TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Kurban Bayram i蓾n hazrlklar tamam
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, Kurban Bayram i蓾n tm hazrlklarn tamamland蹥n belirterek, ''Bayramdan sonras i蓾n de et fiyatlarn artrmaya d霵k herhangi bir speklatif hareket, alan bulamayacaktr'' dedi.
Organik arclk yapana kovan bana 10 lira destek
Organik arclk yapan yetitiricilere kovan bana 10 lira destek 鐰emesi yaplacak.
Trkiye'de de 蔞k sevilen kivide retim hedefi yksek
Ordu 鈆iversitesi (OD) Ziraat Fakltesi Bah蔒 Bitkileri B闤m Bakan Prof. Dr. Ali 酨lam, Trkiye'nin kivide i tketimi karlama ve ihracat yapma hedefine ulaabilmesi i蓾n yllk 100 bin ton kivi retmesi gerekti簨ni bildirdi.
Kayseri 愮 Mdr Kayacan kabak 蔒kirde簨 tesisinde incelemelerde bulundu
パnko ve demir mineralleri bakmndan zengin olan kabak 蔒kirde簨, yksek besin de簟rleriyle 愯san sa簰蹥na 霵emli katkda bulunuyor. Kalp sa簰蹥ndan sinir sistemine, ba蹥klk sisteminden vcuttaki fazla ya簰arn yaklmasna kadar bir蔞k konuda insan sa簰蹥na fayda sa簰ayan kabak 蔒kirde簨nin en yo繠n yetitirildi簨 il Kayseri.
Isparta lavantada s驆 sahibi
Trkiye lavanta retiminin yzde 80'inin ger蔒kletirildi簨 Isparta'nn Ke蓾borlu il蔒sine ba簰 Kuyucak k騽, do簜 ve foto繢af tutkunlarnn u繢ak mekan haline geldi.
Brezilya'dan 17 bin Brangus cinsi besilik s蹥r geldi
Et ve St Kurumu'nun besilik hayvan talebini karlamak zere imzalad蹥 protokol kapsamnda Trkiye Krmz Et 鈜eticileri Merkez Birli簨 organizasyonuyla Brezilya'dan yklenen Brangus cinsi 17 bin besilik s蹥r, 搐mir Liman'na getirildi.
Dekan ve belediye bakanndan 瓘rencilere hasat deste簨
Ondokuz Mays 鈆iversitesi (OM) Ziraat Fakltesi Bah蔒 Bitkileri B闤m son snf 瓘rencilerinin uygulama ve staj kapsamnda yapt蹥 fndk hasadna faklte dekan ve belediye bakanlar da katld.
Kayseri Goji Berry'nin de ss olmaya hazrlanyor
Trkiye'de ''Kurt 閌m'' adyla bilinen Goji Berry bitkisi Kayseri'de 霵emli miktarda retiliyor.
Hobi amacyla baladlar tavuk 蓾ftli簨 kurdular
Zonguldak'ta bir yl 霵ce hobi amacyla 5 tavuk beslemeye balayan 2 gen giriimci, ksa srede bin 200 tavu繠n bulundu繠 ve gnlk 800 yumurta aldklar bir 蓾ftlik oluturdu.
F嵞KOB嵬L尟 fndk fiyatn 14 liraya ykseltti
Yeni rn alm sezonuna ''20 bin ton fndk'' hedefiyle giren Fndk Tarm Sat Kooperatifleri Birli簨 (F嵞KOB嵬L尟), 2016 yl fnd蹥n randmanna g顤e 14 liradan balayan fiyatlarla alyor.
Alparslan-1 Baraj'nda kltr balk踦l蹥 geliiyor
Mu'taki Alparslan-1 Baraj'nda ylda yaklak 2 bin 850 ton balk retim kapasitesi bulundu繠 bildirildi.
Tyleri parlak kurbanlklar tercih edilmeli
Trkiye Damzlk Koyun Ke蓾 Yetitiricileri Merkez Birli簨 Y霵etim Kurulu 閍esi Blent Oral, kurbanlk se蓾lirken tylerinin parlak olmasna dikkat edilmesini istedi.
Kayseri'de gda kontrol顤lerine e簨tim verildi
Gda Kontrol G顤evlisi E簨tim Prosed顤 kapsamnda yetki verilen illerden Kayseri'de 16 愮蔒 Mdrl蹞nde g顤evli gda mhendisi, veteriner hekim ve ziraat mhendisi branlarndaki toplam 43 personele e簨tim verildi.
Mteriler sebzeyi tarladan toplayarak alyor
Bing闤'de bir 蓾ft蓾nin tarlasna ekti簨 taze ve organik sebzelere yo繠n ilgi g飉teren mteriler, sebzeleri de kendileri topluyor.
Kapatlan besi 蓾ftliklerinin yerini seralar ald
Esenbo簜 Havaliman'na yakn Tapnar Mahallesi'nde, 蔒vreye yayd蹥 k飆 koku nedeniyle kaldrlan besi 蓾ftliklerinin yerine kurulan seralar, bir蔞k ailenin gelir kaps oldu.
Mu'ta kurbanlk sevkiyatlar balad
Mu 愮 Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdr Ergn プlako簰u, kentte bu yln ilk kurbanlk sevkiyatnn balad蹥n s騽ledi.
4. Metod Demonstrasyonu Ezine il蔒si Pazark騽'de yapld
''Kaliteli St ドnakkale'den Ge蔒r'' projesi kapsamnda ''K踙kba hayvanlarda meme dezenfeksiyonu'' ve ''Sa蹥m Kaplarnda Dezenfeksiyonun 琄emi'' konulu metod demonstrasyonlar ger蔒kletirildi.
Kayseri'de tohumluk patates yetitirilen tarlada kontrol
Kayseri'nin Pnarba 愮蔒si Ya簰pnar Mahallesi'nde doku kltrnden st kademede tohumluk patates retimi yapan 驆el bir firmada tarla kontrolleri ger蔒kletirildi. Bin 750 rakmda vekt顤lerden ve hastalklardan uzak b闤gede retim yapan firma 20 蔒it patateste doku kltr 蓷lmalar yrtyor.
Hatay'da reticilere meyve sine簨 tuzaklar da蹥tld
D顤tyol'da narenciye, incir, hurma, nar, zeytin a簜蔮arn kapsayan Akdeniz meyve sine簨yle mcadele i蓾n reticiye tuzak da蹥tm yapld.
Kurbanlk hayvan alrken dikkat
Gda Kontrol Genel Mdrl蹞 Hayvan Sa簰蹥 ve Karantina Daire Bakan 畤han Trkylmaz, ''Kurbanlk hayvan sahiplerinin bykbata hayvan pasaportlarn mutlaka temin etmelerini istiyoruz. Bunlar yanlarnda bulundurmalar gerekiyor. Bykba ve k踙kba hayvanlarn tanmlanmas, kpelenmesi gerekiyor'' dedi.
Güncel
Web Tarm TV'ye 鐰l
Web Tarm TV, Trkiye Ziraat踦lar Derne簨 tarafndan g顤ntl yayn dalnda en iyi tarm kanal 鐰lne layk g顤ld.
Mu簰a'da 瓘rencilere balk踦lk e簨timi verildi
Mu簰a 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, Mentee 愮蔒si Dumlupnar 愮k瓘retim Okulu 3/A snf 瓘rencilerinin ''Beslenebilirim Projesi'ne'' destek olmaya devam ediyor.
Bing闤'de en gzel buza蹥 yarmas yapld
''Ailelerinin ge蓾m kaynaklar donmasn''
Annesi kuzuyu dlaynca eve aldlar
塉 蔒neli dilli buza蹥
Ege tarm sera ve hayvanclk fuar 12. kez a踦ld
愮lerden
Bakanlk
Tarm Kredi 2016'da 74 milyon lira yatrm yapacak
Tarm Kredi Kooperatifleri Merkez Birli簨, Tarm Kredi irketleri, y霵etimden retime yeniden yaplandrma 蓷lmalar neticesinde ge蔒n seneyi 32,1 milyon lira kar ile tamamlarken, bu yl 7
畤demir: 2011'in 9 Ayna G顤e Yzde 2 Art S驆 Konusu
Kurbanlk hayvan says yeterli
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 Hayvanclk Genel Mdr Yardmcs Burhan Demirok, Kurban Bayram 霵cesi kurbanlk hayvan sknts bulunmad蹥n belirterek bykba ve k踙kba hayvan s
Bakan Faruk ネlik E簨tim Yaym ve Yaynlar Dairesi'ni ziyaret etti
Tarmsal Etkinlikler
Abdlkadir G逴E-Zafer SELV-Hseyin AKAY-Gnay ォKI
Konya Tarm Fuar 2016 - Halil 彀rahim G軩
Yeim BEKY鄄EK Solucan 鈜etimi ve 畤ellikleri
2016 Kayseri Tarm Fuar A踦l
Programlar
Tarmsal Aratrmalar ve Politikalar Genel Mdr Dr. Nevzat B嵬棰尟 tarmsal aratrma 蓷lmalar ve retime yansmalar hakknda 霵emli bilgiler verdi.
Tarla Bitkileri Merkez Aratrma Enstits Mdr Mevlt 毷H嵣 tohum aratrma 蓷lmalar, biyoka蓷k踦lk, biyoteknoloji gibi konularda 霵emli bilgiler verdi.
揫i Tarm Uyg. ve Organik Tarm Dai. Bk Vildan Karaarslan ve sertifikalandrma kuruluu yetkilisi Nurper Morta organik tarmla ilgili merak edilenleri anlatt
Gda Kntrl. ve Lab. Daire Bk. Neslihan Alper ile Gda 毼l.ve Kodeks Daire Bk Selman Ayaz A dan Z'ye gdaya dair sorular cevaplad
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
Tarmsal Aratrmalar ve Politikalar Genel Mdr Dr. Nevzat B嵬棰尟 tarmsal aratrma 蓷lmalar ve retime yansmalar hakknda 霵emli bilgiler verdi.
Tarla Bitkileri Merkez Aratrma Enstits Mdr Mevlt 毷H嵣 tohum aratrma 蓷lmalar, biyoka蓷k踦lk, biyoteknoloji gibi konularda 霵emli bilgiler verdi.
揫i Tarm Uyg. ve Organik Tarm Dai. Bk Vildan Karaarslan ve sertifikalandrma kuruluu yetkilisi Nurper Morta organik tarmla ilgili merak edilenleri anlatt
Kamu Spotlar
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gdalar Kamu Spotu
St Kamu Spotu
Su 鈜nleri Kamu Spotu
Dnya Gda Gn Kamu Spotu
Sa簰kl Mangal Kullanm Kamu Spotu
Sa簰kl Bayramlar Kamu Spotu
Pili Eti Kamu Spotu
Okul St Kamu Spotu
Okul Kantini Gda Yonetmeli簨 Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Se蓾mi Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Refah Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonras Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanmas Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Gvenilir Gda Kamu Spotu
Gda 愯tolerans Kamu Spotu
Brucella - 鈜etici Kamu Spotu
Brucella - TketiciKamu Spotu
Ziyafet - Yava Kamu Spotu
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015