"Muğla Çam Balı Üretiminde Alternatifsiz Bir İl…”

15 Şubat Cuma, 2019
Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile İl Müdürlüğümüzün ortaklaşa düzenlediği “Arıcılık Çalıştayı” Muğla Arı Yetiştiricileri Birliğinin toplantı salonunda gerçekleşti.
Haber: Elif AŞÇI, Nurgül AKDAĞ ÇİLOĞLU
Kamera: Uğur ACAR
 
Çalıştay; MAYBİR ve Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya ŞAHİN, Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat ERKAL, Orman Bölge Müdür V. Enver DEMİRCİ, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri, Ziraat Fakültesi ve Veterinerlik fakültesinden konu uzmanı Öğretim Görevlileri, Teknik Personeller, Sivil Toplum Kuruluşları ve Üreticilerin katılımıyla gerçekleşti.
 
Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği ve aynı zamanda Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin konuşmasında, veren arının yani çam balı üreten arının önemli olduğunu, bunun da Muğla Arısı olarak literatürde yer aldığını söyledi. Bunun için Muğla Arısının korunması gerektiğini, var edilmesi gerektiğini; Üniversite ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte Muğla arısını gelecek kuşaklara aktarmalıyız diye konuştu.
 
Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, çam balı üretiminde Muğla’nın alternatifsiz bir il olduğunu vurgulayarak; çam balı sezonunda Türkiye arı varlığının % 50’ni ağırladıklarını, hayata geçirilen “Arı Konaklama Noktalarının Sayısallaştırılması Projesi” ile bu büyük sorunun üstesinden gelmeye çalıştıklarını söyledi. Çam balının pazarlanmasının ciddi bir sorun olduğunu söyleyen Erkal, İl Müdürlüğü olarak Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile birlikte çam balının pazarlama ve markalaşmasına yönelik hazırlanan “Muğla Arıcısı Markalaşma ile Tanışıyor, Tanındıkça Kazanıyor” projesi kapsamında 180 arıcıya ulaşmayı hedeflediklerini, fakat 437 arıcının katıldığını söyledi.  Bu sayının çam balında marka değeri kazandırmanın üretici açısından bir ihtiyaç olduğunu görmeleri bakımından projenin gerekliliğini bir kere daha görmemizi sağladı dedi.
 
Çalıştayda 2018 yılında Arıcıların karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri; Muğla arısının ıslahı ve tescili, üreticiye yansıması, 2018 yılı Arıcılık kongresinin değerlendirilmesi, Konaklama ve Çözüm Önerileri, Tarımsal Desteklemeler, Coğrafi İşaret ve Markalaşma, Kaliteli ve Sağlıklı bal üretimi, Toplu Varroa Mücadelesi konusunun değerlendirilmesi yapılarak, 2019 yılı Arıcılık Faaliyetleri konusunda izlenmesi gereken yollar ile ilgili karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.
 
2018 yılında arıcıların karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü, 2019 yılında da uygulanması gereken yollar görüşülerek sonuçların çözüme kavuşturulması hedeflendi.
 
 
muğla arı çalıştay çam balı arıcılık