Yatırımlarda aslan payı sulamaya ayrıldı

21 Şubat Perşembe, 2019
Kamunun bu yıl tarım sektörü yatırımları için en fazla ödenek tahsis ettiği alan sulama oldu. Bu kapsamda yaklaşık 3 buçuk milyar lira harcanarak 172 proje hayata geçirilecek.
Yatırımlarda aslan payı sulamaya ayrıldı 2019 Yılı Yatırım Programı'nda tarım sektörüne önemli pay ayrıldı. Kamunun tarım sektörüne yaptığı 4,9 milyar liralım yatırım ile pek çok proje hayat geçirilecek.

Yatırım Programı'nda, tarım sektörüne yapılan yatırımlarda bu yıl ilk sırayı yaklaşık 3 buçuk milyar lirayla sulamaya aldı.

Sulama projeleri içinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek baraj, küçük su işleri, taşkın koruma, gölet, yer altı ve üstü sulama projeleri öne çıktı. Yatırımlarla, Devlet Su İşleri 164 projeyi hayata geçirecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım yatırımları ile kırsal kalkınma, hayvancılık, ormancılık, bitki sağlığı, tarımsal kapasitenin geliştirilmesi gibi konularda projeleri hayata geçirecek.

Bitkisel üretim alanını 23 proje ve 630 milyon liralık yatırım tutarıyla ormancılık sektörü izlerken, bu alandaki yatırımların 613,3 milyon liralık kısmı Orman Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek.

Hayvancılık alanında gerçekleştirilecek yatırım tutarı ise 14 proje için 135,6 milyon lira oldu. Bu yatırımların, 108 milyon liralık kısmı bakanlıkça üstlenildi.

Sulama projeleri içinde DSİ tarafından gerçekleştirilecek baraj, küçük su işleri, taşkın koruma, gölet, yer altı ve üstü sulama projeleri öne çıktı. Bitkisel üretim alanında ise Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz projeleri kapsamındaki illerde toplulaştırma, tarımsal işletmelerin geliştirilmesi, tarımsal araştırma gibi projeler yürütülecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı da bu alanda, kırsal kalkınma, bitki sağlığı, tarımsal kapasitenin geliştirilmesi gibi projeleri gerçekleştirecek.

Hayvancılık alanında ise hayvancılığın geliştirilmesi, hastalıklarla mücadele gibi alanlarda yatırım yapılacak. Su ürünleri sektörüne yönelik olarak üretimin geliştirilmesi projelerinin yanı sıra balıkçı barınağı yatırımları da hayata geçirilecek.

Ormancılık yatırımlarında fidan üretimi, rehabilitasyon, orman yangınlarıyla mücadele, erozyonla mücadele, orman içi mesire yerleri gibi projeler öne çıkıyor.
 
kamu yatırımları tarım ve orman sulama hayvancılık dsi