İstilacı türler için eylem planı tanıtıldı

07 May Tuesday, 2024
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, denizlerde istilacı yabancı türlerin önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında hazırlanan eylem planı Ankara’da tanıtıldı. Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi başlığında hazırlanan eylem planında ulusal politika oluşturulması gibi başlıklar ön plana çıkıyor.
İstilacı türler için eylem planı tanıtıldı
Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi kapsamında hazırlanan eylem planı ve veri tabanı tanıtıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje ile denizlerde istilacı yabancı türlerin önlenmesi amaçlanıyor.

Eylem planında; istilacı türlerden denizlere girmiş olanlarının yok edilmesi ve ulusal politikalar oluşturmak gibi başlıklar yer alıyor.

Proje tanıtım toplantısında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, eylem planının 2035 yılına kadar süreceğini belirtti. Çokçetin “Ülkemiz çok zengin bioçeşitliliğe sahip. Fakat bu bioçeşitliliğe denizel istilacı türler çok büyük engel olmakta ve tehdit oluşturmaktadır. Bu türler, genelde, insan faaliyetleri ile doğal olmayan yollarla yeni tabitatlara karışıyor. Hem AB, hem de küresel anlamda hazırlanmış diğer stratejik uyumlu şekilde ve katılımcı bir yaklaşımla ‘Ulusal İstilacı Yabancı Türler Strateji ve Eylem Planı’ hazırlanmıştır. Bu plan, ülkemiz için bir ilk ve temel planıdır. Planın etkin uygulanmasıyla istilacı türlerle mücadele konusunda önemli adımlar atılmasını sağlayacak ve yasal boşluğun doldurulmasına katkı sağlayacak.” dedi.

Hazırlanan proje Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğinde Küresel Çevre Fonunun finansal desteği ile yürütülüyor.
istilacı tür eylem planı doğa koruma milli park deniz balon aslan balık