Kayseri’de yerli tohuma büyük destek

11 Eylül Cuma, 2020
Kayseri’de 2 yıl önce devlet desteği ile kurulan tohumculuk işletmesi, bugün saatte 15 ton yerli tohum üretim kapasitesiyle örnek bir işletme olmayı sürdürüyor.
Kayseri’de yerli tohuma büyük destek Haber: Kayseri İl Enformasyon

Yerli tohumda hedef yüksek verim ve kalite.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” kapsamında Kayseri’nin Felahiye ilçesinde 2018 yılında faaliyete geçen tohumculuk işletmesi bölgenin yüksek kapasiteyle üretim yapan önemli işletmelerinden biri.

Kayseri’de bakanlık destekleriyle kurulan tohumculuk işletmemelerinin başarılı bir üretime imza attıklarını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, tohumculuğun öneminin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Kentte yerli tohum üretimi hakkında bilgileri paylaşan Şahin, “Nüfusun hızlı bir şekilde artmasının yanı sıra küresel iklim değişikliğinin de önemli bir etki bıraktığı dünyamızda, istenilen miktar ve kalitede gıda üretiminin önemi her geçen gün artmaktadır. Tarım sektörünün ve bu sektör içindeki ekonomik ve stratejik bir faaliyet alanı olan tohumculuğun önemi her geçen gün hissedilmektedir. Ülkemizde bitkisel üretimi çeşitlendirme ve bu çeşitleri iç ve dış piyasaya sunma çalışmaları Bakanlığımız ve özel sektörün teşebbüsleri, ayrıca devlet teşvikleri sonucunda Türk tohumculuğunda önemli mesafeler kaydedilmiş ve bu da ticarete yansımıştır. Bu kapsamda tohumluk üretiminde özel sektörün payı; buğdayda yaklaşık yüzde 70, arpada yüzde 80, bazı yemeklik baklagil türlerinde ise yüzde 100’lere varan oranlara yükselmiştir. İlimizde bakanlığımızın destekleri ile toplam yaklaşık proje maliyeti 7 milyon lira olan 5 adet hububat işleme, paketleme ve depolanmasına yönelik işletme kurulmuş ve faaliyetine devam etmektedir. Bu projelerle tohumculuk sektöründe tüm paydaşlarda farkındalık oluşturulmuş ve rekabetçiliğinin arttırılması sağlanmış, bölge çiftçimizin kaliteli, milli ve rekabetçi fiyatlara sahip tohumlara ulaşması hedeflenmiştir.” dedi.

İl Müdürü Mustafa Şahin’in ziyaret ettiği tohumculuk işletmesi 960 bin liralık hibe desteğiyle 2 yıl önce kuruldu. Başlangıçta saatte 1,4 ton kapasite ile üretim yapan fabrika bugün saatte 15 tonluk üretim kapasitesine ulaşmayı başardı.
kayseri yerli tohum destek tarım ve orman