Bakteriler çalışacak, Türk tarımı kazanacak

04 Mart Pazartesi, 2019
Erciyes Üniversitesinde yürütülen bir çalışma ile kimyasal gübre kullanımının yarıya indirilmesi hedefleniyor. Şeker pancarı köklerinden elde edilen bir bakteri, piyasadaki bakterilere göre, verim ve kaliteyi önemli derecede arttırıyor.
Bakteriler çalışacak, Türk tarımı kazanacak Erciyes Üniversitesince tarımsal verim ve kaliteyi artırmak amacıyla şeker pancarı köklerinden toplanıp izole edilerek hazırlanan bakterinin, kimyasal gübre kullanımını yarıya indirmesi hedefleniyor.

Projenin yürütücüsü, Seyrani Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aziz Şatana, farklı ülkelerin bakterilerinin bitkilere etkisi üzerinde çalışmalar yaptıklarını ancak her bakterinin her toprakta işe yaramadığını anlattı.

Farklı ülkelerin bakterilerinin bitkilere etkisi üzerinde çalışmalar yaptıklarını ancak her bakterinin her toprakta işe yaramadığını anlatan Şatana, şöyle devam etti:

"Orta Anadolu'da pancar köklerinden bakteriler toplayıp bunları izole ettik, hala da devam ediyoruz. Bakterilerin genetik analizlerini yaparak isimlerini koyduk. Bakterilerimizin önemli özelliği bu topraklardan elde edilmeleri. Bakterilerin yaşam alanı bu topraklar olunca tekrar onları kullanmak daha kolay oluyor. Bakteriler izole edilip isimleri konulunca bunları düşük sıcaklıkta saklıyoruz. Daha sonra bunları ticarileştirmek için bazı özel işlemlerden geçiriyoruz. Bu işlemler sonucunda şu anda Türkiye piyasasında bulunmayan 5 milimetrelik şişelerde bir bakteri ürün haline getiriyoruz. Test amaçlı olarak bu bakterileri şeker pancarı köklerinde kullandık. Bakterilerimiz bu bölgede izole edildiği için adaptasyon yetenekleri yüksek, etki derecesi ise piyasadaki bakterilere göre 100 kat daha fazla. Verim ve kaliteyi önemli derecede artıran bakteriler. Bunların hepsi yerli bakteriler. Amacımız bütün Türkiye topraklarını taramak ve bu bakterileri laboratuvarımızda işledikten sonra kullanmak."

Şatana, bazı bakterilerin azotu toprağa bağladığını, bazıların da  fosfor, kükürt gibi bileşik halde bulunduğunu, bunların izole edilerek ayrı ayrı bitkiye verilebildiğini söyledi.

Geliştirilen bakterinin kimyasal gübre kullanımını azaltacağını belirten Şatana: "Biz gübrenin ham maddesini alıyoruz, işliyoruz granül haline getiriyoruz ve çiftçiye veriyoruz. Proje kapsamında bakterilerimiz kendileri çalışacak ve yaygınlaştırılırsa dövizi ülkemizde tutabileceğiz. Kimyasal gübrenin tamamının olmasa bile yarısının yerini tutabiliriz. Bakterilerle kimyasal gübrenin kirletme mekanizmalarını olabildiğince azaltacağız. Sıfır atık projesinin de bir parçası olacağız. Bakteriler çalışırken toprakta bir atık bırakmazlar, kirlilik yapmaz, toprakta zehir etkisi yaratmaz." dedi.

TÜBİTAK'a proje desteği için başvurduklarını vurgulayan Şatana, test işlemlerinin sona ermesinin ardından ürünü çiftçinin kullanımına sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
 
şeker pancarı erü Aziz Şatana bakteri gübre