Değerli vatandaşlarımız, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz, misafirlerimiz ve paydaşlarımız,
 
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı  olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyor ve kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Kanunu’na uygun olarak korunması için kişisel veri güvenliğinizi kurum kültürü haline getirmeyi hedefliyoruz. İşte kapsamda kişisel veri güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere sizleri bilgilendirmek istiyoruz:

1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirme
 
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2. Kanunla ilgili bazı terimler, tanımlar

Kişisel veri:  Bu kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmaktadır.
 
Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
 
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) olarak kısaltılabilmektedir.
 
İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
 
 
3. Kişisel verilerin işlenmesi
 
“Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” şeklinde ifade edilmektedir.
 
Açık Rıza: kanunun ilgili maddesinde “Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı” şeklinde tanımlanmıştır. Veri Sorumlusu olarak kanun kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla sizleri bilgilendirmek, aydınlatmak istiyoruz.

Aydınlatma Metninin Amacı ve kurumumuzun Veri Sorumlusu Konumu: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı muhataplarına ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK) 10. maddesinden aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları muhataplarımıza ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleyecektir. 

4. İlgili kişilere ait kişisel verilerin işlenme amacı ve aktarımı

Kurumumuz tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır: Toplumumuza tarım konusunda faydalı bilgiler vermek, çifçilerimizi ve üreticilerimizi bilgilendirmek, tarım, orman konusunda haber, basın bülteni, rapor yayınlamak için amaçla ve iş ile kısıtlı olmak üzere bazı aşağıdaki gibi bazı kişisel verileriniz işlenebilmektedir:
  İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, 5. Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri

Kişisel verileriniz www.tarimorman.gov.tr/EYYDB web sitesinden,  www.tarimtv.gov.tr, www.tariminsan.gov.trwww.turktarim.gov.tr, www.tarimbulteni.gov.tr, www.hiebis.tarimorman.gov.tr, www.tydbis.tarimorman.gov.tr, www.timer.tarimorman.gov.tr,  mobil uygulamalarımızdan  sosyal medya hesaplarımızdan, işlem yapan ziyaretçilerimizin verdikleri veriler mevzuat hükümleri uyarınca, otomatik, yarı otomatik, elektronik ve fiziki ortamlarda toplanarak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından işlenmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Yükümlülüğü ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz
 
Veri sorumlusu;
7. Kişisel veri sahibi olarak ilgili kişilerin vatandaşların, paydaşların, tedarikçilerin, misafirlerin ve ziyaretçilerin hakları
 
6698 sayılı kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri: 8. 6698 Sayılı kanunun kapsamıyla ilgili olmak üzere iletişim

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.tarimorman.gov.tr/EYYDB adresinde yer alan T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Kanunla ilgili taleplerinizi [email protected] adresi aracılığı ile talep edebilirsiniz.
 
9. Kabul etmeme ve iptal hakkının kullanılması hakkında

Kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü istek, soru ve görüşleriniz için [email protected] e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz. Noterden veya posta yolu ile gönderilecek ilgili kişi başvurularının konusu kısmına “KVKK İlgili Kişi Başvuru Hakkı Kullanımı” yazılarak. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı  İvedik Cad, Bankacılar Sokak No:10 Yenimahalle 06170/ANKARA adresine gönderilecektir.
 
10. Bilgi Güvenliği Politikası ve KVKK/DPR Uyumu çalışmalarımız hakkında
 
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO/IEC 27001) temelli bilgi güvenliği metodolojisi uygulanmaktadır. Bilgi Güvenliği Politikamız ve KVKK uyumluluk çalışmalarımız için detaylı bilgi almak için www.tarimtv.gov.tr, www.tariminsan.gov.tr, www.turktarim.gov.tr, www.tarimbulteni.gov.tr, www.hiebis.tarimorman.gov.tr, www.tydbis.tarimorman.gov.tr, www.timer.tarimorman.gov.tr,adreslerini, ilgili yasa hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun www.kvkk.gov.tr adresini ziyaret ederek bilgi sahibi olabilirsiniz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu Resmi Gazete www.resmigazete.gov.tr üzerinden erişebilirsiniz.
 
Kurum olarak yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve aydınlatma yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz.
 
İlgili kişi olarak kişisel verilerin korunması kanunu kapsamındaki şikayetlerinizi belirttiğimiz adresler üzerinden belirlediğimiz başvuru yerlerine göndermeniz gerekmektedir. Yanlış mecralardan, başka iletişim platformlardan gönderilen ilgili kişi “kişisel veri” şikayetlerinden doğacak sorumlulukları T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı olarak Kabul etmediğimizi belirtmek isteriz.
 
İlgili kişi başvurusu için aşağıdaki linki tıklayınız.
 
İlgili Kişi başvuru Formu