TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Faruk ネlik'ten denetim a踦klamas
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, ramazan aynda 6 bin 728 personelle gda denetimlerinin ger蔒kletirilece簨ni kaydetti.
Mu簰al 蔞cuklar tarm kampnda
Lider プcuk Tarm Kamp'na Mu簰a'dan 84 蔞cuk katld. Tarm alanlarnda inceleme yapan 蔞cuklar hem e簰endi hem 瓘rendi.
Fndk reticilerine uyar
Fndkta Alan Bazl Gelir Deste簨nden yararlanmak isteyen reticilerin パft蓾 Kayt Sistemi gncellemesi yaptrmalar gerekti簨 bildirildi.
ドy reticisine 蓷繢
ォYKUR Genel Mdr 慆dat Stlo簰u, ''畤el sekt顤n 踤l topra蹥nn suya susaml蹥 kadar 蓷ya ihtiyac var. Vatanda ucuza 蓷y vermesin'' dedi.
8. Tarm ve 愯san sergisi Denizli'de
Denizli'de 8. Tarm ve 愯san Foto繢af Sergisi sanatseverleri bekliyor.
Yenilebilir otlar tantld
Mu簰ada kadn 蓾ft蓾lere ve ailelerine yenilebilir otlar, otlarn kullanm, besin de簟rleri, toplanma zamanlar ve ekilleri konularyla ilgili bir e簨tim verildi.
Geniletilmi Bakanlk Koordinasyon Toplants
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 Geniletilmi Bakanlk Koordinasyon Toplants Ankara'da balad.
酨panya ile ortak proje balatld
Trkiye'deki balk踦lk y霵etim sisteminin g蔮endirilmesi i蓾n Avrupa Birli簨-Trkiye Eletirme Projesi kapsamnda 酨panya ile ortak hareket edilecek. 愲i lkenin uygulayaca蹥 proje i蓾n bir a踦l toplants ger蔒kletirildi.
愯eklere mutlaka pedikr yapn
Konya'da yaplan bir aratrma ayak ve trnak bakm yaplan ineklerde st veriminin artt蹥n ortaya koydu. Yetitiriciler ineklere pedikr yapma konusunda bilgilendirildi.
Tarm ve 愯san 酨tanbul'da
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 E簨tim, Yaym ve Yaynlar Dairesi Bakanl蹥 ile Denizbank ibirli簨nde bu yl sekizincisi dzenlenen Tarm ve 愯san Foto繢af Yarmas'nda dereceye giren eserler yurt genelinde sergilenmeye devam ediyor.
Zararllarla mcadele rekolteyi arttryor
Fndk rekoltesini arttrmak amacyla Giresun'da 顤nek bah蔒lerde reticiler hastalkla ilgili bilgilendirildi, zararllarla mcadele y霵temleri anlatld.
Mera Islah ve Amenajman Projesi devam ediyor
Hayvanclkla u繢aan 蓾ft蓾lerin en 霵emli yem kaynaklarndan biri olan meralarn slah devam ediyor. Dzce'de mera slah projesi kapsamnda Kua蔂as k騽ne yaplan mera t顤enle a踦ld.
Tohum tarama merkezi
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, Samsun'da yapm tamamlanan Tohum Test Sertifikasyon Tarama Merkezi a踦l t顤enine katld.
Trkiye'nin 蔒kirde簨 Kayseri'den
Trkiye'nin 霵emli kabak 蔒kirde簨 retim merkezlerinden biri olan Kayseri'nin Tomarza il蔒si'nde 蓾ft蓾ler ekime balad.
Ko, teke ve buza蹥lar yart
En iyi ko, en sevimli o簰ak, ampiyon buza蹥 Uak'ta byk ve k踙kba hayvanlar birincilik i蓾n yart, sahipleri byk heyecan yaad.
Şanlurfa kltr Ankarallarla bulutu
Ankara d顤t gn sren Şanlurfa gnlerine ev sahipli簨 yapt. Yemekleri, halkoyunlar ve sra geceleriyle Şanlurfa kltrne Ankarallar yo繠n ilgi g飉terdi. Tantm gnlerinin a踦ln yapan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, Şanlurfa'nn tarihi ve turistik potansiyeline dikkat 蔒kti.
G氍ler artk ehirden k騽e
Tarm ve Krsal Kalknmay Destekleme Kurumu tarafndan verilen desteklemeler sayesinde g氍ler artk ehirlerden k騽lere oluyor.
酨tanbul'da "Toprak Bayram" kutland
酨tanbul, Dnya パft蓾ler Gn dolaysyla dzenlenen "Toprak Bayram"na ev sahipli簨 yapt. Etkinlik yarmalar ve halk oyunlar g飉terileriyle katlmclara e簰enceli saatler yaatt.
Kirazda yksek rekolte beklentisi
Kirazda bu sene ciddi bir rekolte art beklenirken, ihracat hedefi ise 200 milyon dolarn zerinde.
Kadn giriimci serasnda sebze yetitiriyor
Gen 蓾ft蓾 destekleri Trkiye'nin d顤t bir yannda meyvelerini vermeye devam ediyor. Elaz'da hibe deste簨yle sera kuran パ蔒k Aydn, yetitirdi簨 sebzeleri hasat etmeye balad.
Güncel
Web Tarm TV'ye 鐰l
Web Tarm TV, Trkiye Ziraat踦lar Derne簨 tarafndan g顤ntl yayn dalnda en iyi tarm kanal 鐰lne layk g顤ld.
Mu簰a'da 瓘rencilere balk踦lk e簨timi verildi
Mu簰a 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, Mentee 愮蔒si Dumlupnar 愮k瓘retim Okulu 3/A snf 瓘rencilerinin ''Beslenebilirim Projesi'ne'' destek olmaya devam ediyor.
Bing闤'de en gzel buza蹥 yarmas yapld
''Ailelerinin ge蓾m kaynaklar donmasn''
Annesi kuzuyu dlaynca eve aldlar
塉 蔒neli dilli buza蹥
Ege tarm sera ve hayvanclk fuar 12. kez a踦ld
愮lerden
Bakanlk
プcuk 鈆iversitesi'nde bilim ve e簰ence bir arada
Ankara 鈆iversitesi bnyesinde kurulan プcuk 鈆iversitesi'nde 蔞cuklar bilim ve sanat e簰enceli bir ekilde 瓘reniyor.
Frnda Sinarit
Bu sezon en 蔞k palamut tkettik
Su rnleri av sezonu ge蓨i簨miz gnlerde kapand. Av yasa蹥yla birlikte balk踦lar da teknelerini bakm ve onarma ald. 琄mzdeki sezonu da verimli ge蔂esi i蓾n Gda, Tarm ve Hayvanclk
Zeytinlik sahalar koruma altnda
Tarmsal Etkinlikler
AGRITEQ 2017
AGRITEQ 2017 Detaylar
Milli Tarm Bulumalar - Adana
Abdlkadir G逴E-Zafer SELV-Hseyin AKAY-Gnay ォKI
Programlar
Geniletilmi Bakanlk Koordinasyon Toplants
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 Geniletilmi Bakanlk Koordinasyon Toplants Ankara'da balad.
酨panya ile ortak proje balatld
Anneye mis kokulu hediye
Bu sezon en 蔞k palamut tkettik
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
Geniletilmi Bakanlk Koordinasyon Toplants
酨panya ile ortak proje balatld
Anneye mis kokulu hediye
Kamu Spotlar
Nitrat Kirlili簨 Kamu Spotu
Bakliyat Kamu Spotu
FAO Gda Gn Kamu Spotu
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gdalar Kamu Spotu
St Kamu Spotu
Su 鈜nleri Kamu Spotu
Dnya Gda Gn Kamu Spotu
Sa簰kl Mangal Kullanm Kamu Spotu
Sa簰kl Bayramlar Kamu Spotu
Pili Eti Kamu Spotu
Okul St Kamu Spotu
Okul Kantini Gda Yonetmeli簨 Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Se蓾mi Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Refah Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonras Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanmas Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Gvenilir Gda Kamu Spotu
Gda 愯tolerans Kamu Spotu
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015