Ankara, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Bolu, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Uşak.

Cumartesi günü kuzeybatısı kuvvetli olmak üzere bölge geneli, Pazar günü kuzeybatısı gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bu illerimizde yağış almayan gün ve kesimlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.

Bu ayda yapılabilecek tarımsal faaliyetler şunlardır:

Hububat, baklagiller ve endüstri bitkilerinde sulama, gübreleme ve çapalama yapılır. Çeltik, ayçiçeği ve patates ekilir. Haşhaş seyreltilir. Süne ve kımıl zararlısına karşı tarlada kontrollere devam edilir, yaprak biti, bozkurt, nohut sineği, patates böceği ve yabancı ot mücadelesi yapılır.

Meyve ve bağda çapalama ve sulama yapılır. Su kanalları ve arkları temizlenerek sulama için hazırlanır. Ara ziraatı yapılan meyve bahçelerinde sebze fideleri dikilir, gübre atılır, sürgün göz aşısı yapılır. Kara leke, elma ağ ve iç kurdu; bağlarda mildiyö, salkım güvesi ve külleme, zeytin güvesi, pamuklu bit, kloroz ile mücadele edilir.

Sebzecilikte sebze fidelerinin dikimine devam edilir. Fideliklerde sık sık can suyu ve normal sulama yapılır. Fide dikiminden önce normal çiftlik gübresi veya kimyevi gübrelerle gübreleme yapılır. Çökerten ve yabancı otlara karşı mücadeleye devam edilir. Danaburnu ve bozkurta karşı zehirli kepekli yem ile mücadele yapılır.

Çayır-mera ve yem bitkilerinde hayvan pancarının birinci çapası yapılır. Yoncanın birinci biçimi yapılır. Biçilen yoncalar toplandıktan sonra sulanır. Küskütlü yoncalıklarda ilk biçimden hemen sonra küsküt mücadelesi yapılır. Parseller münavebe ile otlatmadan kesilir. Azotlu gübreler verilir. Sıvat ve silaj tesisi inşaatlarına devam edilir.

Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta.

Cumartesi ve Pazar günleri güneyi gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bu illerimizde yağış almayan gün ve kesimlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.

Bu ayda yapılabilecek tarımsal faaliyetler şunlardır:

Hububat, baklagiller ve endüstri bitkilerinde toprak işleme, ekim, çapalama, sulama ve seyreltme yapılır. Bakla hasadı yapılır. Çekirge, ekin güvesi ve bambulu, buğday hortumlu böceği, bozkurt, tel kurdu, çökerten, köşeli yaprak lekesi ve yabacı ot ile mücadele edilir.

Meyve, bağ, zeytin ve narenciyede toprak işleme, sulama, gübreleme, bahçe temizliği, boğaz doldurma, filiz alma, yeşil budama, aşılama, şeftalide meyve seyreltmesi yapılır. Kara leke, külleme, yaprak biti, ağ kurdu, bağlarda göz kurdu, mildiyö ve külleme, dut koşnili, Amerikan beyaz kelebeği, elma iç kurdu, kırmızı örümcek, salkım güvesi, zeytin güvesi, pamuklu bit ile mücadele edilir.

Sebzecilikte dikimi tamamlanmış sebzelerin bakımı; boğaz doldurma, çapalama, ot alma, sulama ve ilaçlama yapılır. Lahana, karnabahar gibi kışlık sebzelerin tohumları soğuk yastıklara ekilir. İkinci mahsul yetiştirmek için domates, patlıcan, biber tohumları yastıklara ekilir. Patates böceği, soğan sineği, bostan telli böceği ve emici böceklerle mücadele edilir. Sebze hastalıklarına karşı koruyucu ilaçlama yapılır. Sebzelerde toprakaltı zararlılarına karşı ilaç yapılır.

Çayır-mera ve yem bitkilerinde yonca ve korungada ikinci gübreleme yapılır. Yoncada hasat başlar, hasattan sonra sulama yapılır. Hayvan pancarında seyreltme, çapalama ve sulama yapılır. Yoncada hortumlu böcek mücadelesi yapılır. Ay sonuna doğru yoncada küsküt mücadelesine başlanır. Yaprak biti, ağ kurdu, yeşil kurt gibi zararlılarla mücadele edilir.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Düzce.

Pazartesi günü kuzeydoğusu kuvvetli olmak üzere doğusu, Pazar günü kuzeybatısı gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bu illerimizde yağış almayan gün ve kesimlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.

Bu ayda yapılabilecek tarımsal faaliyetler şunlardır:

Hububat, baklagiller ve endüstri bitkilerinde ekim, çapalama, sulama ve gübreleme yapılır. Tütün fidelerinin bakımı, dikimi ve seyreltilmesi yapılır. Bakla hasadı tamamlanır. Süne, kımıl, bozkurt, baklagil tohum böceği, mavi küf, patates böceği, mildiyö, tel kurdu ve yabancı ot ile mücadele edilir.

Meyve, bağ ve zeytinde sulama, çapalama, sürgün budaması ve aşılama yapılır. Gübre atılır. Ağ kurdu, kabuklu bit, kara leke, külleme, monilya, elma iç kurdu, yaprak biti, kırmızı örümcek, kiraz sineği, Amerikan beyaz kelebeği, mildiyö, salkım ve zeytin güvesi ile mücadele edilir.

Sebzecilikte açığa (tarlaya) tohum ekimi, bakımı ve sulaması yapılır. Fideler tarlaya şaşırtılır, can suyu verilir. Önce dikilen fidelerin otları alınır, çapalama, sulama, gübreleme yapılır. Yaprak bitleri ve soğan sineği ilaçlaması yapılır. Toprak altı zararlıları ile mücadele edilir.

Çayır-mera ve yem bitkilerinde meralarda su birikintileri varsa drenaj kanalları açılır. Otlatmaya devam edilir. Yabancı otlar meralardan temizlenir. Yoncada birinci biçim yapılır. Yoncalıklar sulanır. Yoncada küsküt ile mücadele edilir.

Antalya, İçel, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis.

Cumartesi kuzeybatısı, Pazar günü bölge geneli, Pazartesi doğusu, Salı günü güneydoğusu gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın güney ve batı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bu illerimizde yağış almayan gün ve kesimlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.

Bu ayda yapılabilecek tarımsal faaliyetler şunlardır:

Hububat, baklagil ve endüstri bitkilerinde ekim, gübreleme, sulama, seyreltme, çapa yapılır, kaymak tabakasının kırılır. Erken ekilen buğdayların hasadına başlanır. Arpa, kışlık mercimek ve bakla hasadı bitirilir. Süne, yeşil kurt ve yabancı ot ile mücadele edilir.

Meyve, bağ, zeytin ve narenciyede gübreleme, sulama, seyreltme, aşı yapılır, uç alınır. Turunçgillerde mikro element uygulaması yapılır. Erkenci çeşitlerde hasada başlanır. Kırmızı örümcek, kara leke, yaprak biti, bağlarda külleme, iç kurdu, salkım ve çiçek güvesi, unlu bit, kırmızı ve kara koşnil, çökerten, filiz kıran, uyuz, kloroz ile mücadele için edilir.

Sebzecilikte kavun, kapuz tohumlarının ekimi yapılır. Seralarda hasat sona erer. Açıkta yetiştiricilikte sulama, çapalama ve gübreleme devam eder. Mildiyö, külleme, soğan sineği, yaprak bitleri, kırmızı örümcek, danaburnu ve canavar otu mücadelesi yapılır.

Çayır-mera ve yem bitkilerinde yoncalıklarda biçim, sulama ve yoncada küsküt mücadelesi yapılır. Hayvan pancarında birinci çapa, çapayı takiben sulama yapılır.

Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Erzincan.

Pazartesi günü tamamı kuvvetli olmak üzere Pazartesi ve Salı günleri bölge geneli, Pazar günü kuzeybatısı, Çarşamba günü kuzeyi ile doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında, yer yer altında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bu illerimizde yağış almayan gün ve kesimlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.

Bu ayda yapılabilecek tarımsal faaliyetler şunlardır:

Hububat, baklagil ve endüstri bitkilerinde ekim, gübreleme, sulama, çapalama ve seyreltme yapılır. Tarla faresi ve yabancı ot ile mücadele edilir.

Meyve bahçeleri ve bağda toprak işleme, fidan dikimi, gübreleme, budama ve aşı yapılır. Elma iç, ağ ve göz kurdu, kara leke, kızıl leke, yaprak delen, yaprak biti, kırmızı örümcek, külleme ve mildiyö ile mücadele edilir.

Sebzecilikte ot alma, çapalama, şerbet verme işlerine devam edilir. Hazırlanan tavalara sebze tohum ekimi ve fide dikimine devam edilir. Can suyu verilir. Yaprak biti, lahana sineği, lahana kelebeği ve soğan mildiyösü mücadelesine başlanır. Bozkurt, danaburnu mücadelesine devam edilir.

Çayır-mera ve yem bitkilerinde yonca, fiğ ve korunga ekimleri, sulama, birinci biçim, kurutma, taşıma, istifleme yapılır. Yonca hortumlu böceği, çadır tırtılı ve kör fare ile mücadele edilir.

Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis, Van, Hakkari, Muş, Bingöl.

Pazartesi günü güneybatısı hariç tamamı, Salı günü kuzeyi ile doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin edilmektedir. Üreticilerin ilaçlamada rüzgarı dikkate almaları önerilir. Bu illerimizde tarımsal yağış almayan gün ve kesimlerde faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.

Bu ayda yapılabilecek tarımsal faaliyetler şunlardır:

Hububat, baklagiller ve endüstri bitkilerinde ikinci sürüm, ekim, çapalama, seyreltme ve sulama yapılır. Gübre atılır. Mercimek hasadı yapılır. Kımıl ve süne için tarla kontrollerine devam edilir. Bozkurt, danaburnu, zabrus, çekirge ve yabancı ot mücadele edilir.

Meyve, bağ ve antepfıstığında toprak işleme, budama ve aşı yapılır. Gübre atılır. Antepfıstığı bahçelerinde ağaç araları sürülür ve dipleri bellenir. Bahçe temizliği yapılır. Kara leke, yaprak biti, yaprak büken, elma ağ ve iç kurdu, külleme, salkım güvesi ile mücadele edilir.

Sebzecilikte fide dikimi ve tohum ekimi devam eder. Ot alma, çapalama, kaymak kırma ve sulama devam eder. Danaburnu, soğan sineği ve diğer hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.

Çayır-mera ve yem bitkilerinde yoncalıklar biçilir. Yonca, fiğ ve korunga tarlaları sulanır. Yonca hortumlu böceği ile mücadele yapılır. Yoncalıklarda küsküt mücadelesine başlanır.

Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Karabük.

Pazartesi günü ortası hariç tamamı kuvvetli olmak üzere Pazartesi ve Salı günleri bölge geneli, Pazar günü batısı ile doğu iç kesimleri, Çarşamba günü ortası ile doğu kıyıları gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bu illerimizde yağış almayan gün ve kesimlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.

Bu ayda yapılabilecek tarımsal faaliyetler şunlardır:

Hububat, baklagiller ve endüstri bitkilerinde ekim, gübreleme, seyreltme ve çapalama yapılır. Nadas alanları sürülür. Sulama kanalları temizlenir. Çeltik yanıklığına karşı tohum ilaçlaması yapılır. Yabani yulaf, yabancı ot ve tarla faresi ile mücadele edilir.

Meyve, bağ, çay, fındık ve narenciyede toprak işleme, gübreleme, budama ve sulama yapılır. Badem ve çağla hasat edilir. Birinci sürgün yaş çay yaprağı kesimi yapılır. San jose kabuklu biti, elma ağ kurdu, kırmızı örümcek, kiraz sineği, yaprak biti, fındık kurdu ve kozalak akarı, külleme, mildiyö, pas böcüsü ve filizkıran ile mücadele yapılır.

Sebzecilikte fasulye, patates ve kabağın ilk çapaları yapılır. Domates, biber, patlıcan ve hıyar fideleri ılık yastıklardan alınıp, tarlaya dikilir ve can suyu verilir, 10-15 gün sonra 1. çapaları yapılır. Lahana ve pırasa tohumları ekilir. Sebze bahçelerinde danaburnu, bozkurt mücadelesine devam edilir. Yaprak biti ve kırmızı örümcek mücadelesine başlanır. Soğan mildiyösü mücadelesi yapılır.

Amasya, Tokat, Sivas, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli.

Pazartesi günü ortası ile kuzeyi kuvvetli olmak üzere tamamı, Pazar günü ortası, Salı günü güneybatısı hariç tamamı gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bu illerimizde yağış almayan gün ve kesimlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.

Bu ayda yapılabilecek tarımsal faaliyetler şunlardır:

Hububat, baklagiller, endüstri bitkilerinde ekim, ikinci sürüm, çapalama, gübreleme, seyreltme ve sulama yapılır. Mercimekte hasat edilir. Nohut yaprak sineği, sürme, yabancı ot ve fare ile mücadele edilir.

Meyve bahçeleri ve bağda toprak işlenir. Bahçe temizliği ve sulama yapılır. Bağ çubukları dikilir. Sürgün göz aşısı ve meyve seyreltmesi yapılır. Kara leke, elma ağ ve iç kurdu, yaprak biti, kırmızı örümcek, monilya, kızıl leke, külleme ve salkım güvesi ile mücadele edilir.

Sebzecilikte yastıklardan sökülen fideler hazırlanan yerlere dikilir. Can suyu verilir. Ot alma, kaymak tabakası kırma ve seyreltme yapılır. Kavun, karpuz ekimi yapılır. Açığa sebze tohumu ekimi yapılır. Tel kurdu, bozkurt, danaburnu, ay sonuna doğru yaprak bitleri ile mücadele edilir.

Çayır-mera ve yem bitkilerinde meralardaki istenmeyen otlar temizlenir. Yonca, korunga ve fiğ ekimleri yapılır. Ekimle birlikte gübre atılır. Yonca ekiminde bakteri kültürü aşılanır. Ay sonuna doğru yoncalıklar sulanır, yonca hortumlu böceği ve küsküte karşı mücadele edilir.

Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri.

Pazartesi günü kuzeydoğusu kuvvetli olmak üzere, güneybatısı hariç tamamı, Cumartesi günü güneybatısı, Pazar günü kuzeybatısı hariç tamamı, Salı günü kuzeydoğusu gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bu illerimizde yağış almayan gün ve kesimlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.

Bu ayda yapılabilecek tarımsal faaliyetler şunlardır:

Hububat, baklagil ve endüstri bitkilerinde ekim, ikinci sürüm, sulama, çapalama ve gübreleme yapılır. Yabancı ot ile mücadele edilir.

Meyve ve bağda fidan dikilir, sulama, çapalama, budama ve bahçe temizliği yapılır. Kırmızı örümcek, külleme, salkım güvesi ve elma iç kurdu ile mücadele edilir.

Sebzecilikte gübreleme ve sulama yapılır. Yeni dikilen fidelerde boğaz doldurma ve çapa yapılır. Açıkta yetiştirilecek sebzelerin tohumları ekilir. Kaymak tabakası kırılır. Mevsimlik sebzelerin hasat ve pazarlaması yapılır. Hıyar köşeli yaprak leke hastalığı, fasulye kök çürüklüğü ve bostan küllemesi, kırmızı örümcek ile mücadele edilir.

Çayır-mera ve yem bitkilerinde iki ve daha fazla yaşlardaki yoncalıkların biçimi yapılır. Yoncalıklar sulanır. Silajlık mısır ekimi yapılır. Sıvat yapım çalışmaları sürdürülür. Taban suyu yüksek olan meralarda drenaj kanalları açılır. Yaprak bitleri ile mücadele edilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.