TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Foto Galeri Ziyaret蓾 Yorumlar Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
T媐EM'den 顤nek sosyal sorumluluk uygulamas
Gda ve Hayvanclk Bakan Mehdi Eker, Bursa Karacabey Tarm 毼letmesinde haralarda engellilerin atla tedavi edildi簨 hippoterapi merkezlerinin toplu a踦lna katld.
Ilman iklim kua蹥ndaki en byk Geofit Bah蔒si a踦ld
Dnyann lman iklim kua蹥ndaki en byk ve Trkiye'nin tek Geofit Bah蔒si Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehdi Ekeri'in katld蹥 bir t顤enle Yalova'da hizmete girdi.
Zeytinya蹥 "altn" yln yayor
Edremit K顤fezi'nde, zeytin sine簨ne kar yaplan etkin mcadelenin ardndan bu yl kaliteli retimin yakalanmas sonucu szma zeytinya蹥nn reticiden alm fiyat, ge蔒n seneye g顤e 8 liradan 10 liraya ykseldi.
G闤yaka'da Arclk Konferans Dzenlendi
Dzce'nin G闤yaka il蔒sinde arclk konferans dzenlendi. Arl蹥 gelitirmek amacyla dzenlenen etkinlikte arclkla ilgilenenler bilgilendirildi.
Zeytinin gen haritas 踦karlacak
Harran 鈆iversitesi (HR) Ziraat Fakltesi bnyesinde kurulan organik zeytin ileme tesisinde Trkiye'deki zeytinin gen haritasnn 踦karlaca蹥 bildirildi.
閌me 'so繠k' n鐽eti devam ediyor
ネkirdeksiz Sultaniye 閌m ile mehur Sarg闤'deki baz reticiler, hasat sezonunda ilk kez zmlerini dalnda brakarak aralk aynda toplamaya balad. Risk alarak rnn kn da tezgahlarda satlmasn sa簰ayan reticiler, yakndan takip ettikleri meteoroloji kaynaklarnn 'don' uyars zerine, ba簰arn 蔒vresinde ate yakarak so繠繠 krarak 蓷re bulmaya 蓷lyor.
'Dnyann en pahal bitkisi' milliletirildi
'Dnyann en pahal bitkisi' olarak bilinen ve kozmetik, ila, gda gibi bir蔞k alanda kullanlabilen safrann Trkiye'deki 蔒idi, Eskiehir'deki Ge蓾t Kua蹥 Tarmsal Aratrma Enstits Mdrl蹞nn 蓷lmalar sonucu dnyada bu alanda tescili sa簰anan ilk alt tr oldu.
Trk 蓷y 'beyaz 蓷y'la dnyaya a踦lyor
鈜etimine bu yl balanan ve ya 蓷yn tepe tomurcu繠ndan retilen beyaz 蓷yn, gelen talebin fazla olmas zerine dnyada yeni bir marka olarak piyasada yer edinmesi hedefleniyor.
Gmhaneli arlardan ak g飉terisi
Gmhane'de hobi olarak arclkla u繢aan Murat Ak蓷y'nn arlar bal pete簨ne kalp eklini iledi. Merkeze ba簰 ドmlk騽 k騽ndeki arlarndan sonbahar aylarnda bal hasad yapan Ak蓷y, gece fark etmedi簨 bal pete簨 zerindeki kalp eklini, pete簨 k mevsiminde tketmek zere 踦kard蹥nda fark etti.
Denizin kuru fasulyesi balk踦lar zd
Denizin kuru fasulyesi diye bilinen istavrit olumsuz hava koullar nedeniyle bu yl ge蔒n yla oranla yzde 70 daha az avland.
Zor artlarda bile 蔞banl簜 devam ediyorlar
Bakale il蔒sindeki krsal b闤gelerde yaayan 蔞banlar, kar, k demeden srlerinin bakmn ve ihtiya蔮arn karlyor.
Kaliteli bal nasl anlalr?
Batman'n Sason il蔒sinde, yaplan 'Bal, Ceviz ve パlek Festivali'de en iyi bal 鐰ln alan Recep Kandemir, kaliteli ve do簜l bal ile ilgili 霵emli a踦klamalar yapt. Kandemir, 'Kaliteli balda do簜l kekik kokusu vardr' dedi.
Karadeniz, niversiteli ikizlere ''ekmek kaps'' oldu
Trabzon'da niversite mezunu ikizler, e簨tim g顤dkleri b闤mlerle ilgili i bulamaynca, rzklarn Karadeniz'in hr踦n sularnda aramaya balad.
Bu pazarda sadece kadnlar sat yapabiliyor
I簠r'da ev hanmlarnn da ekonomik hayata katlabilmesi i蓾n kurulan "Emek Pazar"nda yalnzca kadnlarn sat yapmasna izin veriliyor.
Zonguldak'ta k騽 tavuk蓰lu繠 yayma 蓷lmas balatld
Zonguldak'n G闥蔒bey il蔒sinde, Bat Karadeniz Kalknma Ajans'na (BAKKA) bavuran, Gda Tarm ve Hayvanclk G闥蔒bey 愮蔒 Mdrl蹞 ve Ziraat Odas Bakanl蹥'nn ortaklaa yrtt蹞 "鈜eten Kadn, Gelien G闥蔒bey" isimli projesi ge蔒rek il蔒de k騽 tavuk蓰lu繠na ilginin artmas i蓾n yayma 蓷lmasna baland.
Biyolojik Mcadele 楁in Faydal B鐼ek 鈜etiyorlar
鈜nlerdeki kimyasal ila kalntlar nedeniyle ortaya 踦kan pestisitleri en aza indirecek 蓷lma Ankara 鈆iversitesi Ziraat Fakltesi'nden geldi. Biyolojik mcadele i蓾n retilen faydal b鐼ekler yurtdna rn ihracatn da olumlu etkileyecek.
Manda yetitiricileri 'tarmsal danmanlk' hizmetinden faydalanyor
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 E簨tim Yaym ve Yaynlar Dairesi'nce yrtlen Tarmsal Yaym ve Danmanlk Hizmetleri Projesi, Sivasl manda yetitiricilerinin de yzn gldrd.
Osmaniye'de yeni bir sekt顤 "Hindi Yetitiricili簨"
Osmaniye Tarm Stratejisi ve Eylem Plan kapsamnda (OTSEP) hayvansal retimi arttrmak amacyla Free-Range kanatl yetitiricili簨 tevik ediliyor. Bu 蔒r蔒vede Toprakkale il蔒sinde 愮yas Solak adl retici otlatmal serbest sistemle (Free-Range) hindi yetitiricili簨 yapyor.
Kahramanmara'ta entegre mcadele e簨timleri devam ediyor
Kahramanmara'ta Antepfst蹥 yetitiricili簨nde, 蔒vreye duyarl ve sa簰kl rn yetitirilmesine y霵elik 蓾ft蓾lere, teknik elemanlara ve 驆el tarm danmanlarna y霵elik e簨tim dzenlendi.
Ankara Beypazar'nda IPARD toplants yapld
Ankara'nn Beypazar il蔒sinde AB Katlm 琄cesi Yardm Arac Krsal Kalknma Program (IPARD) 蔒r蔒vesinde ネvre-Tarm Projesi 蓾ft蓾lere tantld.
Güncel
<
ドy keyfinin yeni g驆desi "leblebili kurabiye"
Trkiye'nin leblebi retimi konusunda en mehur ili プrum'da, leblebi unundan retilen kurabiye, 35 civarndaki leblebi 蔒idinin yannda farkl bir tat olarak tketicilere sunuluyor.
Sinop hamsi festivali
Beikta'ta Sinop Belediyesi ile Sinop Ticaret ve Sanayi Odas tarafndan dzenlenen festivalde, ekmek aras 5 ton hamsi da蹥tld, 蓾 hamsi yeme yarmas yapld.
Van kedisinin nesli tehlikeden kurtuluyor
Mu簰al 蓾ft蓾nin yeni gelir kayna蹥 kayn mantar
Hasat fazlas limonlar yata簜 alnacak
Market 毼letmecisi "Goji Berry" reticisi oldu
Tavan yre簨 zeytinleri byk ilgi g顤yor
愮lerden
Bakanlk
紨renciler, hem seracl蹥 瓘renecek hem para kazanacak
ドnkr Karatekin 鈆iversitesi Orman Fakltesince kurulan serada 瓘renciler, hem e簨tim g顤ecek hem de har蔮klarn 踦karacak.
Elerine kzp b顤ek蓾 a蓨lar
S蹥r klonlamada baar sa簰and
Kfl peynir merdiven alt retimden kurtuldu
パft蓾 rnn 'tarm haritas' ile pazarlayacak
Giresun'un Eynesil il蔒sinde Do繠 Karadeniz Kalknma Ajans destekli (DOKA) "Eynesil Tarmn Harita ile G驆 琄ne kartyoruz" Projesiyle harita zerinden il蔒deki tarm rnlerine ve 蓾ft
ネkirdeksiz limon ABD ve Gney Afrika yolunda
Su rnleri kontrol teknesi denetimlere balad
Turun蓩illerde uluslararas rekabet arttrlmaya 蓷llacak
Ss Bitkileri
Ss Bitkileri Zararllar
Tm Ss Bitkilerinde G顤lebilen Zararllar, ネitleri Ve Bunlar 楁in 琄erilen ⑷zmler, Yaplmas Gerekenler...
Ss Bitkilerinde G顤len Balca Hastalklar
Ss Bitkilerinin Pazarlanmas
D Mekan Ss Bitkileri
Organik Tarm
Organik Tarm
Organik Tarmda Pazarlama
Organik Gda Tketimi
Organik Tarm ve ネvre
Gndem
Ziraat Mhendisleri bitki koruma rn re蔒tesi yazabilecek mi?
Gda ve Kontrol Genel Mdr Yardmcs Dr. Nevzat Biriik Ziraat Mhendislerinin bitki koruma rn re蔒tesi yazabilmesi hakknda 霵emli bilgiler verdi
Bakan Eker, Anadolu Ajans Edit顤 Masasnn konu繠 oldu
Mehdi Eker , AA Y霵etim Kurulu Bakan ve Genel Mdr Kemal 畤trk ile birim temsilcilerinin sorularn yantlad.
Duyurular
​5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanun De簨ikli簨 Yrrl簟 Girdi
鈜n Do繢ulama ve Takip Sistemi (UDTS)
パft蓾ye 77 Milyon Liralk Prim Mjdesi - Basn A踦klamas
Fndk 鈜eticisine 788 Milyon Liralk Destek 猘emesi
2014 Yl Staj Program Ek Bt蔒 Kullanm Duyurusu
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Snav 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En プk
Okunanlar 搐lenenler
E-Blten
Blten sistemimize kayt olarak bakanl蹥mz ve sekt顤 alannda gelimelerden haberdar olabilirsiniz. Ltfen aa蹥daki kutuya e-mail adresinizi yazp kayt tuuna basnz. Teekkr ederiz.
E-Mail :
Tarm TV 2010 - 2012 Yaynlar, Trk Telekom TTVM sunucular zerinden yaplmaktadr.