TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Trkiye hahata dnyann en by蹞
Trkiye haha retim alannn bykl蹞 ve ilendi簨 fabrikann kapasitesiyle dnyada ilk srada yer alyor. Hahan lkemize 100 120 milyon dolar katk sa簰ad蹥n ve dnya morfin ihtiyacnn yzde 25'ini Trkiye'nin karlad蹥n s騽leyen TMO Genel Mdr 酨mail Kemalo簰u reticiden morfin de簟ri yksek tohumlar kullanmasn istedi.
3 yandaki kivinin hasad yapld
Kivinin gelecek vaat eden bir meyve olmas Kahramanmaral 蓾ft蓾yi bu meyveye y霵eltiyor.
Seralarda i蓾ydi ''gen 蓾ft蓾'' oldu
Ailesine katk sa簰amak i蓾n 7 yl boyunca Antalya'daki seralarda 蓷lan tarm i蓾si, Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥'nn ''Gen パft蓾'' projesi sayesinde hayalini kurdu繠 seraya kavutu.
Mara'tan 15 lkeye balk ihracat
Denize kys olmayan Kahramanmara'tan 15 lkeye balk ihracat ger蔒kleiyor.
Adyamanl 蓾ft蓾lerin yz biberle gld
Adyaman'da ttne getirilen kota nedeniyle alternatif rn arayna giren 蓾ft蓾ler, 4 yl 霵ce ekmeye baladklar biberden bu yl 19 bin ton rn elde etti.
Gen 蓾ft蓾lere destek sryor
Mu簰a'nn Seydikemer 愮蔒sinde gen 蓾ft蓾lere hayvanlar t顤enle teslim edildi.
Safran reticisinin yzn gldrd
Karabk'n Safranbolu 愮蔒si ile 驆deleen ve kilogram ortalama 20 bin liradan alc bulan safran, gneli havann etkisiyle 10 gn erken 蓾蔒k a踦nca reticisini sevindirdi.
Gen 蓾ft蓾lerin projelerine ''30 bin lira''
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 tarafndan balatlan ''Gen パft蓾 Projelerinin Desteklenmesi'' program Giresun'da etkin bir ekilde uygulanyor.
Diyarbakrl 蓾ft蓾ye cretsiz sertifikal tohum
Diyarbakr 愮 Gda, Tarm ve Hayvanclk 愮 Mdrl蹞 aracl蹥yla sertifikal tohum retimi yapan firmalardan 37 蓾ft蓾ye cretsiz bu簠ay tohumu verildi.
Yeil Masa ドnkr'da balad
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥'nn il mdrlklerinde balatt蹥 ''Yeil Masa'' uygulamas, ドnkr'da hizmet vermeye balad.
''Kadn パft蓾ler Yaryor'' un Antalya finali yapld
Kadn パft蓾ler Yaryor Bilgi ve Kltr Yarmas'nn ''Antalya 愮 Finali'' EXPO 2016 Antalya'da yapld.
Gda gvenli簨ne kaliteli mazotla destek
Dnya Gda Gn dolaysyla yaplan bir etkinli簟 katlan Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, FAO'nun bu ylki temasna uygun ekilde, mazot deste簨yle kalitesiz mazot kullanmn engelleyeceklerini s騽ledi. Bakan ネlik, b騽lece 蔒vre kirlili簨nin 霵ne ge蓾lece簨ni ve gda gvenli簨ne katk sa簰ayacaklarn kaydetti.
''Dnya Gda Gn''
16 Ekim ''Dnya Gda Gn'' tm dnyada oldu繠 gibi lkemizde de 蔒itli etkinlikler kutlanyor. Bu etkinliklerde biri Denizli 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞 tarafndan ger蔒kletirildi.
Dnya パft蓾 Kadnlar Gn etkinli簨
Dnya Gda Gn ve Dnya パft蓾 Kadnlar Gn, 酨tanbul 愮 Mdrl蹞'nn Ba簠at Caddesi'nde dzenledi簨 geni katlml bir organizasyonla kutland.
Tarmsal destekler k騽e d霵 sa簰yor
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 tarafndan verilen tarmsal destekler reticilere bir蔞k yeni i imkan sa簰arken; k踙k yerlerden bykehirlere g氍 de 霵lyor.
Dnyann en iyi keki簨ni Trkiye veriyor
Yakn Do繠 鈆iversitesi 紨retim 閍esi Prof. Dr. Hsn Can Baer, dnyann en iyi keki簨ni veren lkenin Trkiye oldu繠nu s騽ledi. Baer kalite standard arayan ila reticilerinin Tk keki簨ni kullanmak zorunda olduklarn ifade etti.
愮 ve il蔒 mdrlklerine ''毼letme Danmanl蹥''
愮 ve il蔒 mdrlklerinin daha verimli ve etkin 蓷lma yrtebilmesi amacyla ''Tarmsal 毼letme Danmanl蹥'' (T媶) modeline ge蓾ldi.
Burdur'da ''Dnya Kadn パft蓾ler Gn'' kutland
Burdur 愮 Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞 15 Ekim Dnya Kadn パft蓾ler Gn'n il merkezinde tarlada pancar hasad yapan kadn 蓾ft蓾ler ile kutlad.
ドnakkaleli kadn 蓾ft蓾ler Bursa Tarm Fuar'n ziyaret etti
''15 Ekim Dnya Kadn パft蓾ler Gn'' sebebiyle ドnakkaleli kadn 蓾ft蓾ler Bursa Uluslararas Tarm, Tohumculuk, Fidanclk ve St Endstrisi Fuar'n ziyaret ettiler.
Peynirde lezzetin ad: ''G闤e kaar''
Ardahan'da yllarca k踙k iletmelerde geleneksel y霵temlerle yaplp i pazara sunulan G闤e kaar, son 20 yldr 驆elliklerinden taviz verilmeden modern mandralarda hazrlanyor.
Güncel
Web Tarm TV'ye 鐰l
Web Tarm TV, Trkiye Ziraat踦lar Derne簨 tarafndan g顤ntl yayn dalnda en iyi tarm kanal 鐰lne layk g顤ld.
Mu簰a'da 瓘rencilere balk踦lk e簨timi verildi
Mu簰a 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, Mentee 愮蔒si Dumlupnar 愮k瓘retim Okulu 3/A snf 瓘rencilerinin ''Beslenebilirim Projesi'ne'' destek olmaya devam ediyor.
Bing闤'de en gzel buza蹥 yarmas yapld
''Ailelerinin ge蓾m kaynaklar donmasn''
Annesi kuzuyu dlaynca eve aldlar
塉 蔒neli dilli buza蹥
Ege tarm sera ve hayvanclk fuar 12. kez a踦ld
愮lerden
Bakanlk
Tarm Kredi 2016'da 74 milyon lira yatrm yapacak
Tarm Kredi Kooperatifleri Merkez Birli簨, Tarm Kredi irketleri, y霵etimden retime yeniden yaplandrma 蓷lmalar neticesinde ge蔒n seneyi 32,1 milyon lira kar ile tamamlarken, bu yl 7
畤demir: 2011'in 9 Ayna G顤e Yzde 2 Art S驆 Konusu
Tarmda iletiimin anahtar: ''Yeil Masa''
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥'nn il mdrlkleri bnyesinde balatt蹥 ''Yeil Masa'' uygulamasyla, vatandaa daha verimli ve kaliteli hizmet verilecek.
Bakan ネlik dnyadaki a蔮簜 dikkat 蔒kti
Tarmsal Etkinlikler
Abdlkadir G逴E-Zafer SELV-Hseyin AKAY-Gnay ォKI
Konya Tarm Fuar 2016 - Halil 彀rahim G軩
Yeim BEKY鄄EK Solucan 鈜etimi ve 畤ellikleri
2016 Kayseri Tarm Fuar A踦l
Programlar
Tarmda iletiimin anahtar: ''Yeil Masa''
TMO'dan reticiye tam destek
Gda ve Kontrol Genel Mdrl蹞 Gda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Bakan Neslihan Alper, Tarm TV'nin gda denetimleri ile ilgili sorularn yantlad
Balk踦lk ve Su 鈜nleri Gen. Md. Yrd. Turgay Trkylmaz'dan yeni av sezonu ile ilgili 霵emli a踦klamalar
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
Tarmda iletiimin anahtar: ''Yeil Masa''
TMO'dan reticiye tam destek
Gda ve Kontrol Genel Mdrl蹞 Gda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Bakan Neslihan Alper, Tarm TV'nin gda denetimleri ile ilgili sorularn yantlad
Kamu Spotlar
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gdalar Kamu Spotu
St Kamu Spotu
Su 鈜nleri Kamu Spotu
Dnya Gda Gn Kamu Spotu
Sa簰kl Mangal Kullanm Kamu Spotu
Sa簰kl Bayramlar Kamu Spotu
Pili Eti Kamu Spotu
Okul St Kamu Spotu
Okul Kantini Gda Yonetmeli簨 Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Se蓾mi Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Refah Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonras Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanmas Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Gvenilir Gda Kamu Spotu
Gda 愯tolerans Kamu Spotu
Brucella - 鈜etici Kamu Spotu
Brucella - TketiciKamu Spotu
Ziyafet - Yava Kamu Spotu
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015