Çiğ süt desteğinde yeni düzenleme

15 Mart Cuma, 2019
Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete‘de yayımlanmasının ardından destekle ilgili yeni ayrıntılar çıkmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı TÜRKVET'e kayıtlı işletme, hayvan ve sahiplerine destek ödemesi yapacak.
Çiğ süt desteğinde yeni düzenleme

Resmi Gazete’de yayımlanan Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı’ndan sonra destek koşulları ve türleri hakkında ayrıntılar çıkmaya başladı.

Buna göre, çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak ve gerekli paranın bakanlıkça aktarılmasını müteakip banka aracılığıyla ödenecek. Destek alımı için İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yılbaşından geçerli olmak üzere satılan süte ilişkin fatura ve makbuzlar, ilgili üretici örgütüne teslim edilmesi gerekiyor.

Çiğ süt desteklemesinden yararlanacakların işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanların, ilgili veri tabanı TÜRKVET'e kayıtlı olması gerekecek. Ayrıca, merkez birliğini kurmuş, ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinden, çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesinti yapılacak.

Süt soğutma tankları, süt toplama merkezleri ve süt dolum tesislerinin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluğu da kontrol edilecek.

Ödeme inek, manda, koyun ve keçi sütüyle soğutulmuş inek sütü ve üretici örgütleri kanalıyla pazarlanan soğutulmuş inek sütü için bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden yapılacak. Başvurusunu ve evraklarını döneminde tamamlamayanlar desteklemeden yararlandırılmayacak.

Çiğ sütünü, üretici örgütleri aracılığıyla süt tozu olarak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan üreticiler de destek kapsamında olacak. Desteklemede Bakanlıkça belirlenen 1 kilogram süt tozu eşdeğeri süt miktarı esas alınacak.  

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren kanuni faiziyle geri alınacak. Desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

çiğ süt destek tarım orman bakanlık