TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Foto Galeri Ziyaret蓾 Yorumlar Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Karadeniz'de palamut bereketi
Balk avcl蹥 sezonunun balama tarihi olan 1 Eyllde "Vira Bismillah" diyerek denizlere a踦lan balk踦lar bu hafta sonunu palamut bereketiyle ge蓾rdi.
Acemilere kasaplk e簨mi
搐mirde Kurban Bayram 霵cesi "acemi kasap"lar kazalardan korumak i蓾n a踦lan uygulamal kasaplk kurslar yo繠n ilgi g顤yor.
Mandalina dalnda satld
Hatay'n D顤tyol il蔒sinde hasadna balanan erkenci cinslerden okitsu mandalina dalnda satlarak reticisinin yzn gldrd.
Trakt顤 ve tarm kazalarn 霵lemek mmkn
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 Uluslararas Tarmsal E簨tim Merkezi uzman Dr. Mesut G闤ba, ara蔮arn teknik donanmlarnn bilinmesi, trafik iaret ve iaret蓾lerine uyulmas ve trakt顤lerde kabin ve uyarclarn bulunmasnn kazalar byk 闤踙de 霵ledi簨ni kaydetti.
Tuncelide organik kuru fasulye hasad
Tuncelinin Ovack il蔒sinde organik kuru fasulyenin gelitirilmesi amacyla Koyung闤 k騽nde hasat etkinli簨 yapld.
Do繠'dan kurbanlk sevkiyat hzland
Trkiye'nin hayvanclk bakmndan 霵emli merkezlerinden birisi olan Ardahan'dan farkl illere y霵elik kurbanlk sevkiyat sryor
Yerli tavuk retimi da ba蹥mll蹥 azaltacak
Ankara Tavuk蓰luk Aratrma 酨tasyonu Mdrl蹞nn 20 yl sren slah 蓷lmalar sonucu retti簨 ATAK-S cinsi, Trkiye'nin damzlk yumurtac tavuk ihtiyacn karlayacak.
Antep fst蹥 retimini arttrp ihracatta g olaca蹥z
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 Tarmsal Aratrmalar ve Politikalar Genel Mdr Burak, Antep fst蹥 retimini arttrarak, bu rnde ihracatta bir g olmay hedeflediklerini bildirdi.
Ynden ya ve gbre retiliyor
2012 ylndan beri memleketi Nallhanda ata mesle簨ni icra eden giriimci Ertun Gng顤, ynden gbre ve ya (lanolin) maddesi elde etti.
Sivasta Gda, Tarm ve Hayvanclk Fuar
Sivas Kongresinin 95. yl d霵m etkinlikleri arasnda yer alan ve bu yl ilk kez organize edilen AGROS嵢AS2014 Gda, Tarm ve Hayvanclk Fuar Sivasta dzenlendi.
Anadolu'dan getirilen kurbanlklar 酨tanbul'da
酨tanbul'da, Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun kararyla dn gece saat 00.00'dan itibaren di簟r illerden getirilen kurbanlklarn kente girilerine izin verilmeye baland.
Gda reticileri Rusya pazarna talip
Trk gda sekt顤, yaptrmlardan sonra Rusya pazarnda do簜cak a踦蹥 kapatmay hedefliyor.
Topraksz tarmla gelirlerini sekize katladlar
Erzurum'un Tortum il蔒sinde, KUDAKA tarafndan desteklenen proje kapsamnda seralar d霵trlerek, bir ton rn elde edilen 240 metrekarelik alandan katl sistemle 8 ton 蓾lek alnmas hedefleniyor.
Bah蔒sini pazara d霵trd
Amasya'nn Gmhack騽 il蔒sinde organik 蓾ftli簨ni halka a蓷n retici, vatandalara organik pazar keyfinin yannda do簜l yaam ortam sa簰yor.
Konyada ay蓾蔒簨 hasad yapld
Konyann Altnekin il蔒sinde ay蓾蔒簨 hasadna katlan TZOB Genel Bakan 溳msi Bayraktar, Marmara b闤gesinde ya蹥larn mevsim normallerinin zerinde ger蔒kleti簨ni belirterek, bu sene reticinin daha bereketli bir sezon ge蓾rece簨 kanaatinde oldu繠nu s騽ledi.
Ovackta Tunceli sarmsa蹥nn hasad yapld
Tunceli sarmsa蹥nn hasad balad. Tunceli 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞 de, Tunceli sarmsa蹥n reticilere tantmak amacyla tarla gn dzenledi.
Denizlide sofralk zm tarla gn
Denizlide sofralk 蔒kirdekli (Red Glob) zm yetitiricili簨 yapan bir reticinin ba蹥nda bah蔒 gn dzenlendi.
Samsunda trol ile avclk sezonu a踦ld
Samsunda 2014-2015 trol ile su rnleri av sezonu, Yakakent 愮蔒si Balk踦 Barna蹥nda dzenlenen t顤enle a踦ld.
Fabrikasnda 150 kadn i蓾ye istihdam sa簰ad
Memleketi Nallhanda kurdu繠 fabrikada 150 kadn i蓾ye istihdam sa簰ayan iadam Ertun Gng顤, k騽den kente g氍n bitmesi gerekti簨ni s騽ledi.
溍mpiyon yar atlar Ere簰ide yetiiyor
Trkiye'deki byk yarlara katlan atlar, iklim yaps, elverili bitki 顤ts ve mehur ayrk otundan dolay Konya'nn Ere簰i il蔒sinde yetitiriliyor.
Güncel
<
8 milyon dolarlk kurba簜 ve salyangoz ihracat
Bandrma il蔒sinde kurulu bir firmada ilenen kurba簜 ve salyangozlarn 蔞繠 AB lkelerine satlyor.
Tosyada 蔒ltik hasad balad
"Beyaz altn" olarak nitelendirilen pirin yetitiricili簨nin 霵emli bir gelir kayna蹥 oldu繠 il蔒de, 7 bin 500 dekar alanda yaklak 7 bin ton rekolte bekleniyor.
Denizlide ドl Ba簩ozumu 溳nlikleri
I簠rda 蓾ft蓾ye makine yardm
Batman'da msr hasad
Organik retim yapan k騽llere 驆el pazar
パft蓾lerin zorlu patoz mesaisi
愮lerden
Bakanlk
搐mir K顤fezi'ndeki balk 蔒itlili簨 artyor
搐mir K顤fezindeki su kalitesinin artmasyla, balk trleri artt ve balklardaki a蹥r metal oranlar dt.
Toroslar'n de簨meyen k hazrl蹥: Tarhana
Gne enerjisiyle elektrik masrafn k漷a 蔒virdiler
Fazla rn de簟rlendirmek i蓾n balad, yln kadn giriimcisi oldu
Hayvanlarn korumay Mehmet蓾kten 瓘reniyor
Hakkari Yksekovada son yllarda artan hrszlk olaylarna kar yrtlen "Hayvan Hrszlklarnn 琄lenmesi Projesi" kapsamnda, 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞 ekipleri ile 愮 Ja
5.Tarm ve 愯san Foto繢af Sergisi Gmhanede
Yozgatta kurbanlk hayvan sevkiyatlarna denetim
Denizlide en iyi elma reticisi se蓾ldi
Ss Bitkileri
Ss Bitkileri Zararllar
Tm Ss Bitkilerinde G顤lebilen Zararllar, ネitleri Ve Bunlar 楁in 琄erilen ⑷zmler, Yaplmas Gerekenler...
Ss Bitkilerinde G顤len Balca Hastalklar
Ss Bitkilerinin Pazarlanmas
D Mekan Ss Bitkileri
Organik Tarm
Organik Tarm
Organik Tarmda Pazarlama
Organik Gda Tketimi
Organik Tarm ve ネvre
Gndem
Yaym Programnn Hazrlanmas
Haluk Bali, 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrlklerince hazrlanacak Yaym Program hazrlanrken nelere dikkat edilmesi gerekti簨ni anlatt.
Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu
Tarm Reformu Genel Mdr Dr.Grsel K郿EK'in katld蹥 interaktif canl yayn program kaydn buradan izleyebilrsiniz.
Duyurular
​5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanun De簨ikli簨 Yrrl簟 Girdi
鈜n Do繢ulama ve Takip Sistemi (UDTS)
パft蓾ye 77 Milyon Liralk Prim Mjdesi - Basn A踦klamas
Fndk 鈜eticisine 788 Milyon Liralk Destek 猘emesi
2014 Yl Staj Program Ek Bt蔒 Kullanm Duyurusu
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Snav 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En プk
Okunanlar 搐lenenler
E-Blten
Blten sistemimize kayt olarak bakanl蹥mz ve sekt顤 alannda gelimelerden haberdar olabilirsiniz. Ltfen aa蹥daki kutuya e-mail adresinizi yazp kayt tuuna basnz. Teekkr ederiz.
E-Mail :
Tarm TV 2010 - 2012 Yaynlar, Trk Telekom TTVM sunucular zerinden yaplmaktadr.