TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Foto Galeri Ziyaret蓾 Yorumlar Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Bursa siyah inciri ihracat balad
愯giliz Kraliyet ailesinin mutfa蹥na kadar giren; uzun raf 闣r, iri ve albenili d g顤nts, tatl ve sulu i yapsyla dnyann en kaliteli inciri kabul edilen "Bursa Siyah" incirinin ihracatna baland.
"ドkldak fndk" ta kaliteyi artracaklar
Trkiye'de daha 蔞k Bat Karadeniz'de yetitirilen 蓷kldak fnd蹥n kalitesi, Klon Seleksiyonu Projesi kapsamnda en iyi karakterlerinin laboratuvar ortamnda aratrlarak tespit edilmesiyle tescillenecek, 蔒it ile artrlacak.
Scaktan strese giren s蹥rlarn imdadna ku cenneti yetiti
A繠stos scaklar nedeniyle strese giren st s蹥rlarnda verimin yzde 20 civarnda dmesi zerine yetitiriciler 蓷reyi, Manyas Ku Cenneti'nde (Manyas G闤) buldu. 11.00-16.00 saatleri arasnda serinlemeleri amacyla Manyas G闤'ne getirilen s蹥rlar, sudan 踦kmyor.
Her Bu簠ayn "izi"ni srdler
Eskiehir'deki Ge蓾t Kua蹥 Tarmsal Aratrma Enstits Bioteknoloji Laboratuvar'nda, adeta insanlarn parmak izi gibi bu簠ay 蔒itlerinin de izleri alnarak hem saf rn elde edilmesi sa簰anyor hem de kark tohum sorunlarna 踤zm bulunuyor.
Zirai donun zararn k騽 tavu繠 reterek azaltacaklar
Altnordu Ziraat Odas, y顤e halknn fnd蹥n yan sra farkl alanlarda da gelir elde etmesi ve tavuk蓰lu繠 gelitirmek amacyla "K騽 Tavu繠" projesi balatt.
Cezaevi de簨l sanki fabrika
Hatayn Krkhan il蔒sindeki a踦k cezaevinde kalan hkmller, mobilya imalatndan sebze yetitiricili簨ne ve nevresim takm dikimine kadar bir蔞k alanda retim yapp ekonomiye katk sa簰yor.
"Japon armudu" hasad balad
Bilecik'in Osmaneli il蔒sinde, lezzeti ve g顤nmyle cinslerinden ayrlan Nahi (Japon) armudunun hasadna baland.
"Anadolu'nun cipsi" tarhana
Trkiye'de tarhana retiminin en fazla oldu繠 yerlerden Konya'nn Beyehir il蔒sinde, k aylarnda 蔒rezlik, ya簠a kzartma ve 蔞rbalk olarak tketilen tarhana yapma tela yaanyor.
Trkiye'nin tescilli patatesini retmek i蓾n 蓷lyor
Gaziosmanpaa 鈆iversitesi Ziraat Fakltesi 紨retim 閍esi Prof. Dr. Gng顤 Ylmaz'n Tokat'n "Ba蓾ftlik Beyaz" isimli patatesini tescil ettirmek i蓾n 9 yldr yrtt蹞 蓷lma kapsamnda retti簨 ve Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 Tohum Sertifikasyon Merkezine g霵derdi簨 3 bin tohum, tescil denemelerinde kullanlmaya baland.
Takviye edici gdalarda Avrupa Birli簨 kriteri
Avrupa pazarna a踦lmak isteyen takviye edici gda reticileri i蓾n Gda Kontrol Genel Mdrl蹞 ve Abbott Nutrition ibirli簨 ile takviye edici gdalarda gvenlik, kural ve y霵etmeliklerde Avrupa Birli簨 (AB) uygulamalar konferans dzenlendi.
Kular i蓾n tarlalarna bu簠ay ektiler
Gmhane'de yaayan amca ve ye簟ni, g氍 nedeniyle tarlalarn ekilmedi簨 k騽lerinde, bata keklik olmak zere baz ku trlerinin beslenmesi i蓾n 28 d霵mlk arazilerine bu簠ay ekiyor.
Elaz Arclar Birli簨nden bal tadnda uyar
Elaz Arclar Birli簨 Bakan Yusuf Elitok, vatandan yedi簨 baln kalitesini anlamas i蓾n, saflk derecesini ve kalitesini g飉teren 3 霵emli kriter olan prolin miktar, diastaz says ve invert eker oranlarnn rn etiketleri zerinde belirtilmesinin zorunlu hale getirilmesini 霵erdi.
Yerli domates reticisi g驆n ihracata dikti
Gnlk rekoltesi 200 ton olan ve kalitesiyle yurti蓾nde bir蔞k pazarda yer bulan, yzde 100 yerli Eskiehir domatesi, ihracat i蓾n destek bekliyor.
"プcuklar koyun, yallar inek yo繠rdu tketmeli"
Harran 鈆iversitesi Ziraat Fakltesi Gda Mhendisli簨 B闤m 紨retim 閍esi Prof. Dr. 彀rahim Hayo簰u, yallarn hafif olan inek yo繠rdunu, gelime 蓷蹥ndaki 蔞cuk ve gen蔮erin ise ya oran yksek koyun yo繠rdunu tketmesi gerekti簨ni s騽ledi.
Toplulatrlan alanlar tarma a踦ld retim artt
Denizli'de toplam 376 bin 738 hektar tarm alannn 79 bin 46 hektar toplulatrma 蓷lmalar ile modern tarma uygun olarak ekillendirildi.
Trkiye'nin lavantas bu k騽den 踦kyor
Isparta'da balang蓨a arazilerin bo kalmamas i蓾n ekimi yaplan k騽, bugn Trkiye lavanta retiminin yzde 93'n tek bana karlyor.
B鐼ek蓾l yabani kular "ev"lendi
Kahramanmara'ta orman zararls b鐼eklerle mcadele kapsamnda yabani kularn barnmas ve 蔞簜lmasna katk amacyla bin yuva yapld.
プrak araziler yeniden yeerecek
Aksarayda tarm arazilerinde 蔞rakl蹥n yok edilmesi amacyla gelitirilen Plantbac plakalar, deneme ama蔮 baz 蔞rak arazilere yerletirildi.
Dut fiyatndaki art, reticinin yzn gldrd
Adyaman'da ge蔒n yl kilogram 5 liraya satlan dut, bu yl 15 ila 18 lira arasnda alc buluyor.
Sel蓰klu ve Osmanl mutfa蹥 Asya yolcusu
Konya Bykehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslar bnyesindeki Meram Alavard Hanmlar Lokali'nde yemek ve pasta kursuna katlarak sertifika alan Kazak kadnlar, Sel蓰klu ve Osmanl mutfa蹥nn inceliklerini 瓘reniyor.
Güncel
<
Dk rekolte eftali fiyatlarn artrd
Mersin'de, yaanan don olaylar nedeniyle rekoltesinde yzde 40-60 civarnda d olan eftali ve tysz erkenci eftalinin fiyat 2,5 liraya kadar 踦kt.
Denizlili retici bah蔒sinde 2 metrelik kabak yetitirdi
Denizli'de yaayan Kadir Ergil'in hobi bah蔒sinde yetitirdi簨 devasa kabak 霵nde kimi vatandalar hatra foto繢af 蔒ktiriyor.
Toroslar'da hasat zaman
700 liraya damzlk horoz
Zirai don, hediyelik kays fiyatlarn artrd
Bu oyunda kaybedenin cezas fidan dikmek
"Kurutmalk sebzeler" ge蓾m kayna蹥 oldu
愮lerden
Bakanlk
⑷zm sreci, Do繠yu ballandrd
Mu'ta, uzun yllar gidilemeyen yayla ve meralarn 踤zm srecinin ardndan kullanlmaya balanmas ile yerli ve gezgin arclarn yz glmeye balad.
"Sal蓷lk domates" te hasat balad, alm fiyatlar ykseldi
ポbuk'ta geleneksel pimaniye yapm yaatlacak
K騽l kadnlar, Osmanl mutfa蹥n yaatarak para kazanyor
Enerjisi dk "tatl" dondurma retti
Atatrk 鈆iversitesi Ziraat Fakltesi Gda Mhendisli簨 B闤m 紨retim 閍esi Prof. Dr. 畤demir, yapt蹥 bilimsel 蓷lma kapsamnda, obez ve diyabet hastalar i蓾n 蓷y ekeri yerine stevia b
Bakan Ekerden 蓾ft蓾lere mjde
Adalet Bakan Bozda, damzlk dve da蹥tm t顤eninde
Bakan Eker Ahlatta パft蓾lerle Bir Araya Geldi
Ss Bitkileri
Ss Bitkileri Zararllar
Tm Ss Bitkilerinde G顤lebilen Zararllar, ネitleri Ve Bunlar 楁in 琄erilen ⑷zmler, Yaplmas Gerekenler...
Ss Bitkilerinde G顤len Balca Hastalklar
Ss Bitkilerinin Pazarlanmas
D Mekan Ss Bitkileri
Organik Tarm
Organik Tarm
Organik Tarmda Pazarlama
Organik Gda Tketimi
Organik Tarm ve ネvre
Gndem
Yaym Programnn Hazrlanmas
Haluk Bali, 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrlklerince hazrlanacak Yaym Program hazrlanrken nelere dikkat edilmesi gerekti簨ni anlatt.
Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu
Tarm Reformu Genel Mdr Dr.Grsel K郿EK'in katld蹥 interaktif canl yayn program kaydn buradan izleyebilrsiniz.
Duyurular
​5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanun De簨ikli簨 Yrrl簟 Girdi
鈜n Do繢ulama ve Takip Sistemi (UDTS)
パft蓾ye 77 Milyon Liralk Prim Mjdesi - Basn A踦klamas
Fndk 鈜eticisine 788 Milyon Liralk Destek 猘emesi
2014 Yl Staj Program Ek Bt蔒 Kullanm Duyurusu
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Snav 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En プk
Okunanlar 搐lenenler
E-Blten
Blten sistemimize kayt olarak bakanl蹥mz ve sekt顤 alannda gelimelerden haberdar olabilirsiniz. Ltfen aa蹥daki kutuya e-mail adresinizi yazp kayt tuuna basnz. Teekkr ederiz.
E-Mail :
Tarm TV 2010 - 2012 Yaynlar, Trk Telekom TTVM sunucular zerinden yaplmaktadr.