TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Dani: 鈜eticinin de tketicinin de Bakanl蹥yz
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 Avrupa Birli簨 ve D 愮ikiler Genel Mdrl蹞 tarafndan St ve St 鈜nleri D Pazar Stratejileri Sekt顤 Toplants, Bakan Yardmcs Mehmet Dani bakanl蹥nda ger蔒kletirildi. Dani'in st reticileri ile bir araya geldi簨 toplantda, st sekt顤nde yaanan gelimeler ve sorunlar masaya yatrld.
Bakan ネlik'ten 霵emli a踦klamalar
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik Haber Trk Televizyonu'nda katld蹥 canl yaynda birbirinden 霵emli a踦klamalarda bulundu.
''1. Hasat Bayram''
Tekirda Bykehir Belediyesi tarafndan kentteki bu簠ay hasadn kutlamak i蓾n ''1. Hasat Bayram'' etkinli簨 dzenlendi.
Hububat alm fiyatlar
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, 2016 yl hasat d霵emi hububat alm fiyatlarn pazartesi a踦klayacaklarn s騽ledi.
Ordu ve Giresun 愮 Mdrlklerinden ortak proje
Ordu 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, Giresun 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞 ile Ordu Arclk Aratrma Enstits Mdrl蹞 ibirli簨nde kivi bah蔒lerinde uygulanan proje ile verimin daha da artt蹥 g驆lendi. 毼te projenin ayrntlar...
I簠r kays retiminde ilk sralarda
Kays retiminde Trkiye'de ilk sralarda yer alan I簠r'da rnn hasadna baland.
''パft蓾mize ylda iki sefer, toplu ekilde destek yapaca蹥z''
AK Parti Genel Bakan ve Babakan Binali Yldrm, bu d霵emde 蓾ft蓾ye verdikleri desteklerde de簨ikli簟 gideceklerini, 蔒itli kalemlerde yl boyunca yaplan destek yerine, ylda iki sefer, toplu olarak destek yapacaklarn bildirdi.
Trkiye Tohumcular Birli簨'nden 霵emli a踦klamalar
Trkiye Tohumcular Birli簨 (T鄄KTOB) Y霵etim Kurulu Bakan Yldray Gen蔒r, hibritin do簜l oldu繠nu, hibrit rnlerin tketilmesinde bir sorun olmad蹥n, bu簠ayn ise kromozomuyla oynanmas gibi bir durumun asla s驆 konusu olmad蹥n s騽ledi.
Avlanan balklar mutfa簜 kadar takip edilecek
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥'nca hayata ge蓾rilen ''Balk踦 Gemilerini 搐leme Sistemi (BAG嵞)'' ile uydu zerinden anlk takip yaplarak ka蓷k avlanmann 霵ne ge蓾lirken, sistemin gelitirilmesiyle bal蹥n tezgahtan tketiciye kadar ge蓾rdi簨 sre de kayt altna alnacak.
Erzurum'da yeni ge蓾m kayna蹥
Erzurum'da, Paland闥en Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞'nce balatlan proje kapsamnda 2 bin metre rakmda kurulan seralar, b闤ge 蓾ft蓾sinin yeni ge蓾m kaynaklarndan biri olacak.
Organik rnleri tandlar
Mu簰a 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞 Organik Tarm Birimi, bir yandan organik tarm reticilerine di簟r yandan da tketicilere e簨tim veriyor. Organik Tarm Birimi'nin dzenledi簨 e簨timlerden bu kez 瓘renciler de faydaland.
Ulusal プcuk Resim Yarmas 鐰lleri sahiplerini buldu
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥'nn dzenledi簨 ''Gelece簨mizin G驆yle Gvenilir Gda-Ulusal プcuk Resim Yarmas'nn'' Kayseri'deki 鐰lleri de sahiplerini buldu.
Balk踦 gemileri elektronik olarak izlenecek
Krklareli'nde Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥'nca, balk踦 gemilerinin konumu, av faaliyetleri ve avlanan rnlerin takip edilebilmesi amacyla uzunlu繠 12 metre ve zerinde olan balk踦 gemilerine, ''Balk踦 Gemilerini 搐leme Sistemi (BAG嵞)'' monte edildi.
Minik ellerden gvenilir gda resmi
Osmaniye'de 愮kokul 2, 3 ve 4. Snf 瓘rencileri i蓾n ''Gelece簨mizin G驆yle Gvenilir Gda 2. Ulusal プcuk Resim Yarmas'' dzenlendi.
Fndk reticisine destek 鐰emesi balad
Fndk alan bazl gelir deste簨 ve ya簰 tohumlu bitkiler deste簨 鐰emeleri reticilerin hesabna yatmaya balad.
Danmanlar reticinin yannda
Bursa 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdr 珵er Ceylan, tarmsal iletme danmanlarnn mesaisi olmad蹥n belirterek, ''ドlanlarmz gece gndz demeden reticinin yannda olacak'' dedi.
Faruk ネlik, Adyaman'da Ortak Akl Toplants'na katld
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, Trkiye Petrolleri Anonim Ortakl蹥 (TPAO) B闤ge Mdrl蹞 Konferans Salonu'nda dzenlenen Tarm Sekt顤 Ortak Akl Toplants'na katld.
Kayseri'de iyi tarm uygulamasnda art
Kayseri'de iyi tarm uygulamalarna ilgi artyor. 2010 ylnda bir retici ile uygulanmaya balayan 揫i Tarm Uygulamalarna verilen destek reticinin dikkatini 蔒kti.
''Mu簰a プcuklarnn G驆yle Gvenilir Gda ''
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 gen nesillerin resim zerinden gda gvenilirli簨ne dair bilgi ve birikimlerini, beklentilerini ve hayallerini yanstabilecekleri bir paylam platformu oluturmak ve kamuoyunda gda gvenilirli簨 ile ilgili farkndalklar gelitirmek amacyla ilkokul 2,3 ve 4. Snf 瓘rencileri arasnda ''Gelece簨mizin G驆yle Gvenilir Gda- Ulusal プcuk Resim Yarmas'' dzenledi.
Balk踦lkta ka蓷k avclkla mcadele devam ediyor
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥'nca su rnleri kaynaklarnn korunmas ve srdrlebilir balk踦l蹥n sa簰anmas amacyla balayan av yasaklarna uyulup uyulmad蹥 sk bir ekilde denetleniyor.
Güncel
Mu簰a'da 瓘rencilere balk踦lk e簨timi verildi
Mu簰a 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, Mentee 愮蔒si Dumlupnar 愮k瓘retim Okulu 3/A snf 瓘rencilerinin ''Beslenebilirim Projesi'ne'' destek olmaya devam ediyor.
Bing闤'de en gzel buza蹥 yarmas yapld
Bing闤 愮 Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞 ile Damzlk S蹥r Yetitiricileri Birli簨 Bakanl蹥'nca ''En Gzel Buza蹥'' yarmas dzenlendi.
''Ailelerinin ge蓾m kaynaklar donmasn''
Annesi kuzuyu dlaynca eve aldlar
塉 蔒neli dilli buza蹥
Ege tarm sera ve hayvanclk fuar 12. kez a踦ld
''Fndkta zirai don tehlikesi ge蓨i''
Bugn
Bakanlk
Ac Kaybmz
Bakanl蹥mz E簨tim Yaym ve Yaynlar Dairesine ba簰 Web Tarm TV'de g顤ev yapan Glen Yldz' Ankara'da meydana gelen ter顤 saldrsnda kaybettik.
Tarm Kredi 2016'da 74 milyon lira yatrm yapacak
Bakan ネlik canl yaynda konutu
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik NTV canl yaynnda Bakanl蹥n 蓷lmalaryla ilgili 霵emli a踦klamalarda bulundu.
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan ネlik, Eskiehir'de
Tarmsal Etkinlikler
Abdlkadir G逴E-Zafer SELV-Hseyin AKAY-Gnay ォKI
Halil 彀rahim G軩 E簨tim Yaym ve Yaynlar Dairesi Bakan
Yeim BEKY鄄EK Solucan 鈜etimi ve 畤ellikleri
2016 Kayseri Tarm Fuar A踦l
Programlar
Tarla Bitkileri Merkez Aratrma Enstits Mdr Mevlt 毷H嵣 tohum aratrma 蓷lmalar, biyoka蓷k踦lk, biyoteknoloji gibi konularda 霵emli bilgiler verdi.
揫i Tarm Uyg. ve Organik Tarm Dai. Bk Vildan Karaarslan ve sertifikalandrma kuruluu yetkilisi Nurper Morta organik tarmla ilgili merak edilenleri anlatt
Gda Kntrl. ve Lab. Daire Bk. Neslihan Alper ile Gda 毼l.ve Kodeks Daire Bk Selman Ayaz A dan Z'ye gdaya dair sorular cevaplad
SGB Stratejik Y霵etim Bakan Yusuf YILDIRIM Web Tarm TV'de sorularmz yantlad.
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
Tarla Bitkileri Merkez Aratrma Enstits Mdr Mevlt 毷H嵣 tohum aratrma 蓷lmalar, biyoka蓷k踦lk, biyoteknoloji gibi konularda 霵emli bilgiler verdi.
揫i Tarm Uyg. ve Organik Tarm Dai. Bk Vildan Karaarslan ve sertifikalandrma kuruluu yetkilisi Nurper Morta organik tarmla ilgili merak edilenleri anlatt
Gda Kntrl. ve Lab. Daire Bk. Neslihan Alper ile Gda 毼l.ve Kodeks Daire Bk Selman Ayaz A dan Z'ye gdaya dair sorular cevaplad
SGB Stratejik Y霵etim Bakan Yusuf YILDIRIM Web Tarm TV'de sorularmz yantlad.
Duyurular
​5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanun De簨ikli簨 Yrrl簟 Girdi
パft蓾ye 77 Milyon Liralk Prim Mjdesi - Basn A踦klamas
Fndk 鈜eticisine 788 Milyon Liralk Destek 猘emesi
2014 Yl Staj Program Ek Bt蔒 Kullanm Duyurusu
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Snav 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015