Tarımın dinamik gücü: Tarım Danışmanları

11 Mart Pazartesi, 2019
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmeti, Tarım ve Orman Bakanlığı ile çiftçiler arsında köprü niteliği taşıyan önemli bir uygulama. Bakanlığın destek verdiği, sertifikalı danışmanlar üreticinin her türlü sorunuyla ilgileniyor. Tarım danışmanı olmak isteyen adaylar için de sınav süreci başladı. 27 Nisan’da yapılacak sınav için başvurular 13 Mart’ta sona eriyor.
Tarımın dinamik gücü: Tarım Danışmanları Haber: Neslihan AKTAŞ
Kamera: Altay TÜRÜNG
Fotoğraf: İbrahim BAĞCI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü önemli çalışmalardan biri olan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmeti ile üreticiler bilinçleniyor, verim artıyor.

80 ilimizde aktif şekilde yürütülen Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmetinin ayrıntılarını Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya Web Tarım TV’ye anlattı.

2009 yılından itibaren tarım danışmanlarının sahada olduğunu söyleyen Sertkaya, “Bakanlığımızın kuruluş gayelerinden en büyüğü tarım ve ormancılık konusunda çiftçimizin bilinçlendirilmesi, çiftçilik ve tarımsal üretim konusunda ülkemizi daha iyi noktalara getirmek. Bu vesile ile Avrupa ülkelerinin de çoğunda uygulana tarımsal yayım ve danışmanlık sistemini ülkemizde de uyguluyoruz. Tarımsal danışmanlık desteğinin ilk uygulandığı 2009 hizmet alan çiftçi 3bin 145 idi, bugün ise bu sayı 50 binin üzerinde.” dedi.

Avrupa ülkelerinde de yaygın olarak uygulanan bir sistem olan danışmanlık hizmeti, ülkemizde birlikler, kooperatifler ve serbest tarım danışmanları aracılığıyla üreticilere ulaşıyor.

Ziraat odalarının çiftçiye hizmet götürmekte önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Sertkaya, 287 ziraat odasının, 326 üretici örgütünün, 460 serbest tarım danışmanının tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere yetkilendirildiğini ifade etti.

Danışmanların sahada üreticiyle iletişim halinde olmaları için teknolojinin aktif şekilde kullanıldığını söyleyen Sertkaya, “Tarım danışmanlığı sistemi ülke genelinde hızla yaygınlaştı. Özellikle sertifikalı tarım danışmanlığı mevzuatının yürürlüğe girmesi ile fiziki alt yapı yeterli hale getirildi, tarım danışmanı istihdamı sağlandı. Çiftçi eğitim hizmetleri, sertifikalı tarım danışmanları aracılığıyla veriliyor. Bu kapsamda işletme ziyaretleri, tarla günleri düzenleniyor, sms ile bilgilendirme yapılıyor.” şeklinde konuştu.

Tarım danışmanlığı sisteminin sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çeken Sertkaya, bunun için de hizmet kalitesinin sürekli arttırılması gereğini vurguladı. Sistemin sürdürülebilirliğinde çiftçi katılımının önemine değinen Sertkaya, bunun da ancak dinamik, değişken ve gelişmiş bir danışmanlık sitemi ile sağlanacağının altını çizdi.
Tarımsal danışmanlık hizmetinden elde edilmesi beklenen sonuçların başında köyden kente göçün tersine çevrilerek tarımsal üretimin arttırılması geliyor. Daire Başkanı İsa Sertkaya, sistemin diğer hedeflerini de şöyle sıralıyor:

“Tarımsal üretimde tarladan sofraya gıda güvenliğini sağlamak, doğru ve yeterli girdi kullanımıyla, tarımsal üretimde kalite ve verimliliği artırmak, kaynak israfını önlemek, üretim kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve hayvan refahını sağlamak, kırsal alandan kente göçü önlemek, kırsal alanda iletişim araçlarının kullanımıyla bilgiye erişimi kolaylaştırmak, üretim desenini çeşitlendirmek, istihdamı artırmak. Tarımsal danışmanlık sisteminin katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesini, seralar kurularak kalitenin arttırılmasını sağlayacağını düşünüyoruz. ”  

Uygulamada tarım danışmanlarına önemli görevler düşüyor. Tarımsal danışmanların üreticinin ürünlerini pazarlaması konusunda da önemli görev üstlendiğini söyleyen Sertkaya, uygulama ile elde edilen sonuçların somut olarak tespiti için de çalışma başlattıklarını dile getirdi.

2019 yılında tarım danışmanı olarak sahaya çıkmak isteyen adaylar için sınav süreci de başladı.

27 Nisan’da Ankara’da yapılacak sınava girmek isteyen adayların 1 Mart – 13 Mart tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekiyor.

Adaylar sınavla ilgili her türlü bilgiyi tüm şehirlerde Tarım ve Orman il müdürlüklerinden ve Ankara’da Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden alabilirler.

Tarım danışmanı olmak için adayların sınavda başarılı olduktan sonra Eğitim ve Yayın Dairesi’nin verdiği Tarımsal Danışmanlık sertifikasını almaları zorunlu.
 
isa sertkaya tarım danışmanı eğitim yayın tarım orman