TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Foto Galeri Ziyaret蓾 Yorumlar Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Ordu'da mevsimlik tarm i蓾lerinin sorunlar incelendi
Trkiye Byk Millet Meclisi Mevsimlik Tarm 毼蓾lerinin Sorunlarn Aratrma Komisyonu yeleri, Ordu'da mevsimlik i蓾lerin konakladklar alanlarda inceleme yapt.
プcuklarn Ekmek Kaps: Budakl Kaplcas
Bitlis'in Groymak il蔒sinde bulunan ve k d霵eminde 蔞k sayda foto繢af tutkununun u繢ak yeri haline gelen Budakl Kaplcas, manda ve atlaryla suya giren 蔞cuklarn ekmek kaps oldu.
EXPO 2016 Antalya'y Ece ve Efe Tantacak
Antalya'da gelecek yl "プcuk ve パ蔒k" temasyla yaplacak Dnya Botanik EXPO'sunun mzik ve maskotlar tantld.
パft蓾ye 2 Milyar Liralk Karlksz Destek 猘emesi
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥, reticilere toplam 1 milyar 973 milyon lira karlksz destek 鐰emesi yapacak.
Avrupa'ya "cik cik" ihracat
畤ellikle 戣alya ve 酨panya'da makarna sosu hazrlanmasnda kullanlan, halk arasnda "cik cik" olarak bilinen kum midyesi, balk踦larn byk eme簨yle denizden 踦karlarak ihra ediliyor.
Tutuklu ve ykmller i蓾n 100 d霵mlk tarm alan
Batman'n Beiri il蔒sindeki yksek gvenlikli cezaevinde kalacak 2 bin 160 tutuklu ve hkml arasndaki isizlere modern tarm teknikleri 瓘retilecek.
Balkesir Tarm ve Hayvanclk Fuar a踦ld
Balkesir Tarm ve Hayvanclk Fuar, 350 firma ve temsilcisinin katlmyla Kepsut Fuar Alan'nda a踦ld.
Denizli'de sertifikal arc says artyor
Gda, Tarm ve Hayvanclk Denizli 愮 Mdrl蹞 tarafndan Babada'da a踦lan ''Arclk Kursu''nu baaryla bitiren kursiyerlere sertifikalar t顤enle verildi.
Trkiye'de her yl 2 milyon ton peynir alt suyu 蔒vreye braklyor
Atatrk 鈆iversitesi Ziraat Fakltesi Gda Mhendisli簨 B闤m 紨retim 閍esi Prof. Dr. Salih 畤demir, Trkiye'de her yl 2 milyon ton peynir alt suyunun 蔒vreye brakld蹥n belirterek, ''釿kemizde peynir retiminde Avrupa Birli簨 lkelerinde uygulanan ultrafiltrasyon tekni簨ne ge蓾lmelidir'' dedi.
Diyarbakr'da Sr Y霵eticisi E簨timi
Diyarbakr'da ''Sr Y霵etimi Eleman Benim Projesi'' kapsamnda kurs g顤en 96 蔞bana sertifikalar verildi.
2015 yl kadn 蓾ft蓾 e簨timleri balad
Bursa'da ''Kadn パft蓾 E簨timi 毼birli簨 Protokol'' 蔒r蔒vesinde dzenlenecek olan 2015 yl Kadn パft蓾 E簨timleri Kestel 愮蔒si Aksu K騽'nde ger蔒kletirilen a踦l t顤eni ile balad.
Tarm Sekt顤 Entegre Y霵etim Bilgi Sistemi Toplants
Tarm Sekt顤 Entegre Y霵etim Bilgi Sistemi Toplants Babakan Ahmet Davuto簰u ile Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehdi Eker'in katlm ile ger蔒kleti.
28 煪bat'ta 蓾ft蓾ye 2 milyar lira destek 鐰emesi yaplacak
Babakan Ahmet Davuto簰u, Tarm Bilgi Sistemleri Tantm Toplants'na katld. Toplantda 蓾ft蓾ye 蔞k sayda mjde verdi.
Geliigzel otlatmaya dikkat
Atatrk 鈆iversitesi Ziraat Fakltesi 紨retim 閍esi Prof. Dr. Mustafa Tan, meralarda otlatma konusunda belirlenen tarihler ve belli usuller 蔒r蔒vesinde hareket edilmesi gerekti簨ni belirterek meralarda geliigzel otlatmann, erozyona neden olabilece簨ni s騽ledi.
''Arm Balm Pete簨m Projesi'' sahte bal endiesini bitirecek
Trkiye'de sadece Ordu'da hizmet veren Arclk Aratrma 酨tasyonu Mdrl蹞'nce hazrlanan proje kapsamnda yaplan tesislerde sona gelindi.
Mu簰a'da sa簜nak etkili oluyor
Mu簰a ve il蔒lerinde etkili olan sa簜nak nedeniyle tarm arazileri sular altnda kald. Yetkililer, ya蹥n Perembe gnne kadar devam edece簨ni bildirdi.
Bitki Islah ve Tohumculuk ドltay
Trkiye Tohumcular Birli簨 (T鄄KTOB) ve Bitki Islah踦lar Alt Birli簨 (B嵞AB) tarafndan Trakya 鈆iversitesi ve Sabanc 鈆iversitesi'nin katksyla dzenlenen, ''Bitki Islah ve Tohumculuk Sekt顤nde Ar-Ge: Mevcut Durum ve Gelecekteki Y霵'' 蓷ltay Antalya'da balad.
Dzce'de 蓾ft蓾lere tarm sigortalarnn 霵emi anlatld
Dzce'de Tarm Sigortalarnn tantm ve duyurulmas amacyla ''Devlet Destekli Tarm Sigortalarnn (TARS嵱) 毼leyii ve 2015 Yl Uygulamalar'' hakknda bilgilendirme toplants dzenlendi.
Jandarma Personeline Hizmeti蓾 E簨tim
Bayburt'ta g顤ev yapan jandarma personeline Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 yetkilileri tarafndan hayvanclk konusunda e簨tim verildi.
Kar ya蹥 ve so繠k hava, arclar memnun etti
Ordu'da ''Yalanc bahar'' sonras gelen kar ya蹥 ve so繠k hava, arclar tarafndan memnuniyetle karland.
Güncel
<
Kuvvetli ya蹥 hayat olumsuz etkiledi
Antalya'nn Kumluca il蔒sinde devam eden sa簜nak, hayat olumsuz etkiledi.
Fndk ve bal kahvaltlk ezmede bulutu
Ordu'da bir firma, yaklak 3 yl sren Ar-Ge 蓷lmasnn ardndan yzde 70 fndk ve yzde 30 bal kullanarak kahvaltlk ezme retti.
Karadeniz'in ''karalahana''s ifa deposu
Fndkta ''don'' endiesi
Denizli'de bir ilk daha
Hava scakl蹥 sfrn altnda 20 dereceye kadar dyor
Bu zm baka yerde yok
愮lerden
Bakanlk
Trf bah蔒lerinin 蔞k byk gelir kaps olmas bekleniyor
Trkiye'deki trf mantar retimi potansiyelinin ortaya 踦kartlarak ekonomiye kazandrlmas i蓾n Mu簰a Stk Ko蔂an 鈆iversitesi (MSK) 霵cl蹞nde 蓷lma yrtlyor.
パftlikte 50 yetikin ve 100 yavru k鞿ek bulunuyor
Konya 4 fuara ev sahipli簨 yapyor
Atatrk Baraj, balk retimiyle de rekora kouyor
Fndkta verimi artrmak i蓾n gbre retildi
G軮RETA'n fndkta kalite ve verimi artrmaya y霵elik retti簨 gbrenin tantm Giresun'da yapld.
Geniletilmi Bakanlk Koordinasyon Toplants Yapld
Eker, IFAD Genel Merkezi'ndeki Trk Lobi Salonunu a蓨
Sulu Tarm Alanlarnda Srdrlebilirlik ドltay
Ss Bitkileri
Ss Bitkileri Zararllar
Tm Ss Bitkilerinde G顤lebilen Zararllar, ネitleri Ve Bunlar 楁in 琄erilen ⑷zmler, Yaplmas Gerekenler...
Ss Bitkilerinde G顤len Balca Hastalklar
Ss Bitkilerinin Pazarlanmas
D Mekan Ss Bitkileri
Organik Tarm
Organik Tarm
Organik Tarmda Pazarlama
Organik Gda Tketimi
Organik Tarm ve ネvre
Gndem
Tarmsal Yenilik ve Bilgi Sistemi ne getiriyor?
EYYDB パft蓾 E簨tim ドlma Grup Sorumlusu Haluk Bali, Tarmsal Yenilik ve Bilgi Sistemini canl yaynda anlatt.
Duyurular
​5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanun De簨ikli簨 Yrrl簟 Girdi
鈜n Do繢ulama ve Takip Sistemi (UDTS)
パft蓾ye 77 Milyon Liralk Prim Mjdesi - Basn A踦klamas
Fndk 鈜eticisine 788 Milyon Liralk Destek 猘emesi
2014 Yl Staj Program Ek Bt蔒 Kullanm Duyurusu
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Snav 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En プk
Okunanlar 搐lenenler
E-Blten
Blten sistemimize kayt olarak bakanl蹥mz ve sekt顤 alannda gelimelerden haberdar olabilirsiniz. Ltfen aa蹥daki kutuya e-mail adresinizi yazp kayt tuuna basnz. Teekkr ederiz.
E-Mail :
Tarm TV 2010 - 2012 Yaynlar, Trk Telekom TTVM sunucular zerinden yaplmaktadr.