Tarım Reçetesi 11. Bölüm

09 July Tuesday, 2019
Tarım Reçetesi Programının bu bölümünde, Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Erhan Ekmen ile “Su ürünleri ve Balıkçılıkta üretici örgütlenmeleri ve kooperatifçilik ” konusu işleniyor. Programda; Su ürünlerinde ve Balıkçılıkta sektörün durumu, sorunları, Ülkemizde su ürünleri üretici örgütlerine kimin, niçin ihtiyacı var, gibi temel soruların cevapları aranıyor.
Tarım Reçetesi 11. Bölüm

Ayrıca ülkemizde ve  Avrupa Birliği’ nde su ürünleri üretici örgütlerinin mevcut durumunun anlatıldığı programımızda,  değer zincirinde üretici örgütleri yeri ve kooperatiflerin önemine özellikle vurgu yapılıyor.

Kooperatifler ve üretici birliklerinin su ürünlerini ihracatında ve alabalık, çipura, levrek üretimi ile alternatif ürünler olarak salyangoz, tıbbi sülük üretimi v.s gibi iç sularda üretilen su ürünlerinin üretiminin arttırılmasında nasıl rol alabileceğinin anlatıldığı program, sizlerin beğenisine sunuluyor.

tarım reçetesi Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Erhan Ekmen Su ürünleri ve Balıkçılık üretici örgütlenmeleri kooperatifçilik