesi, 2020
IPARD 2 Danışmanlık Hizmetleri Tedbiri İçin Kapasite Oluşturma Teknik Destek Projesi’nin kapanış konferansı Ankara’da yapıldı. IPARD ile çiftçilere yönelik ücretsiz proje hazırlama danışmanlık hizmetinin sağlanması amaçlanıyor.
IPARD 2 kapanış konferansı yapıldı Avrupa Birliği (AB) tarafından aday veya potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı IPARD, tarım ve kırsal kalkınma alanındaki AB mevzuatına uyum için hibe desteğinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Program, işletmelerin Avrupa Birliği (AB) Ortak Tarım Politikasına uyumunu gerçekleştirmek amacıyla ülkemizde IPARD Programı adı altında 42 ilde uygulanıyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi tarafından yürütülen, “Türkiye’de IPARD II Programı’nın Danışmanlık Hizmetleri Tedbiri için Kapasite Oluşturma Teknik Destek Projesi”nin amacı düşük gelirli potansiyel faydalanıcıların IPARD Programı’na müracaat edebilmelerine yönelik ücretsiz proje hazırlama danışmanlık hizmetinin sağlanması amacıyla kamu ve sivil toplum kuruluşlarındaki danışmanlık kapasitesinin oluşturulmasıdır.

“Danışmanlık Hizmetleri”, IPARD II Programı (2014-2020) kapsamında ilk defa yer alan bir tedbir olup, akredite edilmesiyle küçük çiftçilerin ve üreticilerin IPARD II Programı’na başvurularının “Danışmanlık Hizmetleri” aracılığı ile artırılmasını hedeflemektedir.

Bir yıl sureli proje kapsamında tarımsal danışmanlık hizmetlerinin mevcut durum analizi, ihtiyaç analizi ve eylem planı raporları hazırlanmıştır. AB ülkelerine danışmanlık uygulamalarına ilişkin sistemin görülmesi amacıyla 4 ülkeye çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Kamu, Ziraat Odası ve ilgili STK’lardaki tarım danışmanlarına Antalya ve Ankara’da olmak üzere iki modüllü eğitim verilmiştir. Bu eğitimlerde gıda güvenliği, çapraz uyum, çevre, hayvan refahı, gıda kodeksi, genel ve özel hijyen kuralları, proje yönetimi ve uygulamaların verildiği 3 günlük 1. Modül eğitim ile aynı hedef kitleye IPARD hibe programına müracaat için başvuru dosyası hazırlanmasına ilişkin detaylı 5 günlük 2. Modül eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitim sonrasında katılım belgesi verilmiştir.

Projenin kapanış Konferansına, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetkili birimleri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcileri, diğer ilgili Bakanlık yetkili birimleri ile tarımla ilgili bazı Üretici Birlikleri ve Ziraat Odaları katılım sağladı.

Kapanış toplantısı sonunda  “Tarım Danışmanlık Sistemindeki Kurumsallığın Yeri ve Önemi” konusunda panel düzenlendi.
ipardiki kapanış toplantı ankara