Atıl arazilerin tarıma kazandırılması çalıştayı başladı

15 Ocak Salı, 2019
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması ile Arazi Bankacılığının Kurumsal Altyapı Çalıştayı” başladı. Çalıştayın açılışında konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin arazi ve gıda güvenliği ile sürdürülebilir tarımın önemini vurguladı.
Atıl arazilerin tarıma kazandırılması çalıştayı başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması ile Arazi Bankacılığının Kurumsal Altyapı Çalıştayı” başladı.

Orman Genel Müdürlüğü’nde yapılan açılış toplantısına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

Açılış konuşması yapan Bakan Bekir Pakdemirli “Günümüzde sürdürülebilir arazi yönetimi, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde gıda güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemlidir. Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın, 'Tarımsal üretimde kullanılmayan, çeşitli nedenlerle ekilemeyen ve boş bırakılan atıl tarım arazilerinin, etkin ve verimli kullanımı amacıyla bir metot oluşturulsun, bir yöntem ve politika ortaya konulsun.' direktiflerini hayata geçirmek için kolları sıvadı. Çalıştayla tarım arazilerinin, yeter gelirli tarımsal işletme büyüklüklerine ulaştırılması ve işletme ölçeğinin optimum büyüklüğe getirilmesi amacıyla izlenecek yol ve yöntemleri tespit etmeyi umuyoruz.” dedi.

Bakan Pakdemirli ayrıca “Tarım arazilerinin kullanıcısı tarafından daha etkin kullanılması, tarım arazileri piyasasında arz ve talep dengesinin düzenlenmesi yoluyla yaklaşık olarak ülkemizde bulunan 2 milyon hektar atıl tarım arazisinin üretime kazandırılması sağlanmış olacaktır. . 2 milyon hektar tarıma kazandırıldığı takdirde, yıllık ortalama 13 milyar liralık bir gelir artışı sağlamak mümkündür.” ifadelerini kullandı.

tarım bakan bekir Pakdemirli arazi gıda