"Su ürünlerinden daha çok yararlanılması kaçınılmaz"

16 Ekim Salı, 2018
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay: "Dünyada artan nüfus karşısında besin maddelerine olan ihtiyaç su ürünlerinden daha çok yararlanılmasını kaçınılmaz kılmaktadır"
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, dünyada artan nüfus nedeniyle besin maddelerine ihtiyacın su ürünlerinden daha çok yararlanılmasını kaçınılmaz kıldığını söyledi.

Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonunun (CACFish) altıncı birleşimi İzmir'de yapıldı.

Açılışta konuşan Atalay, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Orman ve Su İşleri bakanlıklarının tek bir çatıda birleştirildiğini hatırlatarak, bu iki büyük bakanlığın bir çatıda birleştirilmesinin birçok avantajının yanında su ürünleri sektörü için de yasal düzenlemeler ve teknik kapasite geliştirilmesi bakımından önemli arz ettiğini belirtti. 
Su ürünlerinin insan sağlığına katkısı, istihdam imkanı sağlaması ve yüksek katma değeriyle ülke ekonomilerinde önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Atalay, su ürünlerinin insanoğlunun tarih sahnesine çıkışından bu yana en önemli besin maddelerinden biri olma özelliğini sürdürdüğünü anlattı.

"Dünyada artan nüfusun karşısında besin maddelerine olan ihtiyaç su ürünlerinden daha çok yararlanılmasını kaçınılmaz kılmaktadır." diyen Atalay, şöyle devam etti:

"Özellikle dengeli beslenmenin bilincinde olan ülkeler deniz ve iç sulardan yüksek oranda yararlanmanın yollarını aramakta, bugünden geleceğe yatırım yapmaktadır. Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği gelecekte de tüm ülkelerin ekonomilerine sürekli girdi sağlayacak önemli bir kaynaktır. İnsanlığın ortak mirası konumundaki bu kaynakların rasyonel ve sürdürülebilir kullanılmasının önemi ise ancak son yıllarda anlaşılmıştır. Önemi iyice anlaşılan diğer bir husus ise canlı deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının tüm ülkelerin ortak sorumluluk alanına girdiği hususudur. Bilinçli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması bilinciyle balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği yönetim sisteminin kurgulanması ve uygulanması bu önemli mirasın gelecek nesillere güvenle aktarılması açısından hayati önem arz ediyor."

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da CACFish'in daha güçlü bir balıkçılık için 2010 yılında geliştirildiğini kaydetti.

Komisyonun katılımcıların kaynaklarını bir araya getirmelerini, maliyetlerin düşürülmesini ve faydanın artırılmasını amaçladığını aktaran Gutu, önemli çalışmalara imza atıldığını aktardı.

Gutu, CACFish'in bilim insanlarını, karar vericileri, sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektör paydaşlarını bir araya getirdiğini belirterek, "Balıkçılık çok önemli bu bölgede. Komisyon teknik iş birliği faaliyetlerini destekliyor. Ofisimiz komisyon çalışmalarına katkıda bulunmaya hazır." diye konuştu.

CACFish Dönem Başkanı Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Rauf Hajiyev, komisyon çalışmaları kapsamında ülkesinde yapılanları anlattı.

FAO ile Türkiye iş birliği programı kapsamında yürütülen Osta Asya Balıkçılık ve Su Ürünleri Gelişimi Bölgesel Programı kapsamında kurulan komisyonun üyeleri arasında Türkiye dışında Azerbaycan, Ermenistan, Kırgızistan, Tacikistan bulunuyor.

Orta Asya ve Kafkas ülkeleri arasında balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yönelik ortak bir mekanizma kurulması ve su ürünleri alanındaki ülke deneyimlerinin paylaşılması amacıyla oluşturulan komisyonun İzmir'de 18 Ekim'e kadar sürecek programında ülke delegasyonları, sivil toplum ile özel sektör temsilcileri, balıkçılık ve su ürünleri uzmanları görüş alışverişi yapacak.
 
tarım ve orman bakanlığı bsgm altuğ atalay balıkçılık fao viorel gutu