TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Foto Galeri Ziyaret蓾 Yorumlar Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Ilk havalar fndk reticisini sevindirdi
Fndk reticisi, yeni sezon 霵cesi hava artlarnn olumlu y霵de seyretmesiyle rahat bir nefes ald.
Almanya, 愯giltere ve Fransa'ya bal g霵deriyorlar
Krklareli'nin Demirk騽 il蔒sinde retilen ve Anzer balna rakip olarak g飉terilen Sislioba bal Avrupa lkelerine ihra ediliyor.
Hayvanlarna kn da taze ot yediriyorlar
Gmhane'de besicilik yapan Seyfullah ve Emrullah Ero簰u kardeler, bir oday b闤melere ayrp scakl蹥n sabit tutarak bir kilogram arpa tohumundan 7 kilogram taze ot retiyor.
Gneydo繠'da yaylalara g氍 balyor
Her mevsim g氍 ettikleri b闤gelerde kurduklar 蓷drlarda yaamlarn srdren g氍erler, havalarn snmasyla yaylaya 踦kma hazrlklarna balad.
Ay sigortas arclar sevindirdi
Ay saldrlar sonucu oluan zararn Tarm Sigortalar Havuzu (TARS嵱) kapsamna alnmas reticileri memnun etti.
Kayalklarda klayan arlar daha verimli
Ardahan Ar Yetitiricileri Birli簨 Bakan 愮han Evliyao簰u, kayalklarda klatlan arl kovanlarda verimin daha yksek oldu繠nu tespit ettiklerini bildirdi.
パft蓾ler modern tarm ara蔮ar kullanyor
Trkiye'de trakt顤 pazarnda, ocak aynda ge蔒n yln ayn d霵emine g顤e yzde 44 byme sa簰and蹥 belirtildi.
Osmaniye'de Tarmsal Yaym ve Danmanlk Hizmetleri
Osmaniye'de Tarmsal Yaym ve Danmanlk Hizmeti uygulamas kapsamnda 蓾ft蓾lerle s驆leme imzalanarak e簨tim ve ziyaretler ger蔒kletiriliyor.
"Mart kar" elma reticilerini sevindirdi
Trkiye'nin 霵emli elma retim merkezlerinden Kayseri'de, Mart aynda etkili olan kar ya蹥 ve so繠k hava, elma a簜蔮arnn zamansz 蓾蔒k a蔂asn 霵ledi簨 i蓾n reticileri sevindirdi.
Do簜nn Kymetini Bilenlerin, Keyfini kartanlarn Festivali
搐mir'in ネme il蔒sinde bu yl altncs dzenlenen Ala蓷t Ot Festivali balad.
Mobil Gne Pilli Sulama Makinesi 2 gnde 150 sipari ald
Şanlurfa GAP Tarmsal Aratrma Enstits'nn patentini alarak Uluslararas Konya Tarm Fuar'nda g顤cye 踦kard蹥 Mobil Gne Pilli Sulama Makinesi, 2 gnde 150 sipari ald.
Kadn 蓾ft蓾ler tarmsal yeniliklerle buluuyor
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥, E簨tim Yaym ve Yaynlar Dairesi Bakanl蹥 tarafndan balatlan Kadn パft蓾ler Tarmsal Yeniliklerle Buluuyor Program e簨tim 蓷lmalar balad.
Konya Tarm Fuar'na yo繠n ilgi
Babakan Ahmet Davuto簰u ve Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehdi Eker tarafndan a踦l yaplan 13. Tarm, Tarmsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuar, yurt i蓾nden ve dndan gelen reticiler ile 蓾ft蓾lerden yo繠n ilgi g顤yor.
"Multikopter" usulsz avlanmann 霵ne ge蔒cek
Bursa'da ka蓷k avlanmaya "Multikopter" 踤zm bulundu. Bu sayede havadan kameral takip d霵emi balad.
"Tarm ve 愯san" Foto繢aflar 酨tanbul'da sergileniyor
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 E簨tim, Yaym ve Yaynlar Dairesi Bakanl蹥 ile Denizbank ibirli簨nde bu yl 6.s dzenlenen Tarm ve 愯san Foto繢af Yarmas'nda dereceye giren eserler, Maltepe Carrefour Park AVM'de resim severlerin hizmetine sunuldu.
Dzceli sanatseverler tarm foto繢aflaryla bulutu
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥, E簨tim Yayn ve Yaymlar Dairesi tarafndan dzenlenen 6. Tarm ve 愯san konulu foto繢af sergisi, Dzce Krempark Alveri Merkezi'nde a踦ld.
Yasaklanan "bal reklam" reticileri sevindirdi
Gmrk ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli'nin, televizyon reklamlar aracl蹥yla satlan ballarn sahte 踦kt蹥 ve reklamlarnn yasakland蹥 y霵ndeki a踦klamas, bal reticilerince sevin蔮e karland.
Eker: Bitki Islah ドlmalar 戤me Kazanarak 5-7 Yla Decek
Modern bir altyapya sahip Biyoteknoloji Aratrma Merkezi Babakan Ahmet Davuto簰u ve Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehdi Eker tarafndan Ankara'da a踦ld.
"Sr Y霵etimi Eleman Benim Projesi" tamamland
Mersin'in Mut il蔒sinde, "Sr Y霵etimi Eleman Benim Projesi" kapsamnda kurs g顤en 50 蔞bana sertifikalar verildi.
Babakan Davuto簰u: Trkiye'yi tarmsal haslada Avrupa'nn zirvesine tadk
Babakan Ahmet Davuto簰u ve Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehdi Eker, Konya Tarm Fuar'n a蓨. Fuar a踦lnda konuan Babakan Davuto簰u, Trkiye'yi tarmsal haslada Avrupa'nn zirvesine tadklarn kaydetti.
Güncel
<
''Hatay Sars'' ipekb鐼e簨 koruma altnda
Mustafa Kemal 鈆iversitesi 霵cl蹞nde (MK), ''Hatay Sars''nn korunmas i蓾n Defne Belediyesi ve ŞKUR ibirli簨yle ''愩ekb鐼e簨 Evi Projesi'' hazrland.
Bu yl yavrulama oran 1.7 oldu
Ege 鈆iversitesi Ziraat Fakltesi Menemen Aratrma Uygulama ve 鈜etim パftli簨, ''baharn mjdecisi'' saylan yaklak 400 kuzunun dnyaya gelmesiyle renklendi.
Fndkta Taban Fiyat Ge蔒n Yln Altna Dmeyecek
T嗲K Tarmsal 毼letmelerde 鈊ret Yaps istatistiklerini a踦klad
ドy Yata蹥na Kayan Topraklarn Su Rengini De簨tirdi簨 Tahmin Ediliyor
Pamuk ektikleri tarladan takn sonras balk topluyorlar
パft蓾 kadnlar ''gnlerinden'' habersiz 蓷lyorlar
Bakanlar Kur. Karar
Ss Bitkileri
Ss Bitkileri Zararllar
Tm Ss Bitkilerinde G顤lebilen Zararllar, ネitleri Ve Bunlar 楁in 琄erilen ⑷zmler, Yaplmas Gerekenler...
Ss Bitkilerinde G顤len Balca Hastalklar
Ss Bitkilerinin Pazarlanmas
D Mekan Ss Bitkileri
Organik Tarm
Organik Tarm
Organik Tarmda Pazarlama
Organik Gda Tketimi
Organik Tarm ve ネvre
Gndem
Biyoteknoloji Aratrma Merkezi A踦l T顤eni
Babakan Davuto簰u ve Bakan Eker Biyoteknoloji Aratrma Merkezi'ni a蓨.
Konya Tarm Fuar
Babakan Davuto簰u ve Bakan Eker Konya Tarm Fuarn A蓨
AB Eletirme Kapan Toplants
Su 鈜nleri 琀gtleri Kapan Toplants Yapld
Duyurular
​5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanun De簨ikli簨 Yrrl簟 Girdi
鈜n Do繢ulama ve Takip Sistemi (UDTS)
パft蓾ye 77 Milyon Liralk Prim Mjdesi - Basn A踦klamas
Fndk 鈜eticisine 788 Milyon Liralk Destek 猘emesi
2014 Yl Staj Program Ek Bt蔒 Kullanm Duyurusu
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Snav 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En プk
Okunanlar 搐lenenler
E-Blten
Blten sistemimize kayt olarak bakanl蹥mz ve sekt顤 alannda gelimelerden haberdar olabilirsiniz. Ltfen aa蹥daki kutuya e-mail adresinizi yazp kayt tuuna basnz. Teekkr ederiz.
E-Mail :
Tarm TV 2010 - 2012 Yaynlar, Trk Telekom TTVM sunucular zerinden yaplmaktadr.