Tarımda teknolojik gelişime tam destek

12 Mart Perşembe, 2020
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu konularda, bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi için araştırma geliştirme projelerini destekleyecek.
Tarımda teknolojik gelişime tam destek Tarım ve Orman Bakanlığının Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Bakanlık tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu konularda, bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçilerle tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen araştırma geliştirme projelerini destekleyecek.
Üniversiteler, sivil toplum ve meslek kuruluşları, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri ve özel sektörce hazırlanan projeler bakanlığın değerlendirmesinin ardından Ar-Ge programlarından yararlanacak.
Değerlendirme için bakan yardımcısı başkanlığında bir kurul toplanacak. Ayrıca kurul genel müdürlükler, üniversiteler ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan olmak üzere 19 üyeden oluşacak.
Kurul, her yıl belirlediği öncelikli konulara ilişkin proje başvurularının Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü TAGEM’e sunulması için, her takvim yılında bir kez çağrıya çıkacak. Başarılı bulunan projeler yine TAGEM’in internet sitesinden duyurulacak. Ödemeler ise Ziraat Bankası üzerinden yapılacak.
 
tarım orman bakanlık araştırma geliştirme destek