TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Foto Galeri Ziyaret蓾 Yorumlar Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
''Organik Sofralk 閌m 鈜etiminin Yaygnlatrlmas Projesi''
ドnkr'da ''Organik Tarmn Gelitirilmesine Y霵elik ドnkr Organik Sofralk 閌m 鈜etiminin Yaygnlatrlmas Projesi'' 80 dekarlk alanda uyguland.
Denizli'deki badem yatrmyla ithalat son bulacak
Denizli'nin ドl il蔒sinde iki giriimcinin balatt蹥 1,5 milyon a簜蔮k projeyle yllk yaklak 22 bin ton badem retilmesi planlanyor.
''戣hal Simental Gebe Dve'' projesi
Krklareli Damzlk S蹥r Yetitiricileri Birli簨'nin (KDSYB) yrtt蹞 ''戣hal Simental Gebe Dve'' projesi kapsamnda 22 reticiye 260 dve dzenlenen t顤enle teslim edildi.
''Tarmn Yldzlar'' 鐰l t顤eni
Edirne Ticaret Borsas tarafndan, 2010-2014 yllar arasnda yksek tescil creti 鐰eyen ve meslekte 30 ila 50 yln dolduran kiilere ''Tarmn Yldzlar'' 鐰l verildi.
Suru'un ''ampiyon'' lar
Şanlurfa'nn Suru il蔒sinde 60'dan fazla 蓾ftlikte yetitirilen yar atlar, hipodromlarda sergiledikleri baarlarla sahiplerine 霵emli miktarlarda gelir sa簰yor. Yar atlar 200 binle 2 milyon lira arasnda satlyor.
GAP'n bakentinde tarm bakan sevinci
AK Parti Şanlurfa Milletvekili Faruk ネlik'in Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥na getirilmesi, Şanlurfa'da bata 蓾ft蓾 ve besiciler olmak zere vatandalar tarafndan sevin蔮e karland.
GAP zeytinin ''bakenti'' olacak
GAP'n yrtt蹞 yaygnlatrma projeleri sayesinde, zeytin retiminde 4. srada bulunan Gneydo繠 Anadolu B闤gesi, bu rnn merkezi haline getirilecek.
Dikey tarm aparat, 4. Domates ve Sera Teknolojileri Fuar'nda
Tarm alanlarndan daha 蔞k yararlanmay sa簰ayacak dikey tarm aparat Antalya'nn Kumluca il蔒sinde dzenlenen 4. Domates ve Sera Teknolojileri Fuar'nda (DOMATEXPO) tantld.
4. Uluslararas Hayvanclk ve St Endstrileri Fuar a踦ld
Antalya'daki fuarda, st ve besi hayvancl蹥 firmalarnn yan sra alternatif enerji rnleri de sergileniyor.
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik oldu
64. Hkmetin Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik oldu. G顤evi Kutbettin Arzu'nun devretti簨 t顤ende 10 yl akn Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 yapm Mehdi Eker de vard.
''Bitki genetik kaynaklarmz tarmn sigortasdr''
Ahi Evran 鈆iversitesi (AE) Ziraat Fakltesi Tarla Bitkileri B闤m Bakan Prof. Dr. Cafer Olcayto Sabanc, Trkiye'nin zengin bitki genetik kaynaklarnn korunmasnn byk 霵em tad蹥n belirtti.
搐mir K顤fezi'ndeki balk yasa蹥nda sona do繢u
搐mir K顤fezi'nde kirlilik nedeniyle 33 yl 霵ce balayan balk avlama yasa蹥nn sonlandrlmas i蓾n balatlan 蓷lmada olumlu verilere ulald.
Koyun ve ke蓾 slah 蓷lmalar 20 yldr sryor
Lalahan Uluslararas Hayvanclk Aratrma ve E簨tim Merkezi Mdrl蹞 Koyun Ke蓾 Yetitirme Şube Şefi Hasan Hseyin Şenyz, koyun ve ke蓾 slah 蓷lmalarnn 20 yldr devam etti簨ni s騽ledi.
Kutbettin Arzu: ''Trkiye, kiraz retiminde 500 bin tonla dnya birincisi''
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Kutbettin Arzu, Trkiye'nin 500 bin tonla dnyada kiraz retiminde birinci oldu繠nu belirterek, ''Gelecek yl パn'e ihracat yaparak, rakamlar daha da ykseltece簨z'' dedi.
Antep fst蹥na 驆el gbre retildi
Gbre Fabrikalar Trk Anonim Şirketi (G軮RETAŞ), Antep fst蹥nda verim ve kaliteyi artracak ''Yeil Altn'' adl taban gbresini Gaziantep'te dzenledi簨 bir etkinlikle tantt.
Arnavut ve Kosoval パft蓾ler 4. DOMATEXPO Fuar'nda
Antalya'nn Kumluca il蔒sinde devam eden 4. DOMATEXPO Fuar'n Arnavut ve Kosoval 蓾ft蓾ler ziyaret etti.
2. Milas Zeytin Hasat Şenli簨
Mu簰a'nn Milas il蔒sinde bu yl ikincisi dzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenli簨 balad.
Bitlis'te dar gelirli 蓾ft蓾ler modern tarmla tant
Bitlis'in Hizan il蔒sinde dar gelirli 蓾ft蓾ler, aldklar destekle modern tarmla tant.
Bakanlk, Dnyann En Byk Fuarnda Sekt顤e Destek Oldu
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥, Agritechnica'ya katlarak ve fuara katlan Trk tarm makineleri sanayicilerine destek vererek Trkiye'nin bu alandaki gcn g驆ler 霵ne serdi.
畤demir: 2011'in 9 Ayna G顤e Yzde 2 Art S驆 Konusu
Trkiye'de 2015 ylnn 9 ayndaki trakt顤 satnn rekor yl olan 2011'deki d霵eme g顤e yzde 2 artmas satlarda rekor beklentisini g蔮endirdi.
Güncel
<
''Sar ulak'' zeytin 蔒idine koruma
Mersin'deki Alata Bah蔒 Kltrleri Aratrma 酨tasyonu Mdrl蹞, sar ulak 蔒idi zeytinin gen kaynaklarnn korunmas i蓾n yrtt蹞 蓷lmalara devam ediyor.
Alanya'da 顤t altnda muz retimi yaygnlayor
Alanya 愮 Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdr Mehmet Rzgar, Alanya'da muz retiminin hzla 顤t altna kayd蹥n belirtti.
Y顤ko簰u Mahallesi kaliteli silaj retimine ge蓨i
Defne yapra蹥 toplayarak ge蓾niyorlar
Karabk'te safran hasad balad
Hatay'da zeytin hasadna baland
Ni簠e'de lahana reticisi mutlu
Bugn
Bakanlk
Tarm arazilerinin intikali i蓾n verilen sre A繠stos aynda doluyor
Miras kalan tarm arazilerinin intikal ilemleri i蓾n kritik sre A繠stos aynda sona eriyor. Realty World Elfi Gayrimenkul Genel Mdr 畤kan Aydemir, A繠stos ay sonuna kadar arazi konusun
Dall dar bitkisinden 'biyobenzin' retildi
GTHB: ''Trkiye'de Roxarsone etken maddeli rnlerin sat yasak''
Son gnlerde baz basn yayn organlarnda, tavuk etinde arsenik bulundu繠na dair 蔒itli haberler yaynlanmas zerine Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 konuyla ilgili bir a踦klamada bul
Trk Kirazlarnn パn'e 愫ra Edilmesine Y霵elik Bitki Sa簰蹥 Gereklilikleri Protokol
Ss Bitkileri
Ss Bitkileri Zararllar
Tm Ss Bitkilerinde G顤lebilen Zararllar, ネitleri Ve Bunlar 楁in 琄erilen ⑷zmler, Yaplmas Gerekenler...
Ss Bitkilerinde G顤len Balca Hastalklar
Ss Bitkilerinin Pazarlanmas
D Mekan Ss Bitkileri
Organik Tarm
Organik Tarm
Organik Tarmda Pazarlama
Organik Gda Tketimi
Organik Tarm ve ネvre
Gndem
Duyurular
​5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanun De簨ikli簨 Yrrl簟 Girdi
パft蓾ye 77 Milyon Liralk Prim Mjdesi - Basn A踦klamas
Fndk 鈜eticisine 788 Milyon Liralk Destek 猘emesi
2014 Yl Staj Program Ek Bt蔒 Kullanm Duyurusu
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Snav 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En プk
Okunanlar 搐lenenler
E-Blten
Blten sistemimize kayt olarak bakanl蹥mz ve sekt顤 alannda gelimelerden haberdar olabilirsiniz. Ltfen aa蹥daki kutuya e-mail adresinizi yazp kayt tuuna basnz. Teekkr ederiz.
E-Mail :
Tarm TV 2010 - 2015