Tarımsal yatırım projelerinde süre uzatıldı

29 Mart Cuma, 2019
Tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma sürelerine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Projelerin tamamlanması için verilen süre 31 Mayıs 2019'dan 30 Kasım 2019'a uzatıldı. Değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tarımsal yatırım projelerinde süre uzatıldı Tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma süresi uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle tarıma dayalı yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma tarihi 31 Mayıs 2019'dan 30 Kasım 2019'a kadar uzatıldı.

1 Ekim 2018 tarihinde veya ek süre sonunda fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış olan ancak yasal izinlerini alamamış yatırımlar için de yatırımcının başvurması halinde 30 Kasım 2019'a kadar süre verilecek.

Öte yandan Su Ürünleri̇ Yeti̇şti̇ri̇ci̇li̇ği̇ Yatırımlarında İhti̇yaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deni̇z ve İç Sulardaki̇ Su Ürünleri̇ İsti̇hsal Hakkının Ki̇raya Veri̇lmesi̇ Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan değişiklikle söz konusu yönetmeliğin uygulama süresi 1 Ocak 2020'ye kadar uzatıldı.
 
yatırım projeleri kırsal kalkınma destekler tarım orman