Çiftçilere AB'nin çevre ve hijyen standartları için destek

18 Ocak Cuma, 2019
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından, çiftçilerin ve gıda işleyicilerinin, IPARD destekleri, Avrupa Birliği’nin çevre ve hijyen standartları konusunda farkındalıklarının artırılması amacıyla proje başlatıldı.
Çiftçilere AB'nin çevre ve hijyen standartları için destek Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK), çiftçilerin ve gıda işleyicilerinin Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) destekleri, AB'nin çevre ve hijyen standartları konusunda farkındalıklarının artırılması amacıyla bir proje hayata geçirildi.

TKDK Başkanı Hakan Kalender, temel amaçlarının, gıda ve tarım işletmelerinin AB'nin çevre ve hijyen standartları ve bu standartlara ulaşmak için doğru ekipman ve yapısal gereklilikler hakkında bilgi edinmeleri olduğunu söyledi.

Kalender, 12 ay süreyle uygulanacak projenin, AB ve Türkiye'nin eş finansmanıyla karşılanan 748 bin avro bütçeye sahip olduğunu dile getirdi.

IPARD'ın uygulandığı 42 ili kapsayan projenin ana hedef gruplarının, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli ve IPARD'ın potansiyel faydalanıcıları olan çiftçiler ve gıda işleyicileri olduğunu belirten Kalender, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında hijyen ve çevre korumayla ilgili AB standartları ile mevcut mevzuatın analizi yapılacaktır. Yapılan analizlerin sonuçları da dikkate alınarak eğitim ve aksiyon planı hazırlanacak, ilgili grupların kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla eğitimler ve seminerler düzenlenecektir. Konuyla ilgili farkındalığın artırılması amacıyla IPARD kapsamında desteklenen her sektör için basılı materyaller hazırlanacaktır." 

IPARD gereğince, desteklerle kurulan işletmelerin AB hijyen ve hayvan refahı standartlarına sahip olmalarının birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Kalender, AB müktesebatına uyum noktasında yaklaşık 3 bin hayvancılık işletmesinin ve 700 işleme tesisinin AB standartlarına ulaşmasına aracı olduklarını ifade etti.

Kalender, projenin çıktılarının çiftçiler ve gıda işleyicileri için rehber niteliği taşıyacağını da sözlerine ekledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş da son dönemde özellikle tüketiciye gıda ulaştırma noktasında ciddi mesafeler alındığına işaret ederek, "Yapılan yeni tesislerle daha kaliteli ürünler üretebiliyoruz. Bu fonla üreticilerin üretmiş oldukları hayvansal ürünlerde kalitemizin yükseltilmesi bize dünyayla rekabet edebilme imkânı sağlayacaktır." dedi.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler arasında, gıda işleyicilerinin ve çiftçilerin konuyla ilgili ihtiyaç ve eksiklerini ortaya koyabilmek amacıyla ihtiyaç analizi, AB ve yerel mevzuata ilişkin analizlerin yapılması, konuya ilişkin strateji ve yol haritasının hazırlanması, eğitimler ve farkındalık seminerlerinin düzenlenmesi yer alıyor.
Projeyle, süt, kırmızı et, kanatlı ve yumurta üretimiyle uğraşan küçük ve orta ölçekli çiftçilerle yine süt, kırmızı et, kanatlı, balıkçılık, meyve ve sebze işleme ve pazarlamayla uğraşan işletmecilere ulaşılması hedefleniyor.

TKDK ayrıca, aradığı minimum gereklilikleri yerine getiren et ve süt işleyen işletmelerin kapasitelerine göre 30 bin-3 milyon avro, süt, kırmızı et, yumurta tavuğu, hayvancılık işletmelerine 5 bin-1 milyon avro, beyaz et üretimi yapan işletmelere ise 5 bin-500 bin avro yatırım desteği veriyor.
 
tkdk tarım ve orman bakanlığı hayvancılık genel müdürlüğü ab hijyen proje