TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Hastal蹥n unutmak i蓾n 踦kt蹥 yolda giriimci oldu
Hatay'da yaayan Trkan Uzuno簰u 8 yl 霵ce kanser oldu繠nu 瓘rendi. Tatl bir tesadf sayesinde re蔒l yapmaya balayan Trkan Hanm bu sayede hastal蹥n yendi. Şimdi yapt蹥 re蔒lleri satarak para kazanyor.
Bakan ネlik a踦klad
パft蓾lere 2 milyar 118 milyon liralk destek 鐰emesine baland.
Aliyev- Bakan ネlik g顤mesi
Azerbaycan Cumhurbakan 愮ham Aliyev ile Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik Bak'de bir araya geldi.
EYYDB'den safran projesi
Karabk'n Safranbolu il蔒siyle 驆deleen safrann retiminin, ''Dnyann En Pahal Baharat Safranbolu Safran Yaym Projesi'' ile artrlmas hedefleniyor.
Atatrk Baraj G闤 kirlilikten kurtarlyor
Dnyann sayl byk barajlarndan olan ve kapasitesiyle tek bana Trkiye'nin 7 yllk i蔂e ve kullanma suyu ihtiyacn karlayan Atatrk Baraj G闤'nn kirli su ve kanalizasyon pisli簨nden temizlenmesi i蓾n 蓷lmalar sryor.
8. Balkesir Tarm Fuar
Bu yl 8'incisi ger蔒kletirilen Balkesir Tarm Fuar, Kepsut il蔒sinde a踦ld.
Faruk ネlik, ''300 ovay tarmsal sit alan ilan edece簨z''
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan ネlik, Erzurum'da katld蹥 toplantda tarmsal sit alanlaryla ilgili 霵emli a踦klamalar yapt. Tarm arazilerinin gittik蔒 k踙ld蹞n belirten ネlik, ''Bu topraklar 蓷r蓰r edilsin diye bize braklmam'' dedi.
Tm Trkiye aptan ari olacak
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥'nn Milli Tarm Projesi kapsamnda hayata ge蓾rilen ap hastal蹥 ile mcadele seferberli簨 ile tm Trkiye'nin aptan arndrlmas hedefleniyor.
Seralar ekmek kaps oldu
Diyarbakr'da devlet deste簨yle kurulan seralar, bata kadnlar olmak zere b闤gede isizlere istihdam sa簰yor.
Sultansuyu'nun ampiyon taylar
Malatya'da, safkan Arap atlarnn yetitirildi簨 Sultansuyu Tarm 毼letmesinde damzlk olarak kullanlan ampiyon atlarn, ge蔒n aydan bu yana 50'ye yakn yavrusu dnyaya geldi.
Fstk retiminde zirveyi zorluyoruz
Antep fst蹥 retiminde ge蔒n yl 170 bin tonu g顤en Trkiye, en 蔞k rekolte elde eden lkeler arasnda ikinci srada yer ald.
Edirne'den Kars'a ap seferberli簨
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk ネlik, Erzurum'da ''Şap Hastal蹥 ile Mcadele ve Toplu Alama Kampanyas''n balatt.
Ekme簨nin heykeltra
O gzel sanatlar fakltesi mezunu bir heykeltra. Ge蓾m kaygs ve ailesine dknl蹞, onun iyi bir emek ustas olmasna sebep oldu. Heykeltra Murat Demirta ekmekle de簨en hayatnda 蔞k mutlu.
T媐EM'in hedefi Avrupa ampiyonlu繠
T媐EM masa tenisi kadn takm, Avrupa Masa Tenisi Birli簨 Kadnlar Kupas'nda ampiyonluk hedefliyor.
パft蓾ye sulama sistemleri e簨timi
Elaz'da gen 蓾ft蓾 deste簨nden yararlanan 蓾ft蓾lere sulama sistemleriyle ilgili e簨tim verildi.
''Tavanl leblebisi''nin kokusu dnyaya yaylyor
Ktahya'nn Tavanl il蔒sinde, ylda ortalama 15 bin ton retilen, uluslararas 鐰le sahip, co繢afi iaret ve marka tescilli leblebinin 4 bin tonu yurt dna g霵deriliyor.
Mzik eli簨nde a簜 budama
Hatay'n D顤tyol il蔒sinde, ''Altn Bilezi簨m Olsun'' Projesi kapsamnda Roman vatandalara verilen bah蔒cilik kursunda mzik eli簨nde a簜 budamas yapld.
Gen パft蓾 Hibe Deste簨 Projesi
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥nca yrtlen proje kapsamnda Kilis'teki 18 kadn 蓾ft蓾ye 40'ar k踙kba hayvan verildi.
Elit kuzulara 驆el bakm
Tarm 毼letmeleri Genel Mdrl蹞 (T媐EM) Ceylanpnar Tarm 毼letmesi'nde ''elit'' damzlk koyunlardan elde edilen stn 驆ellikli kuzulara 驆el bakm yaplyor.
Tarmsal desteklemeler 蓾ft蓾lere anlatld
Elaz 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, Gen パft蓾 Projelerinin Desteklenmesi Program ile DAP projelerinin tantlmas amacyla toplant dzenledi. Projelere bavurular sryor.
Güncel
Web Tarm TV'ye 鐰l
Web Tarm TV, Trkiye Ziraat踦lar Derne簨 tarafndan g顤ntl yayn dalnda en iyi tarm kanal 鐰lne layk g顤ld.
Mu簰a'da 瓘rencilere balk踦lk e簨timi verildi
Mu簰a 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, Mentee 愮蔒si Dumlupnar 愮k瓘retim Okulu 3/A snf 瓘rencilerinin ''Beslenebilirim Projesi'ne'' destek olmaya devam ediyor.
Bing闤'de en gzel buza蹥 yarmas yapld
''Ailelerinin ge蓾m kaynaklar donmasn''
Annesi kuzuyu dlaynca eve aldlar
塉 蔒neli dilli buza蹥
Ege tarm sera ve hayvanclk fuar 12. kez a踦ld
愮lerden
Bakanlk
Frnda Sinarit
Balk sezonun a踦lmasyla birlikte sofralarmz enlendi. Her damak zevkine uygun 蔒it 蔒it balk tezgahlarda alclarn bekliyor. Biz de sizler i蓾n az bulunan ama lezzetine doyum olmaya
Tarm Kredi 2016'da 74 milyon lira yatrm yapacak
Fndk reticilerine ek 鐰eme
2015 yl Fndk Alan Bazl Gelir Deste簨nden yararlanamayan; ancak daha sonra ek bavuru hakkndan yararlanan yaklak 10 bin reticinin hesaplarna paralar aktarld.
Gda etiketlerinde yeni d霵em balyor
Tarmsal Etkinlikler
Abdlkadir G逴E-Zafer SELV-Hseyin AKAY-Gnay ォKI
Konya Tarm Fuar 2016 - Halil 彀rahim G軩
Yeim BEKY鄄EK Solucan 鈜etimi ve 畤ellikleri
2016 Kayseri Tarm Fuar A踦l
Programlar
Gda etiketlerinde yeni d霵em balyor
''Trk Gda Kodeksi Gda Etiketleme ve Tketicileri Bilgilendirme Y霵etmeli簨'', Resmi Gazete'nin mkerrer saysnda yaymlanarak yrrl簟 girdi. Buna g顤e, gda etiketleri ve gda hakkndaki bilgile
Balk踦 gemileri takipte
Do簜l olan her ey gvenli de簨l
Zeytine ''Hayat'' geliyor
Bilgi, g顤 ve 霵erileriniz i蓾n [email protected] adresine e-posta g霵derebilirsiniz.
Tarm 畤el
Gda etiketlerinde yeni d霵em balyor
Balk踦 gemileri takipte
Do簜l olan her ey gvenli de簨l
Kamu Spotlar
Nitrat Kirlili簨 Kamu Spotu
Bakliyat Kamu Spotu
FAO Gda Gn Kamu Spotu
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gdalar Kamu Spotu
St Kamu Spotu
Su 鈜nleri Kamu Spotu
Dnya Gda Gn Kamu Spotu
Sa簰kl Mangal Kullanm Kamu Spotu
Sa簰kl Bayramlar Kamu Spotu
Pili Eti Kamu Spotu
Okul St Kamu Spotu
Okul Kantini Gda Yonetmeli簨 Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Se蓾mi Kamu Spotu
Kurbanlk Hayvan Refah Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonras Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanmas Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Gvenilir Gda Kamu Spotu
Gda 愯tolerans Kamu Spotu
En プk
Okunanlar 搐lenenler
Tarm TV 2010 - 2015