TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Haftada 3 瓘n bakliyat, uzun ve sa簰kl bir hayat
Birlemi Milletler Dnya Gda ve Tarm 琀gtnn 2016 yln Uluslararas Bakliyat Yl olarak ilan etmesinin ardndan 搐mir'de 蓷lmalar sryor.
Okullarda kuru zm da蹥tmna baland
Gda Tarm ve Hayvanclk, Milli E簨tim ve Sa簰k Bakanlklarnn ibirli簨yle, okullarda kuru zm da蹥tmna baland.
Gen 蓾ft蓾lere 30 bin lira hibe 100 bin lira faizsiz kredi
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 AB ve D 愮ikiler Genel Mdr Ali Recep Nazl, gen 蓾ft蓾lere y霵elik 30 bin lira hibe, 100 bin liras faizsiz kredi olmak zere bir 蓷繢ya 踦ktklarn belirterek, "Şu anda o 蓷繢 devam ediyor. 15 gn i蔒risinde yaklak 400 bin bavuru aldk." dedi.
EXPO Antalya'da ''Urfa Gn'' dzenlendi
Trkiye'nin ilk kez ev sahipli簨 yapt蹥 EXPO 2016 Antalya sergi alannda, ''Urfa Gn'' dzenlendi. Programda, Urfa sra gecelerinin tarih蔒si anlatld.
溍mpiyonlar Ankara'dan 踦kacak
Ankara, Trkiye Krkm 溍mpiyonasna hazrlanyor. Bakent Ankara, k踙kba hayvanclk retiminin bakenti olma yolunda da ilerliyor.
FAO 30. Avrupa ve Orta Asya B闤gesel Konferans balad
Birlemi Milletler Gda ve Tarm 琀gtnn (FAO) 30. Avrupa ve Orta Asya B闤gesel Konferans Antalya'da balad.
Bakan Antalya Program devam ediyor
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik ile Birlemi Milletler Gda ve Tarm 琀gt (FAO) Bakan Jose Graziano Da Silva, Antalya'da ger蔒kletirilen FAO Avrupa ve Orta Asya 30. B闤gesel Konferans a踦l t顤eni 霵cesi, bayat ekmekten yaplan gda rnlerini inceledi ve ikramlardan tatt. Bakan ネlik, bayat ekmekten yaplan gda rnlerinden gazetecilere de ikram etti.
Baklagil etkinli簨nde 蔞cuklar bol bol e簰endi
Mu簰a 愮i Mentee 愮蔒si Dumlupnar 愮k瓘retim Okulu 3-A snfnn ''Beslenebilirim'' projesi kapsamnda Mentee 愮蔒si Kla Park'nda etkinlik dzenlendi.
ドyr-mera ve yem bitkileri yetitiricili簨ni gelitirme projesi
愮 Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, 愮 畤el 徭aresi destekleriyle ドyr-Mera ve Yem Bitkileri Yetitiricili簨ni Gelitirme Projesi kapsamnda yonca, korunga ve silajlk msr tohumu da蹥tt.
Ger蔒k zamanl ku gribi saha tatbikat balad
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥, Gda ve Kontrol Genel Mdrl蹞'nn her yl rutin olarak dzenlemi oldu繠 ''Ger蔒k Zamanl Avian 愯fluenza (Ku Gribi) Saha Tatbikat Ve Salgn Y霵etimi E簨timi'' balad.
Mu簰a'da ''Lenox Tarla Gn'' yapld
Mu簰a'da ''Alternatif Yem Bitkisi Projesi'' kapsamnda Seydikemer ve Ula il蔒lerinde ''Lenox Tarla Gnleri'' dzenlendi.
Turgay Trkylmaz, ''2015-2016 Avclk Sezonunu'' de簟rlendirdi
Balk踦lk ve Su 鈜nleri Genel Mdr Yardmcs Turgay Trkylmaz Web Tarm TV'ye 2015-2016 avclk sezonunu de簟rlendirdi. Hem balk踦lar hem de vatandalar av yasaklar konusunda uyard.
''Gen パft蓾 Projesi'ne'' yo繠n katlm
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, Gen パft蓾 Projelerinin Desteklenmesi Program kapsamnda 20 gnde 霵 bavuruda bulunan gen 蓾ft蓾 saysnn 370 bine ulat蹥n belirterek, bunlarn 135 bininin evraklarn tamamlayarak il veya il蔒 mdrlklerine bavurdu繠nu bildirdi.
搐mir, sekt顤nde esiz iki fuara ev sahipli簨 yapt
搐mir Bykehir Belediyesi ev sahipli簨nde 幊FA tarafndan dzenlenen 7. 搐mir Organik 鈜nler Fuar EKOLOJ 幊M嵬 2016 ile 6. OLIVTECH Zeytin, Zeytinya蹥 ve Teknolojileri Fuar 27-30 Nisan 2016 tarihleri arasnda e zamanl olarak, Trkiye'nin en modern ve en byk fuar merkezi Fuar 搐mir'de yapld.
Bakan ネlik'ten reticilere mjde
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, Burdur'dan hayvanclkta ve tarmda dev admlar atmann arifesinde olduklarn bildirerek tarm sekt顤ne y霵elik mjdeli haberler verdi.
Domates fideleri toprakla bulutu
Trkiye'nin sal蓷lk domates retiminin 霵emli ksmn karlayan Bursa'nn Mustafakemalpaa 愮蔒si'nde domates fidelerinin tarlaya dikim ilemi balad.
''Neeli Ispanak'' kitab okurlarna kavutu
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 E簨tim Yaym ve Yaynlar Dairesi Bakanl蹥 ''Obeziteyle Mcadele Eylem Plan'' 蔒r蔒vesinde 6-8 ya aras 蔞cuklara sebze ve meyve yeme alkanl蹥 kazandrmay hedefliyor.
7. Tarm ve 愯san Konulu Foto繢af Sergisi Mu簰al sanatseverlerle
7. Tarm ve 愯san Ulusal Foto繢af Sergisi Mu簰a'nn Ula il蔒sinde ziyaret蓾lere kaplarn a蓨.
Suni tohumlama bilgileri artk mobil sistemle kayt altna alnyor
Suni tohumlamann daha dzenli ve sa簰kl ger蔒kletirilebilmesi i蓾n mobil bir sistem gelitirildi. Sistemin detaylarn Hayvanclk Genel Mdrl蹞 Islah ve Gelitirme Dairesi Bakan Bekir Ankaral anlatt.
ドnakkale'de yeil gbreleme tarla gn yapld
ドnakkale, Ak蓷pnar k騽nde ドtak Projesi 蔒r蔒vesinde zeytin alanlarnda "Yeil Gbreleme" konulu tarla gn yapld. Etkinlikte 蓾ft蓾lere "Yeil Gbreleme" tekni簨ni uygulamal olarak g飉terildi.
Güncel
Mu簰a'da 瓘rencilere balk踦lk e簨timi verildi
Mu簰a 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, Mentee 愮蔒si Dumlupnar 愮k瓘retim Okulu 3/A snf 瓘rencilerinin ''Beslenebilirim Projesi'ne'' destek olmaya devam ediyor.
Bing闤'de en gzel buza蹥 yarmas yapld
Bing闤 愮 Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞 ile Damzlk S蹥r Yetitiricileri Birli簨 Bakanl蹥'nca ''En Gzel Buza蹥'' yarmas dzenlendi.
''Ailelerinin ge蓾m kaynaklar donmasn''
Annesi kuzuyu dlaynca eve aldlar
塉 蔒neli dilli buza蹥
Ege tarm sera ve hayvanclk fuar 12. kez a踦ld
''Fndkta zirai don tehlikesi ge蓨i''
Bugn
Bakanlk
Ac Kaybmz
Bakanl蹥mz E簨tim Yaym ve Yaynlar Dairesine ba簰 Web Tarm TV'de g顤ev yapan Glen Yldz' Ankara'da meydana gelen ter顤 saldrsnda kaybettik.
Tarm Kredi 2016'da 74 milyon lira yatrm yapacak
Hijyen belgesi olmazsa olmaz
Yenimahalle 愮蔒 Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞 ekipleri, Milli E簨tim Bakanl蹥'na ba簰 e簨tim ve 瓘retim kurumlarnda faaliyet g飉teren; yemekhane, kantin, kafeterya, bfe, 蓷y oca
EXPO Antalya'da Bakan ネlik Ziraat Odalaryla toplant yapt
Tarmsal Etkinlikler
Abdlkadir G逴E-Zafer SELV-Hseyin AKAY-Gnay ォKI
Halil 彀rahim G軩 E簨tim Yaym ve Yaynlar Dairesi Bakan
Yeim BEKY鄄EK Solucan 鈜etimi ve 畤ellikleri
2016 Kayseri Tarm Fuar A踦l
Programlar
Yaym Programnn Hazrlanmas
Haluk Bali, 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrlklerince hazrlanacak Yaym Program hazrlanrken nelere dikkat edilmesi gerekti簨ni anlatt.
Gda Saati - 23.01.2014
Gda Saati - 19.12.2013
Gda Saati - 24.10.2013
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Gndem
Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu'na g顤e mirasa konu olan tarm arazilerinin paylam ve sat hakknda
Gen パft蓾lere Hibe Deste簨
Duyurular
​5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanun De簨ikli簨 Yrrl簟 Girdi
パft蓾ye 77 Milyon Liralk Prim Mjdesi - Basn A踦klamas
Fndk 鈜eticisine 788 Milyon Liralk Destek 猘emesi
2014 Yl Staj Program Ek Bt蔒 Kullanm Duyurusu
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Snav 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015