Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi

13 Nisan Cuma, 2018
Tarımsal ürünlerin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tarımsal ürünler için ihracat iadesi yardımı sağlanması karara bağlandı.
Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarına ilişkin kararı ile Türkiye'nin tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amaçlanıyor.

Karar kapsamındaki ürünlerin ihracatında, belirlenen ihracat iade miktarları, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanacak.

İhracatçı firmalar adına doğan hak edişler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ihracatçı adına açılacak hesaptan, anılan banka kanalıyla mahsup yoluyla karşılanacak.

İmalatçı firmalar, kendi dış ticaret şirketleri ya da şirketlerinin de yer aldığı aynı kuruluş bünyesindeki bir dış ticaret firması kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve dış ticaret firmalarının hak edişlerini imalatçı firmalarına devretmeleri durumunda teşvikten faydalanabilecek. İhracatçı firmalar hak edişlerini, ürünü satın aldıkları imalatçı veya üretici firmalara devredebilecek.

Sektörel dış ticaret şirketlerinin (SDŞ) ortakları, SDŞ kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve bu şirketlerce hak edişlerin ortaklarına devredilmesi durumunda teşvikten faydalanabilecek.

İhracatçı firmalar, hak edişlerinin en fazla yüzde 85'lik kısmını, ihraç ettikleri ürünü satın aldıkları veya söz konusu ürünün ihraç edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında mal ve hizmet satın aldıkları firmalara kararda belirtilen giderlerin mahsubunda kullanılmak üzere devredebilecek.

Söz konusu devir kapsamında enerji giderleri, ihracatçı birlikleri nispi aidatları ve ihracata yönelik ürün alım-satımına ilişkin borsa tescil giderleri de değerlendirmeye alınacak.

Karar kapsamındaki mahsup işlemlerinden yararlanabilmek için fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde, ibrazı zorunlu belgelerle doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki ihracatçı birliğine müracaat edilmesi gerekiyor.

İhracat iadesi yardımı sağlanabilmesi için fiili ihracatın 1 Ocak 2018'den sonra gerçekleşmesi şartı aranacak.
 
tarımsal ürün ihracat iade