Su seviyesi kontrol altında

11 Haziran Pazartesi, 2018
Kuş Cenneti Milli Parkı'na ev sahipliği yapan Manyas Gölü ve havzasının su seviyesi, gölü besleyen Kocaçay üzerine inşa edilen barajlarla kontrol altında tutuluyor.
Su seviyesi kontrol altında Kuş Cenneti Milli Parkı'na ev sahipliği yapan Manyas Gölü ve havzasının su seviyesi, gölü besleyen Kocaçay üzerine inşa edilen barajlarla kontrol altında tutuluyor.
Balıkesir'in Bandırma ve Manyas ilçeleri sınırlarında bulunan ve "Kuş Cenneti Milli Parkı"na ev sahipliği yapan Manyas Gölü ve havzasının su seviyesi, gölü besleyen Kocaçay üzerine inşa edilen barajlarla kontrol altında tutuluyor.
Sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamayı amaçlayan uluslararası "Ramsar Sözleşmesi" kapsamında koruma altındaki gölün rüsubat (birikinti) taşınması sonucu dolarak işlevini yitirmesini engelleyen barajlar, su teminini garanti altına alarak kuraklık tehlikesini de bertaraf ediyor.
DSİ 25. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Manyas Projesi kapsamında Manyas Gölü'nün güney ve batı kıyılarındaki tarım arazileri ve yerleşim alanlarına su baskınlarına karşı seddeler inşa edildi.
Göl çevresinde bulunan 3 bin 894 hektar arazideki fazla suların tahliyesi için Hamamlı ve Kızıksa köylerinde drenaj pompaları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki 15 bin 683 hektarlık Karacabey Ovası için "Manyas Projesi I. Merhale" kapsamında sulama ve drenaj tesisleri yapıldı.
Manyas Projesi II. Merhale çerçevesinde de gölün ana su kaynağı olan Kocaçay üzerinde, 428 milyon metreküp depolama hacmine sahip Manyas Barajı ile İvrindi ilçesinde ve Kocaçay üzerinde 38 milyon metreküp depolama hacmine sahip Ardıçtepe Barajı inşa edildi ve işletmeye açıldı.
Doluluk oranı halen yüzde 100 olan Ardıçtepe Barajı ve yüzde 80 olan Manyas Barajı'nda enerji üretimi maksadıyla enerji kullanımından çıkan sular ile Manyas Gölü besleniyor.
Manyas, Susurluk, Gönen, Bandırma ve Karacabey ilçelerindeki 31 bin 232 hektar arazinin sulanmasını temin edecek Manyas Ovası sulama tesisleri inşaatı devam ederken, Manyas sağ sahil sulamasının inşaatı biten 9 bin 950 hektarlık kısmında 5 bin 875 hektar arazi sulaması gerçekleştiriliyor. Sulanan alandaki bitki deseninde sırasıyla ilk üç sırayı yüzde 46 çeltik, yüzde 22 sebze ve yüzde 18 silajlık mısır yer alıyor.
"Su seviyesi hassasiyetle takip ediliyor"
Kocaçay, Sığırcı, Mürvetler derelerinden beslenen, "Göl Yönetim Planı" kapsamında, 690 milyon metreküp depolama hacmine sahip Manyas Gölü'nün öngörülen aylık su seviye değerlerini sağlayacak şekilde DSİ 25. Bölge Müdürlüğünce işletildiğini, göle kontrollü olarak Manyas Barajı'ndan su verildiğini belirten yetkililer, şu bilgileri verdi:
"1983 yılında DSİ Genel Müdürlüğü ile Milli Parklar Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü arasında, Manyas Gölü için uyulması gereken aylık su seviye kotlarını belirleyen bir protokol çerçevesinde, DSİ Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan İşletme Programı doğrultusunda Manyas Barajı ve Manyas Gölü Bölge Müdürlüğümüzce işletilmektedir. Manyas Barajı işletme çalışmalarında, doğal etmenlerin (yağış rejimleri ve arazi şartları mansaptaki eğim durumu) izin verdiği ölçüde ve barajın kullanım amacı doğrultusundaki su tahsisleri gözetilerek, doğal sulak alan olan Manyas Gölü'nün doğal denge ve varlığının korunması için anılan protokolün seviye değerlerinin korunması esas alınmaktadır. Manyas Gölü'ndeki su seviyesi günlük olarak hassasiyetle takip edilmekte olup, gelecek 10 günlük meteorolojik öngörülerden faydalanılarak oluşacağı varsayılan hidrolojik şartlara, sulama ve diğer ihtiyaçlar için talep edilen su miktarlarına, Manyas Gölü için talep edilen aylık su seviyelerine ve mansaptaki drenaj koşullarına göre göl işletme çalışmalarına yön verilmektedir."
"Kuraklık tehlikesi bertaraf edilmiştir"
İşletmedeki barajlarda, yıllık meteorolojik veriler ışığında yıl başlangıcında ve gerektiğinde olağandışı şartlara göre revize edilen işletme programları kapsamında su depolandığını, aynı durumun Ramsar Sözleşmesi kapsamında olan Manyas Gölü içinde geçerli olduğunu ve aylara göre değişen su seviyesinin kontrol altında tutulduğunu vurgulayan yetkililer, şunları aktardı:
"Manyas Gölü girişi ana deresi olan Kocaçay üzerinde iki noktada, diğer göl girişi olan Mürvetler Deresi üzerinde bir noktada su kalitesi izleme çalışmaları yapılmaktadır. Analiz sonuçları değerlendirilmek üzere Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir. Netice itibarıyla Manyas Gölü ana su kaynağını teşkil eden Kocaçay üzerinde Bölge Müdürlüğümüzce inşa edilerek işletilen barajlarla, gölün rüsubat (birikinti) taşınması sonucu dolarak işlevini yitirmesi engellenmiş, ayrıca su temini bir anlamda garanti altına alınarak susuzluğa bağlı olarak kuruma ve kuraklık tehlikesi bertaraf edilmiştir."
 
 
 
Manyas gölü kocaçay kuş cenneti milli parkı manyas projesi