Lisanslı depoculuk yönetmeliği değişti

05 Aralık Salı, 2017
Tarım ürünlerinin lisanslı olarak depolanmasını düzenleyen Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Lisanslı depoculuk yönetmeliği değişti Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre, yönetmeliğin sigortaya ilişkin maddesine  "kefalet sigortası" ibaresi eklendi. Böylece, lisanslı depo teminatının sorumluluk veya kefalet sigortası olarak verilmesi halinde, bu sigortayla işletme tesisleri ve lisanslı depoculuk faaliyeti kapsamında depolanan ürünler için; hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem gibi sigortaların aynı sigorta şirketine yaptırılması zorunlu olacak.
Lisanslı depo teminatında da istenen teminat tutarına eşit nakit para, banka teminat mektubu, gayrimenkul rehini, sorumluluk veya kefalet  sigortası, mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde temerrüde düşülmesi halinde, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu'na bu tür teminatı alış, satış, düzenleme ve transfer gibi her türlü tasarrufta bulunma yetkisi tanıyan bir gayrikabili rücu yetki belgesiyle verilecek.
 
Lisanslı depoculuk tarım ürünleri depolama depoculuk tazmin fonu