TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Frnda Sinarit
Balk sezonun a踦lmasyla birlikte sofralarmz enlendi. Her damak zevkine uygun 蔒it 蔒it balk tezgahlarda alclarn bekliyor. Biz de sizler i蓾n az bulunan ama lezzetine doyum olmayan bir balk tarifi verelim istedik. Hilal Do簜n'n 驆el haberini izliyoruz.
Gen 蓾ft蓾ye hibe 鐰emesi yapld
Elaz簰 gen 蓾ft蓾 パ蔒k Aydn Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥nca uygulamaya konulan Gen パft蓾 Projelerinin Desteklenmesi Program kapsamnda 30 bin Trk Liras hibe almaya hak kazand.
Dzceli reticiler fndkla ilgili bilgilerini tazeledi
Ordu Gda Tarm ve Hayvanclk 愮 Mdrl蹞 ve Fndk Tantm Grubu, Dzce'de reticiye fndk budama e簨timi verdi.
Tketicilere ucuz bal uyars
Trkiye Ar Yetitiricileri Merkez Birli簨 Bakan Yardmcs Necati Aydn, vatandalar sokakta satlan ballara itibar etmemeleri i蓾n uyard.
Ada蓷ynn zahmetli hasad
Tekirda'n Şark騽 il蔒sinde 蓾ft蓾ler alternatif rn olarak ada蓷y retimine balad.
鈜etici fidanlara g驆 gibi bakacak
Zonguldak'n Ere簰i il蔒sinde 3 bin fndk fidan toprakla bulutu.
Elaz'da alabalk retimi yzde 30 artt
Trkiye'de alabalk yetitiricili簨nde ilk srada yer alan Elaz'da, retim ge蔒n yla g顤e yzde 30 artarak 14 bin ton seviyesine ulat.
Aylara elektrooklu 霵lem
Artvin'de aylar; bah蔒 ve ar kovanlarndan uzak tutmak i蓾n ilgili kurumlar cretsiz da蹥ttklar elektrooklu 蓾t sistemiyle reticinin ma簠uriyetini 霵lemeye 蓷lyor.
60 bin retici destekten faydalanacak
Trkiye genelinde yaklak 60 bin reticiye 67 milyon lira destekleme 鐰emesi yaplacak.
Su seviyesi 蓾ft蓾leri rahatlatyor
Gneydo繠 Anadolu B闤gesi'nde yaanan kurakl簜 ra繜en Atatrk Baraj'ndaki su seviyesi 蓾ft蓾yi rahatlatyor.
Kuru incir mor kla kontrol ediliyor
Kuru incir, en gelimi teknolojilerle mor k altnda aflatoksin kontrolnden ge蓾riliyor.
Adana kebabn lezzet srr
Adana denilince akla ilk gelenlerden olan ve be簟niyle tketilen Adana kebabnda, etin "zrh" diye tabir edilen byk b蓷kla 蔒kilmesi lezzetini arttryor.
Fndk reticileri 蓾lekten memnun
Ordu'da fnd蹥n yannda ek gelir getirmesi amacyla oluturulan 蓾lek bah蔒lerinde 2014 ylnda 15 ton olan rn miktar bu yl 600 tona ulat.
猘emeler 30 Kasm'da balyor
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, tarmsal destekleme 鐰emelerinin 30 Kasm'da yaplaca蹥na ilikin bir basn a踦klamas yapt.
8. Uluslararas Avrasya Bitki Fuar
Farkl ss bitkileri ve peyzaj dzenleme sanayi mamullerinin yer ald蹥 "8. Uluslararas Ss Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri 愫tisas Fuar", 酨tanbul Fuar Merkezi'nde a踦ld.
Orman k騽ls defne yapra蹥yla ge蓾niyor
Osmaniye'de ge蔂ite ke蓾lere yedirilen defne yapra蹥, son yllarda de簟rinin artmasyla y顤e halknn en 霵emli ge蓾m kaynaklar arasnda yer almaya balad.
Bal festivaline ilgi yo繠n oldu
酨tanbul'da ger蔒kletirilen Bal ve Arclk Festivali'ne Trkiye'nin 81 ilinden 蔞k sayda arc katld.
Vatandalar hamsiye doydu
酨tanbul'da Kartal Belediyesi'nce dzenlenen hamsi enli簨nde vatandalara tonlarca hamsi da蹥tld.
Avclk kurallarna uymayanlara ceza
酨tanbul Gda Tarm ve Hayvanclk 愮 Mdrl蹞 ekipleri, Grpnar Balk Hali, balk踦 barnaklar ve su rnlerinin karaya 踦k noktalarnda denetim yapt
"Hi蓫ir gda takviyesi iyiletirici 驆ellik tamaz"
Gda 毼letmeleri ve Kodeks Daire Bakan Selman Ayaz, gda takviyeleri konusunda vatandalar aydnlatacak a踦klamalarda bulundu. Ayaz, takviye edici gdalarn sata sunulmasyla ilgili olarak da firmalarn onay alma srelerinin 2016 yl sonuna kadar devam edece簨ni s騽ledi.
Güncel
Web Tarm TV'ye 鐰l
Web Tarm TV, Trkiye Ziraat踦lar Derne簨 tarafndan g顤ntl yayn dalnda en iyi tarm kanal 鐰lne layk g顤ld.
Mu簰a'da 瓘rencilere balk踦lk e簨timi verildi
Mu簰a 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, Mentee 愮蔒si Dumlupnar 愮k瓘retim Okulu 3/A snf 瓘rencilerinin ''Beslenebilirim Projesi'ne'' destek olmaya devam ediyor.
Bing闤'de en gzel buza蹥 yarmas yapld
''Ailelerinin ge蓾m kaynaklar donmasn''
Annesi kuzuyu dlaynca eve aldlar
塉 蔒neli dilli buza蹥
Ege tarm sera ve hayvanclk fuar 12. kez a踦ld
愮lerden
Bakanlk
Tarm Kredi 2016'da 74 milyon lira yatrm yapacak
Tarm Kredi Kooperatifleri Merkez Birli簨, Tarm Kredi irketleri, y霵etimden retime yeniden yaplandrma 蓷lmalar neticesinde ge蔒n seneyi 32,1 milyon lira kar ile tamamlarken, bu yl 7
畤demir: 2011'in 9 Ayna G顤e Yzde 2 Art S驆 Konusu
Bakan ネlik TBMM'de konutu
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, Trkiye Byk Millet Meclisi Plan ve Bt蔒 Komisyonu'nda Bakanl蹥n bt蔒sine ilikin sorular yantlad.
Seraclarda Rusya umudu
Tarmsal Etkinlikler
Abdlkadir G逴E-Zafer SELV-Hseyin AKAY-Gnay ォKI
Konya Tarm Fuar 2016 - Halil 彀rahim G軩
Yeim BEKY鄄EK Solucan 鈜etimi ve 畤ellikleri
2016 Kayseri Tarm Fuar A踦l
Programlar
Gda takviyeleri ila de簨ldir
B軶EM Genel Mdr Vekili Mesut Akdamar Milli Tarm Projesini anlatt
Gda ve Tarma 愲lim Etkisi
Trkiye hahata dnyann en by蹞
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
Gda takviyeleri ila de簨ldir
B軶EM Genel Mdr Vekili Mesut Akdamar Milli Tarm Projesini anlatt
Gda ve Tarma 愲lim Etkisi
Kamu Spotlar
FAO Gda Gn Kamu Spotu
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gdalar Kamu Spotu
St Kamu Spotu
Su 鈜nleri Kamu Spotu
Dnya Gda Gn Kamu Spotu
Sa簰kl Mangal Kullanm Kamu Spotu
Sa簰kl Bayramlar Kamu Spotu
Pili Eti Kamu Spotu
Okul St Kamu Spotu
Okul Kantini Gda Yonetmeli簨 Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Se蓾mi Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Refah Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonras Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanmas Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Gvenilir Gda Kamu Spotu
Gda 愯tolerans Kamu Spotu
Brucella - 鈜etici Kamu Spotu
Brucella - TketiciKamu Spotu
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015