Desteklere girdi maliyeti ayarı

07 Kasım Perşembe, 2019
Bitkisel üretimin artması için verilen tarımsal destekler, başta mazot ve gübre olmak üzere girdi fiyatlarındaki değişimler dikkate alınarak belirlenecek.
Desteklere girdi maliyeti ayarı Bitkisel üretimin artması için verilen tarımsal destekler, başta mazot ve gübre olmak üzere girdi fiyatlarındaki değişim dikkate alınarak tespit edilecek.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, tarımda tohumdan sofraya uzanan tüm zincirin kayıt altına alınması için tarımsal bilgi sistemleri daha etkin kullanılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki bağlı ve ilgili kuruluşların bilgi sistemleri tek bir merkezde toplanacak. Ulusal tarım, su, orman veri ağı oluşturulacak. Tarımsal girdi ve ürün fiyat dalgalanmalarının takibi için piyasa bilgi ve izleme sistemi oluşturulacak.

Bakanlık tarafından tarımsal desteklerin etki ve çiftçilere yönelik memnuniyet analizi de yapılacak.

Sulanan tarım alanlarının miktarının artırılması sağlanacak. Önceliklere göre gelecek yıl 52 bin hektar saha sulamaya açılacak. Destekleme programları kapsamında da 150 bin hektar alanda modern basınçlı sulama sistemlerinin kurulumuna hibe desteği sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürüteceği çalışmayla kenevir başta olmak üzere lifli bitkilerin endüstriyel kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla düzenleme yapılacak. Kenevirde tescille ilgili işlemler yürütülecek.
 
destek maliyet artış kenevir tarım orman