Yayla seracılığında yüzler gülüyor

31 Ekim Çarşamba, 2018
Denizli’nin Çameli İlçesi’nde yaygınlaşan yayla seralarında domates hasadı yapıldı. İlçe genelinde biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleriyle yetiştirilen raf ömrü uzun, kaliteli domatesten 70 bin ton rekolte elde edildi.
Yayla seracılığında yüzler gülüyor Yayla seracılığının giderek yaygınlaştığı Denizli’nin Çameli İlçesi’nde 20 bin dekar alanda 70 bin ton domates yetiştiriliyor.

Açıkta üretime göre dekara verimi daha yüksek olan sera üretimi, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin uygulanmasını da kolaylaştırıyor.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya; “İlimizde 20 bin dekar alanda 70 bin ton domates yetiştirilmektedir. Son yıllarda iklim değişiklikleri ile hastalık ve zararlılar yüzünden açıkta yapılan domates yetiştiriciliğinden fazla bir randıman alınmadığı için üreticilerimiz Yayla seracılığına yönelmişlerdir. 2018 yılı dikimleri Nisan ayında başlamış, 20 Haziran itibari ile ilk hasatlar yapılmıştır. Seralarda üretim, sonbahar donlarına kadar devam etmektedir. Dekara ortalama 2 bin fide dikilmektedir. Yayla seralarımızdaki üretim miktarımız 25 bin ton düzeyindedir. İlimiz yayla seracılığı için uygun şartları taşımaktadır ve yayla seracılığı artış göstermektedir. Çünkü açıkta üretime göre dekara verim daha yüksek, ürünler daha kaliteli ve parlak, raf ömrü uzun, zirai ilaç kullanımını azaltan biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin uygulanması daha kolaydır” dedi.

Çameli’nde kurulan jeotermal ısıtmalı modern seralarda üretim sezonu boyunca üreticiye yetiştiricilik uygulamaları, hastalık ve zararlılar, desteklemeler konularında yardımcı olan Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü personeli, domates hasadında da üreticilerin yanındaydı.

İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Denizli’nin çeşitli ilçelerinde yayla serası domates üreticilerine İyi tarım uygulamaları kursları verildi, üreticiler desteklemelerden faydalandırıldı.
 
denizli yayla seracılığı domates