Tarımda enerji verimli projeler desteklenecek

11 Ocak Perşembe, 2018
Tarımsal üretimde işleme, depolama, soğutma ve nakliye gibi aşamalarda enerji verimliliğini artırıcı projelere destek geliyor. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile tüketimin azaltılması, enerjinin verimli kullanılması amaçlanıyor.
Tarımda enerji verimli projeler desteklenecek "Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı"nın 2017-2023 dönemi hedefleri kapsamında yapılan çalışmalarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sorumlu kurum olarak belirlendi.
Tarım sektöründe enerji verimliliğinin artırılması için başlatılan uygulamalar ile seralarda, hayvansal üretim yapılarında ve ürün depolarında ısı kayıplarının önlenmesi, enerji verimli ısıtma-soğutma-havalandırma uygulamalarıyla tüketimin azaltılması amacıyla yapılan yatırımlara destek verilecek.
Planda, kaynak verimliliğinin sağlanması için gübre, bitki besin elementleri, bitki büyüme düzenleyicileri, hasat malzemelerinin üretimi ve kullanımındaki enerji girdilerinin azaltılması amaçlanıyor. 
Bunun için tarımsal üretim, tarım ürünlerinin hazırlanması, kurutulması, depolanması, soğutulması ve taşınması aşamalarında fizibilite sonuçlarına göre enerji verimliliği projelerine destek sağlanacak. 
Arazi toplulaştırmalarını da kapsayan projelerin özendirilmesine devam edilecek. 
Planda, "Enerji Verimli Sulama Yöntemlerine Geçilmesi Eylem Planı" başlığı altında suyun kaynaktan bitkiye ulaştırılıncaya kadar geçen süreçte enerji verimliliği sağlayan teknolojilerin kullanılması ve düşük basınçlı damlama sulama yöntemlerinin özendirilmesi hedefine yer verildi.
Tarımsal üretimin çevresel etkilerinin azaltılması için üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması özendirilecek. Sulamada güneş ve rüzgar enerjisi kullanımı desteklenecek.
 
enerji verimliliği GTHB destek güneş enerjisi