TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Ya繜adan kurtarlan 184 ova ''tarmsal sit alan'' olacak
T郿嫀D Tarafndan dzenlenen ''Yapsal Sorunlar Perspektifinden Verimlilik ve Gda Enflasyonu'' konferansnda konuan Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, ya繜adan kurtarlan ovalardan 184'nn sit alan ilan edilece簨ni ve ekilmedik bir kar yer braklmayaca蹥n s騽ledi.
Nevehir'de ba bozumu
Nevehir'de ba簙lk yapan reticiler zm hasadna balad. Nevehir, en kaliteli zmlerin yetitirildi簨 b闤gelerden biri olarak kabul ediliyor.
Expo Fuar'na gnde 60 bin ziyaret蓾
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, EXPO 2016 Antalya'y 3 milyon 280 bin kiinin ziyaret etti簨ni s騽ledi. Bakan ネlik, gnlk ziyaret蓾 saysnn 60 bine 踦kt蹥n kaydetti.
Kuru domatesin pazar Avrupa
Konya, Ni簠e, Adana ve Mersin'den toplanan domatesler, 6 gnlk kurutma ilemi sonras Aksaray'da so繠k hava depolarnda muhafaza ediliyor. Daha sonra 搐mir ve Manisa'daki fabrikalarda ilenen domatesler, kalitesine g顤e paketlendikten sonra Avrupa'ya ihra ediliyor.
Yer fst蹥nda alternatif retim
Osmaniye'de alternatif y霵temle yetitirilen yer fst蹥nda ilk hasat yapld. ''Yer Fst蹥nda パft Sra Ekim Projesi'yle'' yzde 25-30 verim art yaand.
ドnakkale'de ''Leader Yaklam Projesi'' toplants
AB ve Trkiye Cumhuriyeti tarafndan finanse edilen, IPARD II Program kapsamnda Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 tarafndan yrtlen ''LEADER Tedbiri Farkndalk Yaratma ve Yerel Halk Harekete Ge蓾rme Teknik Destek Projesi'' bilgilendirme ve a踦l toplants ドnakkale'de yapld.
酨tanbul'un ''yeillikleri'' Sakintepe'den
酨tanbul'un yeillik ihtiyacnn 霵emli bir ksmn Eskiehir'in krsal mahallelerinden olan Sakintepe karlyor. 20 bini maydanoz olmak zere gnde 50 bin kasa yeillik, 酨tanbul'a ulamak zere Sakintepe'den yola 踦kyor.
Mu'ta lahana hasadna baland
Mu'ta 3 bin dekarlk alanda retilen lahanalarn hasadna baland. Byk b闤m 蔒vre illere g霵derilmek zere retilen lahana, Mu ekonomisine katk sa簰yor.
KKTC su ile buluuyor
Trkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi ile KKTC su ile buluacak. Bakan ネlik, projenin 蔞k 霵emli oldu繠nu belirterek, KKTC topraklarnn bereketlenece簨ni s騽ledi.
Samsun Tarm Fuar a踦ld
Samsun 2. Tarm Hayvanclk ve Teknolojileri Fuar'nn a踦l yo繠n bir katlmla ger蔒kleti. T鄀AP Anadolu Fuarlar Genel Mdrl蹞'nn ev sahipli簨nde dzenlenen fuarn, sekt顤n b闤gedeki en byk bulumas olmas bekleniyor.
Fndk reticisine destek
Fndk retici belgesine sahip reticilere dekar bana 170 lira alan bazl gelir 鐰emesi verilecek. Bu yla ilikin alan bazl gelir deste簨 鐰emeleri 2017 yl i蓾nde yaplacak.
Safkan Arap Atlar Suru Ovas'nda yetiiyor
Şanlurfa'nn Suru il蔒si Osmanl'dan bu yana, Safkan Arap Atlarnn yetitirildi簨 霵emli merkezlerden biri olma 驆elli簨ni koruyor. Şanlurfa'daki Suru Ovas civarnda yaayan aileler, 霵emli ekonomik getiri sa簰ayan yar at bakmn bugn de srdryor.
''12. Uluslararas Ke蓾cilik Konferans'' Antalya'da balad
Trkiye'de ilk kez dzenlenen ve 4 ylda bir ger蔒kletirilen, ''12. Uluslararas Ke蓾cilik Konferans'' Antalya'da balad. Dzenlenen konferansa, 37 lkeden 350 bilim insan ve sekt顤 temsilcileri katld.
I簠r karpuzu snrlar at
I簠r karpuzunu Azerbaycan, Nah踦van ve Grcistan tanrken, karpuz bu yl ilk kez Almanya'ya da ihra edildi. B闤gede ylda iki kez karpuz hasad yaplyor.
Urfa, badem retiminde s驆 sahibi olacak
Şanlurfa'da sulama olanaklarnn artmasyla birlikte badem yetitiricili簨 geliiyor. Trkiye badem retimin yzde 4' kentten karlanyor.
Elaz'da "Su 鈜nleri Kooperatif蓾li簨 ve Balk踦l蹥 蓷ltay"
Elaz, ''Su 鈜nleri Kooperatif蓾li簨 ve Balk踦l蹥 ドltay'na'' ev sahipli簨 yapt. ドltayla reticinin ve yatrmcn aya蹥na gitmeye y霵elik aktif ve somut admlar atlmas hedefleniyor.
TMO'dan reticiye tam destek
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mdr 酨mail Kemalo簰u, hububat alm ve fiyat politikalarndan, rekolte miktarna; reticinin merak etti簨 bir 蔞k konuya Web Tarm Tv aracl蹥yla cevap verdi.
Tkanmayan drenaj borusu yapt
Giriimci Ruhi Topalhasan, byk ekonomik kayplara neden olan drenaj borularnda tkanma sorununun 霵ne ge蔂ek amacyla tkanmayan drenaj borusu retti.
''Mandalar Mutlu パft蓾ler Umutlu''
Samsun'da ''Mandalar Mutlu パft蓾ler Umutlu'' projesi kapsamnda 蔒itli il蔒lerde, Damzlk Manda Yetitiriciler Birli簨'ne ye 蓾ft蓾ler ve projede g顤ev alan teknik personel ile teknik gezi dzenlendi.
Sertifikal patateste hasat kontrolleri tamam
Kayseri'de sertifikal tohumluk patates retiminde hasat kontrolleri yapld.
Güncel
Web Tarm TV'ye 鐰l
Web Tarm TV, Trkiye Ziraat踦lar Derne簨 tarafndan g顤ntl yayn dalnda en iyi tarm kanal 鐰lne layk g顤ld.
Mu簰a'da 瓘rencilere balk踦lk e簨timi verildi
Mu簰a 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, Mentee 愮蔒si Dumlupnar 愮k瓘retim Okulu 3/A snf 瓘rencilerinin ''Beslenebilirim Projesi'ne'' destek olmaya devam ediyor.
Bing闤'de en gzel buza蹥 yarmas yapld
''Ailelerinin ge蓾m kaynaklar donmasn''
Annesi kuzuyu dlaynca eve aldlar
塉 蔒neli dilli buza蹥
Ege tarm sera ve hayvanclk fuar 12. kez a踦ld
愮lerden
Bakanlk
Tarm Kredi 2016'da 74 milyon lira yatrm yapacak
Tarm Kredi Kooperatifleri Merkez Birli簨, Tarm Kredi irketleri, y霵etimden retime yeniden yaplandrma 蓷lmalar neticesinde ge蔒n seneyi 32,1 milyon lira kar ile tamamlarken, bu yl 7
畤demir: 2011'in 9 Ayna G顤e Yzde 2 Art S驆 Konusu
Yeni bamya 蔒itleri tantld
Dzce'de yeni bamya 蔒itlerinin yaygnlatrlmas yaym projesi kapsamnda, K鞿rba 珵er Efendi K騽'nde Mesut K飉e isimli 蓾ft蓾nin bah蔒sinde tarla gn ger蔒kletirildi.
Yeni e簨tim - 瓘retim ylnn ilk stleri ubat 2017'de da蹥tlacak
Tarmsal Etkinlikler
Abdlkadir G逴E-Zafer SELV-Hseyin AKAY-Gnay ォKI
Konya Tarm Fuar 2016 - Halil 彀rahim G軩
Yeim BEKY鄄EK Solucan 鈜etimi ve 畤ellikleri
2016 Kayseri Tarm Fuar A踦l
Programlar
TMO'dan reticiye tam destek
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mdr 酨mail Kemalo簰u, hububat alm ve fiyat politikalarndan, rekolte miktarna; reticinin merak etti簨 bir 蔞k konuya Web Tarm Tv aracl蹥yla cevap verdi.
Gda ve Kontrol Genel Mdrl蹞 Gda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Bakan Neslihan Alper, Tarm TV'nin gda denetimleri ile ilgili sorularn yantlad
Balk踦lk ve Su 鈜nleri Gen. Md. Yrd. Turgay Trkylmaz'dan yeni av sezonu ile ilgili 霵emli a踦klamalar
Tarmsal Aratrmalar ve Politikalar Genel Mdr Dr. Nevzat B嵬棰尟 tarmsal aratrma 蓷lmalar ve retime yansmalar hakknda 霵emli bilgiler verdi.
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
TMO'dan reticiye tam destek
Gda ve Kontrol Genel Mdrl蹞 Gda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Bakan Neslihan Alper, Tarm TV'nin gda denetimleri ile ilgili sorularn yantlad
Balk踦lk ve Su 鈜nleri Gen. Md. Yrd. Turgay Trkylmaz'dan yeni av sezonu ile ilgili 霵emli a踦klamalar
Kamu Spotlar
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gdalar Kamu Spotu
St Kamu Spotu
Su 鈜nleri Kamu Spotu
Dnya Gda Gn Kamu Spotu
Sa簰kl Mangal Kullanm Kamu Spotu
Sa簰kl Bayramlar Kamu Spotu
Pili Eti Kamu Spotu
Okul St Kamu Spotu
Okul Kantini Gda Yonetmeli簨 Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Se蓾mi Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Refah Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonras Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanmas Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Gvenilir Gda Kamu Spotu
Gda 愯tolerans Kamu Spotu
Brucella - 鈜etici Kamu Spotu
Brucella - TketiciKamu Spotu
Ziyafet - Yava Kamu Spotu
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015