"Dijitalleşen Dünyada Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Kaynak Verimliliği"

11 Ocak Cuma, 2019
Ankara’da düzenlenen “Dijitalleşen Dünyada Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Kaynak Verimliliği” konulu panel sektör paydaşlarını bir araya getirdi. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın birlikte yürüttüğü projenin amacı tarımsal üretimde kaynakları verimli kullanarak bölgesel kalkınmaya da katkı sağlamak.
Kamera: Mustafa COŞKUN

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte yürüttüğü "GAP Bölgesi'nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği" projesi kapsamında “Dijitalleşen Dünyada Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Kaynak Verimliliği” konulu bir panel düzenlendi.

Ankara’da gerçekleştirilen panele tarım ve sanayi sektörlerinden temsilciler, akademisyenler katıldı. Sanayi ve Teknoloji bakanlığının da desteklediği projenin amaçları arasında tarımsal üretimde, kaynakların daha etkin kullanılması ile bölgenin rekabet gücünün arttırılması da yeralıyor.

Projenin GAP ve diğer bölgelere büyük katkı sağlayacağını ümit ettiklerini dile getiren GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil,  proje kapsamında üretim sektörlerini doğrudan etkileyen ham madde, enerji, su ve toprak gibi kaynakların verimli kullanımının yanı sıra, iklim değişikliği, çevre gibi boyutların da bütüncül bir yaklaşım içinde analiz edildiğinin altını çizdi.

Doğanın sağladığı sınırlı kaynakların, olumsuz çevresel etkiler en aza indirilerek sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, daha az kaynak ile daha çok üretim yapılması anlamına gelen “kaynak verimliliği”nin ele alındığı panelde katılımcılara yürütülen diğer projelerle ilgili bilgi verildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ülke Ofisi Daimi Temsilci Claudio Tomasi de kaynak verimliliğinin artırılması ve geliştirilmesinin öncelikli konularından olduğunu belirterek, “Bizim buradaki amacımız tarımda ve tarıma dayalı sanayide teknolojiyle kaynak verimliliğini bir araya getirmek, bu çerçevede kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleşmesini sağlamak gibi amaçlarımız var. Bu hedefler benimsendi. Bundan sonraki hedefte bu çalışmaları bir adım öteye taşımak.” dedi.

Program sonunda Web Tarım TV’nin sorularını yanıtlayan, Sadrettin Karahocagil, GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bölgenin kalkınması için çok yönlü olarak çalıştıklarını dile getiren Karahocagil, çiftçi eğitimlerine öncelik verdiklerini de belirtti.

Panelin de bir değerlendirmesini yapan Karahocagil, kaynak verimliliğinin ekonomiyi doğrudan etkileyen bir faktör olduğunu vurgulayarak, “Tarım ve tarıma dayalı sanayide entegre kaynak verimliliği projesini yürütüyoruz. Sanayi ve teknoloji bakanlığımız bütün ülke çapında ciddi bir kaynak verimliliği çalışması yapıyor. Biz de tarıma odaklanmış bir proje geliştirmeye çalıştık. Kaynak verimliliğiyle de hedefimiz hem doğrudan hem döngüsel bütün ekonomiyi ele almak ve en verimli üretim yapısını oluşturmak.” ifadelerini kullandı.
 
gap bölge kalkınma idaresi başkanlığı undp birleşmiş milletler kalkınma programı kaynak verimliliği