Diyarbakır’da gübre dağıtımı

10 Mart Salı, 2020
Diyarbakır’ın Sur İlçesi Erimli köyü mera alanında mera ıslah ve amenajman projesi kapsamında gübre dağıtım töreni düzenlendi.
Diyarbakır’da gübre dağıtımı Diyarbakır’da   mera bitki örtüsü, toprak ve diğer doğal kaynakların geliştirilmesini sağlayarak, meralardaki ot verimini artırmak ve tarla arazileri içindeki yem bitkilerinin ekim alanlarının artırılarak kaba yem üretim ve ihtiyaç dengesini sağlamak ve oluşan yeni dengenin devamlılığını sağlayarak kırsalda sürdürülebilir bir üretim yapısı tesis etmek amacıyla, Çayır Mera Ve Yem Bitkileri Şubesi Müdürlüğü tarafından  Diyarbakır’ın  dört ilçesi için dört  adet “Mera Islah ve Amenajman Projesi” hazırlandı.  
Proje çerçevesinde ;  Silvan ilçesi Umur Köyünde 789 da alanda olup toplam proje maliyeti 218.611,94 TL, Bismil ilçesi Göksu Köyünde 543,94 da alanda toplam proje maliyeti 170.420,59 TL, Sur ilçesi Erdemli Köyünde 376,49 da alanda toplam proje maliyeti 202.555,44 TL ve Ergani ilçesi Demirli Köyünde 750,00 da alanda toplam proje maliyeti 214.893,36 TL olarak planlandı.
Bu bağlamda Tarım Kredi Kooperatifinden 72.900 TL karşılığında 8.500 kg adi fiğ tohumu ve 77.100 TL karşılığında ise 40.900 kg taban gübre alındı. 8500 kg adi fiğ tohumu proje mahallelerinde 60 üreticiye 850 da alana ekilmek üzere dağıtılarak 40.550 kg  taban gübresi ise 2.459,43 da mera alanına atıldı.
Öte yandan Sur İlçesi Erimli köyü mera alanında mera ıslah ve amenajman projesi kapsamında  gübre dağıtım töreni düzenlendi. Törene Tarım ve orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Çayır Mera Ve Yem Bitkileri Şubesi Müdürü Oral Özgen, teknik personel ve çitçiler katıldı.
Törende Konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar;“İl Müdürlüğü olarak 1998 yılından bu yana meralarla ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında verdiğimiz 4 tane mera ıslah projesi bakanlığımız tarafından uygun görüldü ve bugün bunun uygulamasına geçtik. Ergan ilçemizde, Bismil ilçemizde, Silvan ilçemizde ve bugün Sur ilçemize bağlı Erimli köyünde 4 projemizin uygulamasını gerçekleştiriyoruz.” dedi.
2019 yılı sonuna gelinen noktada Diyarbakır’da   meralarda mera alanları dışına çıkarılan alanlar ve meraya yeni ilave edilen alanların toplamı göz önünde bulundurulduğunda yeni 36 bin dekar alanın  meraya kazandırıldığını söyleyen Atalar; “bütün bu çalışmalarla hem yetiştiricimiz hem şehrimiz ekonomik fayda sağlayacaktır. Projemizin tamamlanmasıyla hayvancılıkta  kayda değer bir gelişme yaşanacaktır.” dedi.
 
Diyarbakır tarım orman