TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Foto Galeri Ziyaret蓾 Yorumlar Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
T媐EM atlar g顤cye 踦kt
Veliefendi Hipodromunda a踦k arttrma usulyle ger蔒kletirilen satlarda 2 yandaki safkan Saraybosna isimli Arap tay 460 bin liraya satld.
Orduda serbest sistem yumurta tavuk蓰lu繠 projesi
Ordu 鈆iversitesince Do繠 Karadeniz B闤gesinde Serbest Sistem Yumurta Tavuk蓰lu繠nun Yaygnlatrlmas amacyla hazrlanan ve Do繠 Karadeniz Projesi B闤ge Kalknma 徭aresi Bakanl蹥na sunulan proje hayata ge蓨i.
Silifkede tescilli keben nar hasad balad
Mersinin Silifke il蔒sindeki G闥su Vadisi k騽lerinde retimi yaplan ve 33 N16 olarak tescillenmi Trkiyenin tek sofralk nar olan Silifke as Keben narnn hasadna baland.
閌m suyu retiminde model oldu
Tekirda Ba簙lk Aratrma 酨tasyonu, Ar-Ge 蓷lmalar ve 閌m 鈜nleri 毼leme Tesisiyle b闤gede bir蔞k reticiye yeni fikirler verdi.
Gmhane balk踦lk potansiyelini de簟rlendiriyor
Gmhane Gda Tarm ve Hayvanclk 愮 Mdr Edip Biren, Gmhanede 4 bin 800 ton kapasiteye sahip 40 su rn iletmesi bulundu繠nu bildirdi.
Buras ポkurova de簨l Keban havzas
Elaz'da Keban Baraj G闤 havzasnda kurakl蹥n etkisiyle sularn 蔒kildi簨 alanlara eker pancar, pamuk, msr ve domates gibi rnler eken 蓾ft蓾ler, alvyonlu topraklarda yksek verim elde etmenin mutlulu繠nu yayor.
Bayburtta Tarm Sekt顤 Ortak Akl Toplants yapld
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 Mstear Yardmcs 酨mail Kemalo簰u, gda ve tarmn 霵emli sekt顤ler oldu繠nu ifade ederek, Yarn makineler yiyemeyece簨z, retmek zorundayz" dedi.
Taklit ve ta蹧i yapan iletmeler a踦kland
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥nca, 59 parti rnde taklit ve ta蹧i yapld蹥, 11 parti rnde ise ila etken maddesi eklendi簨 tespit edildi.
"Bitkisel kopyalama"yla yerli patates tohumu retildi
T媐EM'le ortak 蓷lma yrten bir firmann Nevehir'deki laboratuvarnda kopyalanan bir tohumdan 4 ylda sera ve tarladaki faaliyetler sonucunda 25 ton tohum elde ediliyor.
Karacasuda entegre zeytin tesisi a踦ld
1 milyon 250 bin liraya mal olan Aydn Karacasu Ziraat Odas Zeytin 毼leme ve Skma Tesisi hizmete a踦ld.
Kivi dalnda satld
Yalova'da 蓾ft蓾ler, rnlerini dalndayken satp iyi bir gelir elde etmenin memnuniyetini yayor.
6. Akhisar Zeytin Hasat 溳nli簨 yapld
Trkiye'de en fazla zeytin a簜c varl蹥na sahip olan Manisa'nn Akhisar il蔒sinde 2014-2015 sezonunun ilk hasad 1652 yllk zeytin a簜cndan yapld.
Tahl ambarndan 55 lkeye slah edilmi bu簠ay gidiyor
Bahri Da簠a Uluslararas Tarmsal Aratrma Enstits, slah ederek gelitirdi簨 28 bu簠ay 蔒idini 55 lkeye g霵dererek dnya gda gvenli簨ne katk sa簰yor.
Mikrobiyal gbre 蓷ltay Kastamonuda yapld
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 Toprak, Gbre ve Su Kaynaklar Merkez Aratrma Enstits 霵cl蹞nde Ilgaz Da蹥 Do簜l Kaynaklar ve Biyolojik ネitlilik Aratrma Merkezinde dzenlendi. 鈆iversiteler ve pek 蔞k payda kuruluun katld蹥 蓷ltayda, kimyasal gbrelerle kirlenen topraklar kurtarmak ve bakir topraklarmz topra簜 zarar vermeyen mikrobiyallerle desteklemek hedefleniyor.
Gaziantepte 鈜eticilere Sertifikal Tohum
Gaziantep Bykehir Belediyesi, bu yl kuraklktan etkilenen 3 bin 500 reticiye sertifikal tohum verdi.
Karadenizli Balk踦nn G驆 Hamside
Denizlerde 1 Eyll'de sona eren av yasa蹥nn ardndan bol miktarda avlanan palamutla yz glen Karadenizli balk踦larn g驆 Karadeniz hamsisinde.
ドnakkalede パft蓾lere Hasar 猘emesi
TARS嵱, 2014 ylnda ドnakkale'deki do簜l riskler sebebiyle sigortal bitkisel rnleri ve hayvanlar zarar goren reticilerin zararlarn 鐰edi.
Pamukta 15 yeni 蔒it geliyor
Nazilli Pamuk Aratrma Enstits'nde yaplan 蓷lmalarda retilen 15 yeni pamuk 蔒idi, tescil ettirilip reticilerin hizmetine sunulmay bekliyor.
Patates ve so簜nda stoka gerek yok
Bu yl patates retiminin yzde 5,4 artmas, so簜n retiminin de yzde 7,1 azalmas bekleniyor. 2012-2013 yl de簟rlendirmelerine g顤e, Trkiye'nin patateste yeterlilik oran yzde 105, so簜nda yzde 107.
Ar 闤mleri ktl蹥n habercisi mi?
Son yllarda dnyada ar 闤mlerinin art蹥n kaydeden uzmanlar, toplu ar 闤mlerinin ktl蹥n habercisi olabilece簨ni belirtiyorlar.
Güncel
<
Bu zmn salkm 25 lira
G闥su Vadisi'ndeki k騽lerinde bah蔒 kenarlarnda ve evlerin damlarnda yetitirilen sofralk ceviz zm, 驆ellikte i pazarda yo繠n ilgi g顤yor.
Yeil zeytin tezg殠taki yerini ald
Sofralarn vazge蓾lmez lezzeti yeil zeytin tezg殠taki yerini ald. Zeytin satclar ise b闤gedeki kuraklktan dolay zeytinin az oldu繠nu ve di簟r illerden getirildi簨ni belirtti.
Havuzda Karides 鈜ettiler
Baraj g闤 havzasna pancar ektiler
Ep蓾n mantar Demircili 蓾ft蓾lerin ge蓾m kayna蹥 oldu
Trkiye 5. Tohumculuk Kongresi Diyarbakrda yapld
Sr saklayan" k騽, 700 yllk geleneklerini yaatyor
愮lerden
Bakanlk
Dalnda 蓷tlayan nar, meslek sahibi yapt
Einin fel olmas nedeniyle 3 senedir ailesinin ge蓾mini stlenmek zorunda kalan Sevin 紨e, dalnda 蓷tlad蹥 i蓾n ekonomik de簟rini kaybeden narlar ilemeyi 瓘renerek meslek sahibi oldu.
Pancarn pekmeze d霵m yolculu繠
Kurutmalk bamya fiyatlar altnla yaryor
Adyamanda ttne alternatif nar retiliyor
Dzcede Arclk ve Ar 鈜nleri Proje Pazar
T軮嵨AKn destekledi簨 ve Dzce 鈆iversitesi Arclk Aratrma, Gelitirme ve Uygulama Merkezince dzenlenen etkinlikte arclk sekt顤nde faaliyet g飉teren kii ve kurulularn projeler
Mantar zehirlenmelerinde art
ドm Bal 鈜etim Alanlar ドltay Yapld
2. Frutech Meyve Yetitiricili簨 ve Teknolojileri Fuar
Ss Bitkileri
Ss Bitkileri Zararllar
Tm Ss Bitkilerinde G顤lebilen Zararllar, ネitleri Ve Bunlar 楁in 琄erilen ⑷zmler, Yaplmas Gerekenler...
Ss Bitkilerinde G顤len Balca Hastalklar
Ss Bitkilerinin Pazarlanmas
D Mekan Ss Bitkileri
Organik Tarm
Organik Tarm
Organik Tarmda Pazarlama
Organik Gda Tketimi
Organik Tarm ve ネvre
Gndem
Yaym Programnn Hazrlanmas
Haluk Bali, 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrlklerince hazrlanacak Yaym Program hazrlanrken nelere dikkat edilmesi gerekti簨ni anlatt.
Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu
Tarm Reformu Genel Mdr Dr.Grsel K郿EK'in katld蹥 interaktif canl yayn program kaydn buradan izleyebilrsiniz.
Duyurular
​5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanun De簨ikli簨 Yrrl簟 Girdi
鈜n Do繢ulama ve Takip Sistemi (UDTS)
パft蓾ye 77 Milyon Liralk Prim Mjdesi - Basn A踦klamas
Fndk 鈜eticisine 788 Milyon Liralk Destek 猘emesi
2014 Yl Staj Program Ek Bt蔒 Kullanm Duyurusu
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Snav 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En プk
Okunanlar 搐lenenler
E-Blten
Blten sistemimize kayt olarak bakanl蹥mz ve sekt顤 alannda gelimelerden haberdar olabilirsiniz. Ltfen aa蹥daki kutuya e-mail adresinizi yazp kayt tuuna basnz. Teekkr ederiz.
E-Mail :
Tarm TV 2010 - 2012 Yaynlar, Trk Telekom TTVM sunucular zerinden yaplmaktadr.